Programok
Etyeki programok / rendezvények.
Április 27. Kerékpár túra »
Május 1. MAJÁLIS »
Május 4. Borangoló »
Május 6. Anyák napi Ünnepség »
Május 10. Madarak, fák napja »
A teljes 2019. évi programnaptár megtekintése itt »

 

HIRDETMÉNY - GÁZSZÜNET

Tisztelt Felhasználónk!
Az FGSZ Zrt. a Zsámbék gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat végez, ezért 2019.05.10-én 09:00:00 órától 2019.05.10-én 15:00:00 óráig a gázszolgáltatás szünetel.

H I R D E T M É N Y  - ÁLLÁS
Etyek Nagyközség Önkormányzat 
pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére
Hirdetmény - Ülnökválasztás
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Bírósági Hivatal
 
(OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát, míg a Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával a választást 2019. MÁRCIUS 07. ÉS 2019. ÁPRILIS 30. közötti időtartamra tűzte ki.
H I R D E T M É N Y - Bölcsöde nyári nyitva tartás
Tisztelt Szülők!
A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartásának rendje az alábbiak szerint alakul:
 
  • 2019. július 8. és 2019. július 19. között a Bölcsőde zárva tart

 
A zárás előtti utolsó nyitva tartási nap: 2019. július 5., a zárás utáni első nyitva tartási nap: 2019. július 22

H I R D E T M É N Y - ÁLLÁS
Etyek Nagyközség Önkormányzat pályázatot hirdet általános karbantartó munkakör betöltésére
H I R D E T M É N Y - ÁLLÁS
Etyek Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK

Tisztelt Civil Szervezetek!


Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a 20/2014.(VII. 21.) számú a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázhatnak egyszeri támogatásra Etyek Nagyközség Önkormányzatánál. A rendelet értelmében civil szervezetnek minősül mindazon szervezet, mely a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, ide nem értve a sportegyesületet, sportkört.
H I R D E T M É N Y  - az általános iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülöket, törvényes képviselőket (továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11-én (csütörtökön) 08 órától 19 óráig,
2019. április 12-én (pénteken) 08 órától 19 óráig.
F E L H Í V Á S
Tisztelt Lakosság!
Felkérek minden lakost, hogy a tulajdonában lévő ingatlan megközelíthető állapotáról gondoskodni szíveskedjen, kaszálja le a gazt és kotorja ki az árkot legkésőbb 2019. március 31-ig.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

HIRDETMÉNY - Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Etyek Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  módosítása a 945/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan. Településrendezési eszköz tervezete,  partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentáció 
H I R D E T M É N Y  - ÁLLÁS

Etyek Nagyközség Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Etyek  Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
H I R D E T M É N Y  - ÁLLÁS
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek Nappali ellátás nappali ellátás / Idősek klubja Szociális gondozó munkakör betöltésére.
HIRDETMÉNY - GÁZSZÜNET

Tisztelt Felhasználónk!
Az FGSZ Zrt. a Zsámbék gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat végez, ezért 2019.05.10-én 09:00:00 órától 2019.05.10-én 15:00:00 óráig a gázszolgáltatás szünetel.

HIRDETMÉNY - Óvodai felvételi eljárás
Az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Tisztelt Lakók!
Társaságunk végzi a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából az „Etyek, Gasztrosétány
(Újhegyi) alsó út burkolási munkálatait.
Helyszíne: Etyek, Újhegy
H I R D E T M É N Y 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Határozata a Mezőföldi erdőtervezési körzet, körzeti erdőtervezési eljárásról
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 
TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
 
„A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja”
Etyek belterületén található, a Hősök terén az I. világháborús emlékmű, melyet Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091. Etyek, Körpince köz 4., adószám: 15727062-2-07), a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával, a KKETTKK
2017/P02/297/5/954 számú Támogatás Szerződés keretében megítélt támogatás segítségével felújított és újra eredeti fényében ragyog.

 
Letöltehtő szakmai beszámoló »
T Á J É K O Z T A T Á S 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Fejér Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2018. 07.01. napjától érvényes intézményi térítési díjakról elérhető itt (1. sz. melléklet), valamint a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fejer.hu).
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Önkormányzatok a nemek közti nagyobb egyenlőségért - MANORKA 2.-tanulmányút
 
Idős hozzátartozót ápol?
Kérjük, szánjon időt egy kérdőív  - http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103 - kitöltésére!

Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!

Tisztelt Látogatók!
Hivatalosan is átadták Etyek felújított borászati központjait a nagyközönségnek.

Garaguly Tibor, Tessely Zoltán, Dr. Molnár Krisztián

A Gasztrosétány néven országosan ismert Újhegy mellett Öreghegyen, a Körpincénél és a Kecskegödörben is hiányzó közművek épültek, kockakő burkolatot kaptak az utak és a településképbe illeszkedő, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek ki. A kormányzati beruházás a Pannónia Szíve fejlesztési program első megvalósult részlete.

A témával kapcsolatban bővebb információt a csatolt sajtóközleményben talál.

Üdvözlettel,

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

SPH

Sportfejlesztési program »

Tisztelt Etyeki Lakosok!

Etyek Nagyközséget az a megtiszteltetés érte, hogy elismerve a közelmúltban településünk lakosságát sújtotta megpróbáltatásokat és tragédiákat, egy új múzeumot, a Kitelepítettek Házát indíthatja el és működtetheti Önkormányzatunk az Óvoda utcában. Ennek létrejötte mindannyiunk közös ügye.

Tisztelt Polgárok!

Kérem Önöket, akiknek birtokában vannak olyan tárgyak, iratok, fotók, visszaemlékezések, amelyek családtagjaik elszenvedett sérelmeit bizonyítják, jutassák el jövendő múzeumunk számára. Ezzel szeretnénk mementót állítani egy felfoghatatlan korszak borzalmainak, hogy soha ne merüljenek feledésbe az igazságtalanul elszenvedett tettek, megaláztatások, hogy lehetővé tegyük ezzel minden nemzedéknek e vészkorszak megismerését.

Bővebb információt a  +36-30-971-1854-es telefonszámon nyújtunk.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Garaguly Tibor

polgármester

fak

T Á J É K O Z T A T Á S 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti intézmény esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve, egyéb esetben a megyei, fővárosi kirendeltség állapítja meg.

Tovább »

Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »

pannonia_szive_nyitounnepseg_2_0.jpgPannónia Szíve: turisztikai fejlesztések Fejér megyében

Útépítés, közműfejlesztés, igényes tájépítészeti megoldások, valamint Budapesttel és Béccsel is közvetlen kapcsolatot biztosító kerékpárút – ezek a legfontosabb elemei az etyeki Gasztrosétány nemrég elindult korszerűsítésének. A beruházás Fejér megye északi részének több települését összefogó Pannónia Szíve fejlesztési program első lépcsője.

Tovább »