3. Gazdálkodási adatok
3.1. A mûködés törvényessége, ellenõrzések
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.3. Mûködés
 
3.1. A mûködés törvényessége, ellenõrzések
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása
- ÁSZ ellenõrzésrõl jelentés.
- Ügyészségi ellenõrzés
- Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal által lefolytatott ellenõrzések
 
Az Állami Számvevõszék ellenõrzései
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításai
 
 
Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Idõrendben.
 
A mûködés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk
 
 
Közzétételi egység: Mûködési statisztika
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk
 
 
 
 
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Évenkénti bontásban.
 

2009. évi költségvetés
2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetés
2012. évi költségvetés
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az Ámr. 22. mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.

Számviteli beszámolók
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Beszámolónként.
A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Beszámolónként.(zárszámadások).
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az Ámr. 22. mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.

2009. évi zárszámadás
2010. évi zárszámadás

3.3. Költségvetések, beszámolók
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma:
 
A vezetõk és a vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
 
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az e közzétételi egység által összefoglalt közzétételi kötelezettségek teljesíthetõek az Ámr. 22. mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások célja
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások összege
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
Közzétételi egység: Szerzõdések
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ - a külön jogszabályban meghatározott értékû - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdések értéke, idõtartama.
Lásd: üvegzseb menüpont alatt.
 
Közzétételi egység: Koncessziók
Adat megnevezése
Megjegyzés
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a által elõírt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a által elõírt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.

Támogatásonként innen letölthetõ:
Támogatás_táblázat_2008
Támogatás_táblázat_2009