A helyi építési szabályzat egyik előírásának pontosítására vonatkozó módosításáról

 

Tisztelt etyeki Lakosok, Vállalkozók, Civil szervezetek!

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pontosítja a helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VII.2.) önkormányzati rendeletnek az építési hely meghatározására vonatkozó egyik rendelkezését.

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 29/A. §, 65. § és 69. § (2) a) pont szerint partnerségi egyeztetést folytat le.

 

A dokumentáció megtalálható Etyek település hivatalos honlapján http://www.webetyek.hu. A Partnerek az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer /E-TÉR/ digitális egyeztető felületen tehetnek észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban 2023. január 13-ig.

 

Az eljárás a Kr. szerint úgynevezett rövid eljárással történik.

 

  • A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
  • A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

 

 

Etyek, 2023. január 4.

Zólyomi Tamás polgármester, Wittek Krisztina főépítész