Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház állást hirdet Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtáros munkakör ellátására.

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony.

Munkakör megnevezése: Könyvtáros

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 2091 Etyek, Alcsúti út 1.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: A könyvtári gyűjtemény gondozása. A kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, tájékoztatás nyújtása. A könyvtárhoz tartozó, szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása. Könyvtári programok szervezése. Szakmai kapcsolattartás más könyvtárakkal. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Munkabér és juttatások: A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel,
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 9.§ (1) bekezdése szerint megfelel a rendelet 2. mellékletében meghatározott követelményeknek,
 • könyvtárosi szakirányú felsőfokú végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai tudás, könyvtári rendszerek ismerete, jó kommunikációs készség,
 • problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzés.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • motivációs levél,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), amennyiben van,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkavállalói jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A jelentkezés módja: Elektronikus úton, a benyújtandó iratok, igazolások mellékelésével,  magyarkut@etyek.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni: „Könyvtáros”

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.etyek.hu honlapon szerezhet.