Polgármesteri Hivatal
Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának

Szervezeti és Mûködési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Ügyfélfogadás:  
Hétfõ 13-16-ig
Szerda 8-12-ig
  13-16.30-ig
Péntek 8-11:30-ig
Pénztár nyitva tartása: 
Hétfõ 13-16-ig
Péntek 08-11:30-ig
Cím:
2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon:
+36-22-353-633
+36-22-353-698
Etyeki Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (mellékek, e-mail címek)

1. Zólyomi Tamás Polgármester - polgarmester@etyek.hu

2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet - jegyzo@etyek.hu

 

3. Önkormányzati igazgatási csoport

a) Dr. Révész Zoltán - Aljegyző, Csoportvezető – 114 - revesz.zoltan@etyek.hu

I) Társulások

II) Szerződések

III) Nemzetiségek

IV) Intézmények

b) Héjja Karolin - Településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző – 104 - palyazat@etyek.hu

 I) Pályázatok

II) Bérleti ügyek

III) Közterületi ügyek

IV) Közútkezelői engedélyek

V) Műszaki ügyek

VI) Ingatlan ügyek

VII) Rendezési terv

c)  Bihari Viktória - Titkársági és Önkormányzati referens – 102 - titkarsag@etyek.hu

I) Képviselőtestületi ügyek

II) Bizottsági ügyek

III) Kapcsolattartás

IV) Anyakönyvi ügyek, házassági szándék bejelentése

d) Sávai Andrásné - Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző – 106 - savai.brigitta@etyek.hu

II) Általános info.

II) Népesség-nyilvántartás

e) Juranovics Eszter - Szociális ügyintéző - 108 - juranovics.eszter@etyek.hu

I) BURSA ösztöndíj

II) Pénzbeli szoc. ellátások

III) Természetben nyújtott szoc. ellátás

f) Porkoláb Éva - Hatósági és hagyatéki ügyintéző – 108 - porkolab.eva@etyek.hu

I) Hagyatéki ügyek

II) Hatósági ügyek

III) Működési engedélyek

g) Körmendi Sándorné - Titkársági és ügyviteli ügyintéző - 105 - ugyfelszolg@etyek.hu

I) Iktatás

II) Lakcímbejelentés

4. Pénzügyi csoport

a) Sávai Rita - Csoportvezető – 109 - penzugyvez@etyek.hu

I) Költségvetés

II) Pénzügyi beszámolók

b) Lukács Éva - Költségvetési ügyintéző – 110 - lukacs.eva@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó- és értékbizonyítvány

III) Pénztáros

IV) Számlázás

c)  Polacsek-Dobozi Margit - Adóügyi ügyintéző – 113 - ado@etyek.hu

I) Adóigazolások

II) Adókivetés

d) Bíró Zsófia - költségvetési ügyintéző ​- 110 - biro.zsofi@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó-és értékbizonyítvány

III) Pénztáros

IV) Számlázás

5. Főépítész

a) Wittek Krisztina főépítész - foepitesz@etyek.hu

Előzetes bejelentkezés szükséges.

I) Településrendezési tervek

II) Településképi eljárások (véleményezés, bejelentés, szakmai konzultáció)

III) Örökségvédelem