Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Telekpályázat

 telekpalyazat

Programajánló

Endrei Judit

Karacsonyi edes finomsagok

kerekito

Etyek jövője

etyek banner 160x300px

Tisztelt etyeki polgárok!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. óta mûködõ Etyeki Sportért alapítvány (egyik alapítója Báthori Tibor volt) a jövõben közhasznú alapítványként folytatja tevékenységét, így az szja 1 %-ának fogadására is jogosult, technikai száma: 18481570-1-07. Az új alapító okirat cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
 
Az alapítók eredeti céljainak megfelelõen kívánjuk folytatni a munkát. Számítunk az Önök támogatására. Az alapítvány rendelkezésére álló pénzösszegbõl a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ módon, a beérkezett pályázatok alapján tudunk támogatást nyújtani. Ennek értelmében várjuk – többek között – az általános iskola, óvoda és a sportegyesület jelentkezését.
 
 
Kivonat
 
Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okiratából
 
Az alapítvány céljai, a célok megvalósítása:
A község lakossága sportéletének aktivizálása, a sporttevékenység kulturált körülmények között történõ folytatásának megteremtése, egészséges életmódra történõ nevelés és a szabadidõ szervezett sporttevékenységgel történõ eltöltésének elõsegítése.
 
Az Alapítvány által végzendõ közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 
 
Csatlakozás az alapítványhoz:
1. Az alapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bármely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha az alapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja.
2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
 
Juttatások, pályázatok:
Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 
Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fõ- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 
Kuratóriumi tagok:
Molnár Tibor
Lakcím: 2091 Etyek, Vajda J u. 4.
Túrós István
Lakcím: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 47.
Torma Gyula
Lakcím: 2091 Etyek, Ötház u. 1.
 
A Kuratórium elnöke: Torma Gyula 2091 Etyek, Ötház u. 1. sz. alatti lakos
 
A Kuratórium döntéseit a döntés idõpontját követõ két héten belül írásban, tértivevényes levél megküldésével közli az érintettekkel, valamint a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza.
 
Az Alapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselõjével elõzetesen egyeztetett idõpontban – bárki betekinthet.
 
A Kuratórium évente egyszer a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a mûködés módját, a támogatási lehetõségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mûködésrõl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõek.
 
A felügyelõ bizottság tagjai:
Regõs László felügyelõ bizottsági elnök
lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 10.
 
Tiszekkerné Bozsányi Kamilla
lakcím: 2091 Etyek, Honvéd u. 46.
 
Rujp József
lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 43.
(c) 2017 Etyek Nagyközség Honlapja

Adatkezelési nyilatkozat