Képviselő-testület

Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás polgármester

T: 06 20 449-5551

Fogadóóra


Dr. Bálint Attila

Dr. Bálint Attila

alpolgármester

T: 06 20 809-7477

Fogadóóra

Tátrai Tamás

alpolgármester

T: 06 20 910 7526

Fogadóóra

dr. Horváth Gábor

alpolgármester

Fogadóóra

 


Debreceni Csaba Attila

képviselő

T: 06 20 937-5655

Kattra Judit

képviselő

T: 06 30 203-9826

Morvayné dr. Sárközi Tünde 

képviselő

T: 06 30 311-5401

dr. Zsoldos Renáta

képviselő

T: 06 30 242-2060

Palotai Zoltán

képviselő

T: 06 30 231-9699

Határozatok

Dokumentum:
Határozat neve:
Titkos szavazás elrendeléséről
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A 2023. február 15-i zárt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A helyi önkormányzati képviselők, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterek és a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai vagyonnyilatkozata leadásáról szóló beszámoló tudomásulvételéről
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Civil szervezetek beszámolója a 2022. évi támogatások felhasználásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Az Országos Bringapark Program 2023 pályázaton erdei kerékpáros pálya építése támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház munkatervének elfogadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház beszámolójának elfogadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Az Önkormányzati szolgálati lakás bérbeadásáról szóló 149/2022. (VIII.12.) határozat módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Pályázati kiírás védőnői álláshelyre
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Határozat éve:
2023

Oldalak

Pénzügyi és Stratégiai Bizottság


Elnök:

Debreceni Csaba Attila

Tagok: 

Kattra Judit

Morvayné dr. Sárközi Tünde

Palotai Zoltán

Dr. Zsoldos Renáta

Nem képviselő tagok:

Deák Józsefné

Horváth János

Molnár Zoltán

Rezesné Ferenc Dominika

Archívum

Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság