T Á J É K O Z T A T Ó
az Etyek településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2020. november 8-ra kitűzött időközi választásán a koronavírus-járványra tekintettel alkalmazandó eljárásrendről
 
 
Tisztelt Választópolgárok!
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus biológiai humánjárvány második hulláma elleni összehangolt járványügyi védekezés keretében, a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az időközi választások lebonyolítása során – a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően – a szavazóhelyiségekben történő szavazás lebonyolítása során az alábbi eljárásrend követendő.
Etyek Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4/2020. (VIII.25.) számú határozatával Etyek Nagyközségben a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2020. november 8. napjára tűzi ki.
 
A Helyi Választási Bizottság megállapította az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait, melyeket az alábbiakban ismerhetnek meg:
T Á J É K O Z T A T Á S - választással kapcsolatos ügyfélfogadás rendjéről.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus biológiai humánjárvány második hulláma elleni összehangolt járványügyi védekezés keretében, a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a Polgármesteri Hivatal épületébe ügyfélfogadásra kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek érkezhetnek.

A Polgármesteri Hivatal épületében szájmaszk viselése kötelező!
A választási iratok átadása során kérjük az egyszer használatos gumikesztyű használatát!

Választással kapcsolatos ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 16:00 között
Kedd: 8:00 - 16:00 között
Szerda: 8:00 - 16:00 között
Csütörtök: 8:00 - 16:00 között
Péntek: 8:00 - 12:30 között (Kivéve, ha a jogszabály más határidőt állapít meg!)

Etyek, 2020. szeptember 16.

Helyi Választási Bizottság tagjai:
 
Siroki Angéla        Bizottság elnöke
Szili Tamás            Bizottság elnök helyettese
Andrássy Balázs  Bizottság tagja

Helyi Választási Bizottság delegált tagjai:

Dr. Horváth Gábor Károly FIDESZ-KDNP

 

Helyi Választási Bizottság ülései és döntései:
 
Ülés időpontja: Meghívó: Határozatok / jegyzőkönyvek:
2020. augusztus 25. Meghívó 4/2020. (VIII.25.)
2020. szeptember 7. Meghívó 5/2020. (IX.07.)
6/2020. (IX.07.)
2020. szeptember 22. Meghívó 7/2020. (IX.22.)
8/2020. (IX.22.)
9/2020. (IX.22.)
10/2020. (IX.22.)
11/2020. (IX.22.)
12/2020. (IX.22.)
13/2020. (IX.22.)
2020. szeptember 28. Meghívó 14/2020. (IX.28.)
2020. október 2. Meghívó 15/2020.(X.2.)
16/2020.(X.2.)
172020.(X.2.)7
18/2020.(X.2.)
2020. október 5. Meghívó 19/2020.(X.5.) 
20/2020.(X.5.)  
21/2020.(X.5.)  
22/2020.(X.5.) 
23/2020.(X.5.)
2020. október 28. Meghívó 24/2020. (X.28.)
25/2020. (X.28.)
2020. november 2. Meghívó 2020.11.02. Jkv
Helyi Választási Iroda tagjai:
 
HVI vezetője
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Tel.: 06-22-353-633/103 mellék
 
HVI vezető jogi helyettes
Dr. Révész Zoltán aljegyző
Tel.: 06-22-353-633/114 mellék
 
Választási Iroda elérhetőségei:
 
I. Általános választási ügyekben
Polgármesteri Hivatal Etyek, Körpince köz 4.
Levélcím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
 Telefon: 06-22-353-633
e-mail:
 
II. Központi névjegyzékkel, szavazóköri névjegyzékkel (átjelentkezéssel, mozgóurna kérelemmel) összefüggő ügyekben
Bihari Viktória
Telefon: 06-22-353-633/102. mellék
 
III. Jelölt állítással kapcsolatos ügyintézés
Bihari Viktória vagy dr. Szlávik Melinda
06-22-353-633/102 mellék
06-22-353-633/114 mellék
  
Tájékoztatás választópolgárok részére: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok/etyek-20201108
 
Tájékoztatás jelöltek és jelölő szervezetek részére az időközi önkormányzati választás során kifejtett kampánytevékenység fontosabb szabályairól
K Ö Z L E M É N Y

az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról a 2020. november 8-ra kitűzött időközi választáson

A választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően, Etyek Nagyközség választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2020. november 8-ra kitűzött időközi választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítom meg.

A választópolgárok száma 2020. szeptember 2-án 3522 fő, így

  1. az egyéni listás jelölt állításához 36 fő választópolgár ajánlása szükséges
  2. a polgármesterjelölt állításához 106 fő választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése szerint:
„307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontja szerint:
„9. § (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”
„(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,”  
 
Etyek, 2020. szeptember 3.
 
 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
Helyi Választási Iroda Vezető