Pályázati felhívás

Etyek Nagyközség Önkormányzata

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

 pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

 

Munkaviszony időtartama: 

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Munkakör megnevezése:

védőnő


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra).

 

A munkavégzés helye: 

2091 Etyek, Kossuth L. u. 9.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok, iskola védőnői feladatokkal együtt.

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a 256/2013. (VII. 5.), az 528/2020. (XI. 28.), valamint a 43/1999. (III.3.) kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • védőnői főiskolai végzettség (49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 2.§ (1) )
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • 3 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkakör betöltését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2023. július 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, Zólyomi Tamás polgármester részére, a titkarsag@etyek.hu email címre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni: „Védőnői pályázat”,

vagy

 • személyesen Etyek Nagyközség Önkormányzat 2091 Etyek, Körpince köz 4. alatti címén. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Védőnői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. június 28.

 

 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Etyek Nagyközség Önkormányzat honlapja (www.webetyek.hu) 2023. május 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az összes tartalmi és formai követelménynek megfelel. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi-Halász Mónika személyzeti ügyintéző nyújt a halaszmonika@etyek.hu e-mail címen.