Felhívás partnerségi egyeztetésről

Felhívás és tájékoztatás a szabályozási terv pontosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről

Tisztelt Partnereink! Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pontosítja a helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási terven a Budapest – Balaton kerékpárúthoz kapcsolódóan a szabályozási vonalat a 020/2 hrsz. földrészletet érintően:

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2022/3

Szabályozási vonal módosítása a Budapest-Balaton kerékpárút beruházással kapcsolatban

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 29/A. §, 65. § és 69. § (2) a) pont szerint partnerségi egyeztetést folytat le. A rövid eljárásban a véleményezési szakaszban csak a partner ad véleményt külön lakossági fórum megtartása nélkül, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 5 napon belül,

A dokumentáció megtalálható Etyek település hivatalos honlapján http://www.webetyek.hu.

A partnerségi egyeztetés a Lechner Tudásközpont által működtetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületen történik. A tervre vonatkozó észrevételeiket, javaslataikat az E-TÉR-ben történő regisztrációt követően tehetik meg, illetve az Önkormányzati Hivatalban papír alapon is leadhatják a Hivatal ügyfélfogadási idejében, vagy a véleményt, észrevételt elektronikus levélben a foepitesz@etyek.hu email címre kell eljuttatni 2023. március 21-ig.

Az eljárás a Kr. szerint úgynevezett rövid eljárással történik.

  • A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
  • A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Etyek, 2023. március 16.

Zólyomi Tamás polgármester, Wittek Krisztina főépítész

Image: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Dokumentáció12.75 MB
Category: 
Layout Mode: 
With Sidebar