Programok
Á L L Á S P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Etyek  Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
Az etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi élelmiszer-nyersanyag beszerzésére.
 
 
„A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja”
Etyek belterületén található, a Hősök terén az I. világháborús emlékmű, melyet Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091. Etyek, Körpince köz 4., adószám: 15727062-2-07), a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával, a KKETTKK
2017/P02/297/5/954 számú Támogatás Szerződés keretében megítélt támogatás segítségével felújított és újra eredeti fényében ragyog.

 
Letöltehtő szakmai beszámoló »
VOLÁNBUSZ MENETREND VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk, hogy a Korda Filmstúdió megkeresése alapján 2018. december 9-étől a 760, 763 Budapest - Biatorbágy - Etyek - Bicske autóbuszvonalon a KNYKK Középnyugat­ magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, illetve a Közlekedéstudományi Intézet Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságával egyeztetetten a filmstúdió kiszolgálását tervezzük , 3 - 3 db etyeki járat Etyek, Korda Filmstúdió megállóhely érintésével történő közlekedtetésével.
Büntetlenül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat 
A kormány a felszín alatti vízkészletek védelmében, valamint a hatékony vízkészlet-gazdálkodás elősegítése miatt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében előírta, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A törvény sokakat érintő fontos része, hogy 2018. december 31-ig vízgazdálkodási bírság nélkül lehet kérni vízjogi fennmaradási engedélyt a 2018.január 1. előtt engedély nélkül létesített kutakra. 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek alapján vízügyi engedélyezési jogkörrel az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok és a települési önkormányzatok jegyzői rendelkeznek. 

Jegyzői engedély hatálya alá tartozó kutak:
- vízigénye magánszemély részéről merül fel (nem gazdasági célú vízigény)
- háztartási vízigényt vagy háztartási ivóvízigényt elégítenek ki
- kizárólag talajvíz illetve parti szűrésű vízkészletet termelnek 
- nem érintenek vízbázis védelmi területet

Ha a fenti feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor az engedélyt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kérni. 
A jegyzői engedély benyújtásához szükséges dokumentációt 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságokhoz tartozó vízjogi fennmaradási engedélyhez kötött kutak:

Minden kút, amely az előző felsorolásban nem szerepel, az az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság engedélyezési jogkörébe tartozik. Ebben az esetben vízjogi fennmaradási engedély kérelmet kell benyújtani, amelynek az alapja a vízjogi fennmaradási engedélyes (állapotrögzítő) terv, ezt az erre jogosult tervezőnek kell elkészíteni. Az engedélyes terv benyújtásakor szükséges a területileg illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata is. 

A fennmaradási engedély benyújtásához szükséges dokumentációt 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A legfrissebb információink szerint az Országgyűlés tárgyalja a rendelet módosítását, miszerint a bejelentés határidejét 2020-ig meghosszabbítják. 
 

Ötletpályázat az Etyek, 946/2 hrsz.-ú zöldterület fejlesztésére
A pályázók az Etyek, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda előtti 946/2 hrsz.-ú 5527 m2 területű zöldterület, közösségi térként történő hasznosítását elősegítő ötletek bemutatásával vehetnek részt a fejlesztésben. A pályázat célja, hogy az óvoda előtti zöldterület mindenki számára megfelelő szabadidős, kulturális, családi parkká alakíthassuk ki. 
Á L L Á S P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Etyeki Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.
TÁJÉKOZTATÓ A MEKH ÁLTAL ELŐÍRT, A FEJÉRVÍZ ZRt. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT
2018. ÉVI FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATRÓL
Pályázati felhívás
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok és felsőoktatási hallgatók számára.
T Á J É K O Z T A T Á S 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Fejér Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2018. 07.01. napjától érvényes intézményi térítési díjakról elérhető itt (1. sz. melléklet), valamint a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fejer.hu).
 
Etyek 2029
Tisztelt Etyeki Polgár!
Kedves Lakótársunk!

Elérkezett a pillanat, amikor a jövőbe kell tekintenünk, közösen kell meghatároznunk településünk fejlődését, megfogalmazni azokat a gondolatokat, elvárásokat és feladatokat, amelyeket elvégezvén Etyek mindannyiunk számára még inkább kedvelt, jól élhető településsé válik. Etyek 2029 című programunkat azért fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év feladatait, munkálatait meg tudjuk határozni.
Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse Önkormányzatunk munkáját, hogy Etyek ne csak országos hírű legyen, hiszen mindenhol ismernek bennünket, hanem mi magunk is sajátunknak tekintsük, és jól érezzük magunkat településünkön. Mi közösen jövőt építünk és ezt gyermekeinknek, unokáinknak ajánljuk használatra és továbbgondolásra.
A kérdőív kitöltése anonim, mindössze néhány percet vesz igénybe.
Segítő közreműködését köszönve Önkormányzatunk nevében:

Garaguly Tibor
Polgármester

A kérdőív kitöltése »

tuz

TÁJÉKOZTATÁS kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Önkormányzatok a nemek közti nagyobb egyenlőségért - MANORKA 2.-tanulmányút
 
Idős hozzátartozót ápol?
Kérjük, szánjon időt egy kérdőív  - http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103 - kitöltésére!

Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!

Tisztelt Etyeki Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkarend átcsoportosítás miatti szombati munkanapokon a Bicskei Egészségügyi Központ szakrendelései nem fogadnak beteget.
Ezen napokra előjegyzést nem veszünk fel.
Az alapellátás Bicskén biztosított lesz, az ügyelet, vagy a háziorvosi szolgálatok által, hasonlóképpen, mint minden településen.

Az érintett napok 2018-ban a következők:

2018. március 10. szombat,

2018. április 21. szombat,

2018. október 13. szombat,

2018. november 10. szombat,

2018. december 1. szombat,

2018. december 15. szombat.

Bicske, 2018. február. 6.

Tisztelettel:

Dr. Balogh Gyula sk. Bicskei Egészségügyi Központ ügyvezető

Tisztelt Látogatók!
Hivatalosan is átadták Etyek felújított borászati központjait a nagyközönségnek.

Garaguly Tibor, Tessely Zoltán, Dr. Molnár Krisztián

A Gasztrosétány néven országosan ismert Újhegy mellett Öreghegyen, a Körpincénél és a Kecskegödörben is hiányzó közművek épültek, kockakő burkolatot kaptak az utak és a településképbe illeszkedő, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek ki. A kormányzati beruházás a Pannónia Szíve fejlesztési program első megvalósult részlete.

A témával kapcsolatban bővebb információt a csatolt sajtóközleményben talál.

Üdvözlettel,

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

SPH

Sportfejlesztési program »

Tisztelt Etyeki Lakosok!

Etyek Nagyközséget az a megtiszteltetés érte, hogy elismerve a közelmúltban településünk lakosságát sújtotta megpróbáltatásokat és tragédiákat, egy új múzeumot, a Kitelepítettek Házát indíthatja el és működtetheti Önkormányzatunk az Óvoda utcában. Ennek létrejötte mindannyiunk közös ügye.

Tisztelt Polgárok!

Kérem Önöket, akiknek birtokában vannak olyan tárgyak, iratok, fotók, visszaemlékezések, amelyek családtagjaik elszenvedett sérelmeit bizonyítják, jutassák el jövendő múzeumunk számára. Ezzel szeretnénk mementót állítani egy felfoghatatlan korszak borzalmainak, hogy soha ne merüljenek feledésbe az igazságtalanul elszenvedett tettek, megaláztatások, hogy lehetővé tegyük ezzel minden nemzedéknek e vészkorszak megismerését.

Bővebb információt a  +36-30-971-1854-es telefonszámon nyújtunk.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Garaguly Tibor

polgármester

fak

T Á J É K O Z T A T Á S 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti intézmény esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve, egyéb esetben a megyei, fővárosi kirendeltség állapítja meg.

Tovább »

Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »

pannonia_szive_nyitounnepseg_2_0.jpgPannónia Szíve: turisztikai fejlesztések Fejér megyében

Útépítés, közműfejlesztés, igényes tájépítészeti megoldások, valamint Budapesttel és Béccsel is közvetlen kapcsolatot biztosító kerékpárút – ezek a legfontosabb elemei az etyeki Gasztrosétány nemrég elindult korszerűsítésének. A beruházás Fejér megye északi részének több települését összefogó Pannónia Szíve fejlesztési program első lépcsője.

Tovább »