Felhívás és tájékoztatás a helyi építési szabályzat kerékpárút építéséhez kapcsolódó módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről

Tisztelt Partnereink!
 
Etyek hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek település helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019 (VII.2.) önkormányzati rendelet

A Budapest – Balaton kerékpárút megvalósításának beruházója a NIF Zrt. A beruházás során a Biatorbágy – Etyek közötti szakaszán a tervezett nyomvonal módosítása vált szükségessé a Családfasor védelmének érdekében. Az új nyomvonal miatt pótkisajátítási eljárás lefolytatása is szükséges. A hatályos helyi építési szabályzat szabályozási terv melléklete a Budapest – Balaton kerékpárosút terveinek figyelembevételével készült, ez a nyomvonalkorrekció azonban később merült fel a platánfasor teljes megtartása érdekében. Az ehhez szükséges szabályozási vonalat Etyek hatályos szabályozási terve nem tartalmazza, ezért a projekt megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzatot módosítani szükséges. A kisajátítás a 0109/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú területet érinti, a kisajátítás tárgya 451 m2 nagyságú terület.