Tájékoztató a KATA szabályok változásáról

Az alábbiakban tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályozásában bekövetkező változásnak a helyi iparűzési adózást érintő következményeiről, ill. a bejelentési-, bevallási kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalókról.

 

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022. szeptember 1-jén lépett hatályba, s ezzel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete („régi KATA”) hatályát veszti.

 

Adatbázisunkban hivatalból rögzítettük a nyilvántartásunk szerint 2022. augusztus 31-én a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján egyszerűsített adóalap megállapítás szerint adózó kisadózó vállalkozások esetében adóalanyiságuk megszűnését, ill. 2022. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adófizetési kötelezettségük időarányos csökkentését,ezzel kapcsolatban Önnek további teendője nincs.

 

A „régi KATA” adózási mód 2022. augusztus 31-ével való megszűnése nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is, ennélfogva nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem.

 

Amennyiben Ön 2022. szeptember 1-jétől helyi iparűzési adóban tételes adózó vállalkozóként kíván adózni:

 

Azon adózóknak, akik az „új KATA” törvény szerint kisadózók, továbbá helyi iparűzési adóban a Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján tételes adózást kívánnak választani, az E-Önkormányzat Portálon keresztül Bejelentkezés, Változás-bejelentés űrlapon (Ágazat: Adóügy, Ügytípus: általános adónyomtatványok) bejelentést kell tenniük. Ezen bejelentésére –jogvesztő határidővel –45 nap áll rendelkezésre, a határnap: 2022. október 15-e!

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 2022. adóévben adóalap-mentességre jogosult, és az adót csökkenteni kívánja, a 2022.01.01.-2022.08.31., ill. 2022.09.01.-2022.12.31. közötti időszakokra vonatkozóan helyi iparűzési adó bevallásait- a NAV-on keresztül az ÁNYK program használatával -22HIPAK nyomtatványon nyújthatja be, ennek határideje: 2023. január 15.

 

Amennyiben 2022. szeptember 1-jétől helyi iparűzési adóban nem lesz jogosult, vagy nem kíván tételes adózó vállalkozóként adózni:

 

Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 1-jétől nem lesznek jogosultak az „új KATA” szerinti adózási módra, vagy helyi iparűzési adóban nem kívánják a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választani, nem keletkezik bejelentési kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság felé. Ezen adózót a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra adóelőleg bejelentési kötelezettség nem terheli. A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31. napjáig tartó időszakról bevallási kötelezettségét- a NAV- on keresztül az ÁNYK program használatával -22HIPAK nyomtatványon 2023. május 31-ig kell teljesítenie.

 

E bevallás benyújtása során dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként; 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként; ill. kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként), vagy amennyiben ezekre nincs lehetőség, a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia. Felhívjuk figyelmét, hogy egyszerűsített adóalap-megállapításválasztása esetén, az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megtenni, a bejelentést a bevallási nyomtatvány tartalmazza (22HIPAK NY-01 lap C rész 22. pont). A határidő jogvesztő.

 

Amennyiben Ön vállalkozási tevékenységét 2022. augusztus 31. napja előtt szüneteltette:

 

Amennyiben Ön vállalkozási tevékenysége szüneteltetését 2022. adóévben kezdte meg és 2022. augusztus 31. napjáig nem jelentette be a tevékenység folytatását, valamint szüneteltetése miatti soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségének nem tett eleget, kérjük bevallási kötelezettségét a NAV-on keresztül az ÁNYK program használatával -22HIPAK nyomtatványon – mihamarabb teljesíteni szíveskedjék!

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

 

Image: 
TÁJÉKOZTATÓ A KATA SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL
Category: 
Layout Mode: 
With Sidebar