350/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
349/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
348/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
347/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
346/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
345/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
344/2013. Javaslat az Etyek Nagyközség Önkormányzata és Hamar József között 2012 jan. 1. napján létrejött és 2017 dec. 31. napjáig tartó az Etyek 0116/51., 0116/53., 0116/55., 0116/59., 0116/61., 0116/63., 0116/65. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződés díjának éves felülvizsgálatára
343/2013. A Varga-Tours Kft.-vel  kötött szolgáltatási szerződés módosítása
342/2013. Adatkezelési szerződés kötése az Interprognet Bt.-vel
341/2013. Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek magasabb vezetői teendőinek (igazgató) ellátására vonatkozó ideiglenes, határozott idejű megbízásról
340/2013. A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
339/2013. Döntés az "Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás"megszűnéséhez kapcsolódóan a társult önkormányzatok közötti pénzügyi elszámolásáról
338/2013. Eszközüzemeltetési szerződés kötése Etyek település közvilágítási aktív berendezéseinek üzemeltetésére
337/2013. Döntés a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésével kapcsolatos elszámolásról
336/2013. 2013. évi munkaterv végrehajtásának értékelése, és a 2014. évi munkaterv elfogadása
335/2013. A 2013. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
334/2013. Önkormányzat 2013. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata
333/2013. A védőnői körzetek kialakításáról szóló 3/2012.(I.04.) számú határozat visszavonása
332/2013. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
331/2013. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
330/2013. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
329/2013. A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
328/2013. A 2013. 12. 11. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
327/2013. A 2013. 12. 11. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
326/2013. Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
325/2013. Döntés az Etyek-Botpuszta elkerülő út engedélyezési eljárásához szükséges nyilatkozatok kiadásáról
324/2013. Döntés az Etyek-Botpuszta elkerülő út kialakításához szükséges, a 2013. június 03. napján kelt adásvételi szerződéssel nem érintett ingatlanrész megvásárlásáról
323/2013. Döntés az Etyek Nagyközség Önkormányzata és Rujp József, mezőgazdasági vállalkozó között 2003. november 17. napján létrejött hó eltakarításra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
322/2013. Javaslat Etyek Nagyközség közigazgatási területén a közlekedési táblák módosítására
321/2013. Javaslat Etyek Nagyközség közigazgatási területén a közlekedési táblák módosítására
320/2013. Döntés a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésével kapcsolatos elszámolásról szóló előterjesztés napirendről levételéről
319/2013. A 289/2013.(X.24.) számú határozat visszavonása és az iskolavédőnői feladatok ellátására ellátási szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerületével
318/2013. Zvara Zita lakásbérlet fenntartására vonatkozó kérelmének elbírálása
317/2013. Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodában kialakítandó sószoba kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
316/2013. Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány újraértékelését végző független értékbecslő kiválasztásáról és megbízásáról
315/2013. Joó István Csaba képviselő módosító indítványa 1552/1 hrsz-ú telek értékbecslésére vonatkozóan
314/2013. A 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi beszámoló elfogadásáról
313/2013. Önkormányzat 2013. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata
312/2013. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
311/2013. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
310/2013. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
309/2013. A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
308/2013. Az Etyeki Mikulás futás támogatása
307/2013. A 2013. 11. 27. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
306/2013. A 2013. 11. 27. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
305/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai Programjának módosítása
304/2013.Döntés a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet alapján kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) pályázatírásra vonatkozó megbízásról
303/2013.Döntés a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet alapján kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) kiírt pályázaton való indulásról
302/2013.A 2013. 11. 22. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
301/2013.A 2013. 11. 22. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
300/2013.Hozzájárulás a Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány részére székhely bejegyzéséhez
299/2013.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi villamos energia beszerzéséről
298/2013.A 2013. 11. 14. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
297/2013.A 2013. 11. 14. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
296/2013.Döntés az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában létrehozandó intézményi tanácsba tag delegálásról
295/2013.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2013. évi időarányos felhasználásáról
294/2013.Etyek Nagyközség Önkormányzata és a Bacchus Bt. között meleg ebéd biztosítására létrejött szerződés módosítása
293/2013.Javaslat az Etyeki Polgármesteri Hivatal előtti közterület Remshalden térre történő elnevezésére
292/2013.Sószoba kialakításának támogatása a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodában
291/2013.Az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására feladat ellátási szerződés kötése
290/2013.Az iskolai védőnői feladatok ellátására Tabajd, Etyek és Vál települések között létrejött társulási megállapodás megszüntetése
289/2013.Az iskolavédőnői feladatok ellátására kötött ellátási szerződés módosításáról
288/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
287/2013.Az Ötház utca újra aszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés napirendről levételéről
286/2013.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, valamint Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása és működtetése címen elnyert pályázat eddigi kivitelezése során felmerült pótmunkák finanszírozásáról
285/2013.Időszakos tájékoztató a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, valamint Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása és működtetése címen elnyert pályázat kivitelezésének folyamatáról.
284/2013.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány újraértékelését végző független értékbecslő kiválasztásáról és megbízásáról
283/2013.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány újraértékelését végző független értékbecslő kiválasztásáról és megbízásáról
282/2013.2014. évi belső ellenőrzési terv
281/2013.Önkormányzat 2013. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata
280/2013.Beszámoló az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2012. október 01-től 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakban végzett munkájáról
279/2013.Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
278/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
277/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
276/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
275/2013.Az IT KLIMA HU Kft. által benyújtott, az Etyek 1552/1. hrsz-ú telekre vonatkozó módosított adásvételi ajánlat elbírálásáról szóló 270/2013.(X.08.) számú határozat és az Etyek Ötház utca burkolatának aszfaltozásáról szóló 271/2013.(X.08.) számú határozat visszavonása
274/2013.A 34/2007.(II.28.) számú Kt. határozat módosítása
273/2013.A 2013. 06. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
272/2013.A 2013. 10. 24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
271/2013.az Etyek Ötház utca burkolatának aszfaltozásáról
270/2013.az IT KLIMA HU Kft. által benyújtott, az Etyek 1552/1. hrsz-ú telekre vonatkozó módosított adásvételi ajánlat elbírálásáról
269/2013.a 34/2007.(II.28.) számú Kt. határozat módosításáról
268/2013.A 2013. 10. 08. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
267/2013.A 2013. 10. 08. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
263/2013.A Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
262/2013.Döntés az Etyek 098. hrsz-ú ingatlanon található rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozási feladatainak ellátásáról
261/2013.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
260/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása
259/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
258/2013.A 2013. 09. 25. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
257/2013.A 2013. 09. 25. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
256/2013.Elvi döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány újraértékeléséről
255/2013.Döntés az Etyek, Öreghegy 4710 hrsz-ú út egy szakaszának burkolásához a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
254/2013.Döntés az Etyek Nagyközség Önkormányzata és az Etyeki Horgász Egyesület között 2012 március 28 napján létrejött Etyek, 1388hrsz-ú legelőre vonatkozó haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról
253/2013.Döntés az Etyek a 0147/3 hrsz-ú ingatlanból az Etyeki Horgász Egyesület horgászháza alatti és a horgászház megközelítésére szolgáló, összesen 94 m2 terület hosszú távú 25 éves bérbeadásáról és az évenkénti bérleti díj összegének meghatározásáról
252/2013.Döntés a 4727 hrsz-ú önkormányzati közút elnevezéséről
251/2013.Döntés az 1552/1 hrsz-ú telekre érkezett adásvételi ajánlat elbírálásáról
250/2013.A Varga-Tours Kft-vel kötött szolgáltatási szerződések felülvizsgálata és megállapodás kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viselésére vonatkozóan
249/2013.Döntés az Etyek Alcsúti u 1 szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó szennyvíz és ivóvíz csatorna kiváltására vonatkozóan beérkezett tervezői árajánlatok elbírálásáról és a tervező kiválasztásáról
248/2013.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013/2014 nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
247/2013.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2012/2013 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
246/2013.Az Október 23-ai Ünnepség programtervének és költségvetésének elfogadása
245/2013.A 2013 szeptember 28 napján megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségvetésének elfogadása
244/2013.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról
243/2013.2013 évi belső ellenőrzési terv módosításáról
242/2013.Önkormányzat 2013 évi Likviditási tervének június, július és augusztus havi felülvizsgálatáról
241/2013.2013 év első féléves beszámoló elfogadásáról
240/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
239/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
238/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
237/2013.A 2013 09 11 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
236/2013.A 2013 09 11 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
235/2013.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
234/2013.A 2013 07 17 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
233/2013.A 2013 07 17 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
212/2013.Etyek Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi programjának elfogadásáról
211/2013.A "2091 Etyek, Alcsúti út 1 szám alatti könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása" tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan lefolytatott, a Kbt 122§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
210/2013.A 2013 07 03 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
209/2013.A 2013 06 03 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
204/2013.Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból történő kiválásról
203/2013.Döntés az Etyek III számú szennyvízátemelőben cserélendő szivattyú kiválasztásáról
202/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
201/2013.Döntés Sóskút Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárásban való részvételről
200/2013.A Horgásztó feletti (1340, 1303, 1380 hrsz) utak murvázásához szükséges kő igénylésének elbírálásáról
199/2013.Javaslat az Invitel Távközlési Zrt-vel kötött megállapodás megszüntetésére
198/2013.Döntés a 99/2013(III28) számú határozat visszavonásáról
197/2013.Döntés a Képviselő-testületi, bizottsági ülésekről hanganyag készítéséről és a hanganyag a honlapon való közzétételéről
196/2013.Döntés a Képviselő-testületi ülések kamerával történő digitális rögzítéséről, a kamera felvételeinek a honlapon való közzétételéről
195/2013.Döntés az Etyeki Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán kialakított játszóudvarhoz felhasznált homok bekerüléséi költségének megtérítéséről
194/2013.A Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
193/2013.Biatorbágy, Herceghalom, Etyek Központi Orvosi Ügyelet Ellátását Biztosító Társulás társulási megállapodásának módosításáról
192/2013.A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási megállapodás módosításáról
191/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása (Etyeki Kerámia Önképző Kör)
190/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása (Etyeki Versmondók Köre Egyesület)
189/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása (Borostyán Nyugdíjas Klub)
188/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Fülemüle Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány)
187/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Signum Etyeki Kórusok Egyesülete)
186/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület)
185/2013.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Hungaro Fondo Nonprofit Kft)
184/2013.Döntés az Etyeki Sportegyesület támogatásáról
183/2013.Az augusztus 20-i ünnepség programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
182/2013.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról
181/2013.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda csoportlétszámának emeléséről
180/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának elfogadásáról
179/2013.Etyeki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
178/2013.Igazgatási szünet elrendelése Etyeki Polgármesteri Hivatalban
177/2013.Önkormányzat 2013 évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata
176/2013.A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
175/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
174/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
173/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
172/2013.A 2013 06 26 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
171/2013.A 2013 06 26 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
161/2013.Döntés az Önkormányzat vételi jogával terhelt Etyek 1552 /45 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonos Torma György, Etyek, Kender utca 38 szám alatti lakos hitelfelvételéhez kapcsolódó nyilatkozat elfogadásáról
160/2013.Döntés Tessely Zoltán országgyűlési képviselő megkeresésére Magyarország Kormánya rezsicsökkentési intézkedéseinek támogatásáról
159/2013.Döntés Tessely Zoltán országgyűlési képviselő megkeresésére Magyarország Kormánya rezsicsökkentési intézkedéseinek támogatásáról
158/2013.Döntés Tessely Zoltán országgyűlési képviselő megkeresésére Magyarország Kormánya rezsicsökkentési intézkedéseinek támogatásáról
157/2013.A JSP Hungary Kft-vel a Magyar-kút környezetrendezése beruházási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri megbízási szerződés módosítása
156/2013.A Porticus Via Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
155/2013.Megbízási szerződés kötése a Geomontan Kft-vel az Etyek I-dolomitbánya bányatérkép dokumentációjának megőrzéséről
154/2013.Javaslat a meglévő és hiányzó utcanévtáblák állapotának felmérésére, valamint pótlására, javításáról
153/2013.Döntés az Etyek III számú szennyvízátemelőben a meghibásodott szivattyú cseréjéről, javításáról
152/2013.Döntés a Fejérvíz Zrt által megküldött 2013 évre vonatkozó karbantartási terv elfogadásáról
151/2013.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
150/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény által tartandó 2013 évi nyári tábor támogatásáról
149/2013.Átfogó értékelés Etyek Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2012 évben
148/2013.Önkormányzat 2013 évi Likviditási tervének április havi felülvizsgálatáról
147/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
146/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
145/2013.A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Alapszabályának elfogadásáról
144/2013.A 2013 05 29 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
143/2013.A 2013 05 29 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
142/2013.A "2091 Etyek, Alcsúti út 1 szám alatti könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása" tárgyú beruházáshoz kapcsolódó, a Kbt 122§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása
141/2013.A JSP Hungary Kft-vel a Magyar-kút környezetrendezése beruházási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri megbízási szerződés módosítása
140/2013.A Porticus Via Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
139/2013.A 2013 05 07 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
138/2013.A 2013 05 07 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
126/2013.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
125/2013.A Gyereknap programtervezetének és költségvetésének elfogadása
124/2013.A Pedagógusnap, a Köztisztviselők napja, a Magyar Egészségügy Napja és a Szociális Munka Napja költségeinek elfogadásáról
123/2013.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2013 évi időarányos felhasználásáról
122/2013.Döntés az Etyeki Németek Egyesülete által tartandó Kórustalálkozó támogatásáról
121/2013.Civil szervezetek pályázati kiírásáról
120/2013.Javaslat az Etyek 0147/3 hrsz-ú földterület és az Etyeki Horgász Egyesület által ráépített épület tulajdonviszonyának rendezéséről
119/2013.Az Érd-Kom Kft által az Etyeki Polgármesteri Hivatal részére ellátott hulladékszállítási feladatok Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft részére történő átadásának jóváhagyásáról
118/2013.Az APEX-MM Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
117/2013.A Fejérvíz Zrt-vel vagyonkezelési szerződés kötése Etyek vízmű víziközmű-rendszerre vonatkozóan
116/2013.A Testvérvárosi Tanács 2012 évi munkájáról
115/2013.Beszámoló polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok 2012 évi ellátásáról
114/2013.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról utolsó napirendként való tárgyalása
113/2013.Önkormányzat 2013 évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálatáról
112/2013.A 2012 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
111/2013.Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi költségvetési koncepciója
110/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
109/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
108/2013.A 2013 04 24 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
107/2013.A 2013 04 24 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
106/2013.A "2091 Etyek, Alcsúti út 1 szám alatti könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása" tárgyú beruházáshoz kapcsolódó, a Kbt 122§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
105/2013.A Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának és elnökének megválasztása
104/2013.A 2013 04 08 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
103/2013.A 2013 04 08 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
102/2013.Döntés szolgalmi jog alapításáról az Etyek, Újhegy 4053 hrsz-ú ingatlanra vízvezeték fektetése céljából
101/2013.A 2013 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj támogatási pályázat benyújtásáról
100/2013.Döntés Nagy László felperesnek Etyek község Polgármesteri Hivatala alperes ellen munkabér és egyéb anyagi juttatások iránt indított 6M344/2010 számú perben a szakértő kirendelésére vonatkozó indítvány fenntartásáról
99/2013.A képviselő-testületi, bizottsági ülésekről hanganyag készítésére és a képviselő-testületi ülések kamerával történő digitális rögzítésére, a hanganyag és a kamera felvételeinek a honlapon való közzétételéről
98/2013.a 2013 évi módosított munkaterv elfogadásáról
97/2013.Döntés a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz történő csatlakozásról
96/2013.Majális programtervezetének tárgyalása, elfogadásáról
95/2013.Az Etyeki Vesszőfutás támogatásáról
94/2013.A németországi Remshalden Ernst-Heinkel Reáliskolával fennálló cserediák-program keretében a 2013 évben kiutazó gyermekek támogatásáról
93/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
92/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról
91/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának, Gyűjtőköri Szabályzatának és Küldetésnyilatkozatának elfogadásáról
90/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének tájékoztatója az intézmény jövőbeni terveiről, célkitűzéseiről a 2013 évre vonatkozóan
89/2013.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény beszámolója az intézmény 2012 évi munkájáról
88/2013.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatának, Házirendjének, valamint Továbbképzési Szabályzatának elfogadásáról
87/2013.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatának, Házirendjének, valamint a Továbbképzési Szabályzatának elfogadásáról
86/2013.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a Bicskei Mg Zrt között iskolatej szállítására létrejött szállítási szerződés megszüntetése tárgyában hozott 67/2013(II22) számú Kt határozat módosításáról
85/2013.Megállapodás kötése az Iharos Kft-vel a köztemetőben álló ravatalozó épületének használatára vonatkozóan
84/2013.A köztemető üzemeltetőjének beszámolója a 2012 évben végzett munkájáról
83/2013.A Fejérvíz Zrt-vel vagyonkezelési szerződés kötése Etyek vízmű víziközmű-rendszerre vonatkozóan napirendről levételéről
82/2013.Az Érd-Kom Kft által ellátott Hulladékszállítási közszolgáltatási feladatok Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft részére történő átadásának jóváhagyásáról
81/2013.Etyek Község Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítása
80/2013.Etyek Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
79/2013.Döntés a nagyközségi cím felvételéről
78/2013.Önkormányzat 2013 évi Likviditási tervéről
77/2013.A Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság külső tagjának megválasztásáról
76/2013.A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
75/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
74/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
73/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
72/2013.A 2013 03 28 képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
71/2013.A 2013 03 28 nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
70/2013.Üzemeltetési megállapodás kötése a Fejér Megyei Kormányhivatallal
69/2013.Az ELMIB Zrt-vel adásvételi szerződés kötése az Önkormányzat intézményei belső világítási rendszerére vonatkozóan
68/2013.Szolgáltatási szerződés kötése a Varga-Tours Kft.-vel"
67/2013.Etyek Község Önkormányzata és Bicskei Mg. Zrt. között iskolatej szállítására létrejött szállítási szerződés megszüntetése"
66/2013.A 2013. 02. 22. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról"
65/2013.A 2013. 02. 22. képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé az Üzemeltetési megállapodás kötése a Fejér Megyei Kormányhivatallal című napirend felvételéről
64/2013.A 2013. 02. 22. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
54/2013.Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázat keretében, Biatorbágyi P+R parkoló kialakításához támogató nyilatkozatról
53/2013.Etyek Község Önkormányzata és Kokics Donát között létrejött megbízási szerződés módosításáról
52/2013.Fejérvíz Zrt. és Etyek Község Önkormányzata közötti az etyeki szennyvíz közműre vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról
51/2013.Beszámoló a társadalmi és szocálpolitikai juttatások 2012. évi időarányos felhasználásáról
50/2013.A 2013. március 15-i ünnepség forgatókönyvének elfogadásáról
49/2013.Etyek Község Önkormányzat 2013. évi közművelődési programtervének, valamint Etyek Község 2013. évi kulturális rendezvénytervének elfogadásáról
48/2013.Döntés az Etyek Községi TV felvételeinek digitalizálásáról
47/2013.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
46/2013.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
45/2013.Beszámoló a civil szervezetek 2012. évi támogatás felhasználásáról
44/2013.Hozzájárulás az Iharos Kft. részére telephely bejegyzéséhez
43/2013.Etyek Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
42/2013.Etyek Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
41/2013.A Magyar-kút (2091 Etyek, 802. hrsz.) környezetrendezése beruházási munkálatainak kivitelezésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
40/2013.BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől készenléti hitel igényléséről
39/2013.Etyek Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
38/2013.Önkormányzat 2013. évi Likviditási tervéről
37/2013.2013. évi költségvetéssel kapcsolatos módosító indítványról
36/2013.A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
35/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
34/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
33/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
32/2013.A 2013. 02. 14. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
31/2013.A 2013. 02. 14. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
30/2013.Az Etyek, Körpince utcában létesítendő Termelői Piac (2091 Etyek, 12/8. hrsz.) kialakításához kapcsolódóan akác rönk kerti bútor beszerzésére vonatkozó 362/2012. (XI.22) határozat módosítása
29/2013.Döntés Dr. Arató Balázs ügyvéd titoktartási kötelezettsége alóli felmentéséről
28/2013.Döntés Dr. Arató Balázs ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentéséről
27/2013.A 2013. 02. 05. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
26/2013.A 2013. 02. 05. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
24/2013.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
23/2013.Etyek Község önkormányzata 2013. évi kulturális programtervének elnapolásáról
22/2013.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 401/2012.(XII.17.) számú határozatának, valamint a Krupp és Társa Kft.-vel az Óvoda élelmiszer-alapanyag beszerzése körében zöldség, gyümölcs és tojás beszerzésére vonatkozóan létrejött szerződés módosítása
21/2013.Etyek Község Önkormányzata és az Érd-Kom Kft. között 2008. március 06. napján létrejött közszolgáltatási szerződés Erd-Kom Kft. által történő felmondásának tudomásul vétele
20/2013.Döntés Etyek-Botpuszta elkerülő út nyomvonalának kijelöléséről és az út kialakításához szükséges ingatlanok megvételéről
19/2013.Döntés a Segítő Kéz Szociális Intézmény infrastrukturális fejlesztése című, KDOP-5.2.2/A-2008-0006 azonosító számú támogatási kérelem módosításának kezdeményezéséről
18/2013.2013. évre szóló Belső ellenőrzési terv módosításáról
17/2013.Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadása
16/2013.Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására ( I. forduló)
15/2013.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása
14/2013.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
13/2013.A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
12/2013.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
11/2013.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
10/2013.A 2013. 01. 24. képviselő-testületi ülés napirend módosítása
9/2013.A 2013. 01. 24. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
8/2013.A 2013. 01. 24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
7/2013.A Magyar-kút (2091 Etyek, 802. hrsz.) környezetrendezése beruházási munkálatainak kivitelezésére vonatkozóan a Molstek Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés felmondása
6/2013.Etyeki Kúria csatornahálózat kiépítése-közútkezelői hozzájárulásról
5/2013.Vagyonkezelési szerződés kötése Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, az Intézményfenntartó Központ fenntartásába átkerülő oktatási intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról
4/2013.Döntés az Etyek vízmű víziközmű-rendszer vagyonátszállására vonatkozó kétoldalú nyilatkozat elfogadásáról
3/2013.Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsítéséről
2/2013.A 2013. 01. 09. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
1/2013.A 2013. 01. 09. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról