3. Gazdálkodási adatok
3.1. A mûködés törvényessége, ellenõrzések
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.3. Mûködés
 
3.1. A mûködés törvényessége, ellenõrzések
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása
- ÁSZ ellenõrzésrõl jelentés.
- Ügyészségi ellenõrzés
- Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal által lefolytatott ellenõrzések
 
Az Állami Számvevõszék ellenõrzései
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításai
 
 
Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Idõrendben.
 
A mûködés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk
 
 
Közzétételi egység: Mûködési statisztika
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk
 
 
 
 
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Számviteli beszámolók
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Beszámolónként.
A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
3.3. Költségvetések, beszámolók
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma:
 
A vezetõk és a vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
 
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások célja
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások összege
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
Közzétételi egység: Szerzõdések
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ - a külön jogszabályban meghatározott értékû - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdések értéke, idõtartama.
Lásd: üvegzseb menüpont alatt.
 
Közzétételi egység: Koncessziók
Adat megnevezése
Megjegyzés
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a által elõírt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a által elõírt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.

Támogatásonként innen letölthetõ:
Támogatás_táblázat_2008
Támogatás_táblázat_2009