Képviselő-testület

Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás polgármester

T: 06 20 449-5551

Fogadóóra


Dr. Bálint Attila

Dr. Bálint Attila

alpolgármester

T: 06 20 809-7477

Fogadóóra

Tátrai Tamás

alpolgármester

T: 06 20 910 7526

Fogadóóra

dr. Horváth Gábor

alpolgármester

Fogadóóra

 


Debreceni Csaba Attila

képviselő

T: 06 20 937-5655

Kattra Judit

képviselő

T: 06 30 203-9826

Morvayné dr. Sárközi Tünde 

képviselő

T: 06 30 311-5401

dr. Zsoldos Renáta

képviselő

T: 06 30 242-2060

Palotai Zoltán

képviselő

T: 06 30 231-9699

Határozatok

Dokumentum:
Határozat neve:
Az Etyek, 454/1 hrsz.-ú kivett tűzoltóság önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Villamos energia beszerzése Etyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei részére 2024. energia évre
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 azonosító számú Egészségház építése projekthez szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
Határozat éve:
2023

Oldalak

Pénzügyi és Stratégiai Bizottság


Elnök:

Debreceni Csaba Attila

Tagok: 

Kattra Judit

Morvayné dr. Sárközi Tünde

Palotai Zoltán

Dr. Zsoldos Renáta

Nem képviselő tagok:

Deák Józsefné

Horváth János

Molnár Zoltán

Rezesné Ferenc Dominika

Archívum

Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság