Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Az MkKKI hivatalos neve, elérhetőségei

Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény (MkKKI)

2091 Etyek, Alcsúti út 1.

E-mail: konyvtar@etyek.hu

Facebook:

Telefon, fax: 06-22-353-618

Az MkKKI szervezeti felépítése

                                                    konyvtar szervezet

Az MkKKI vezetőjének neve, elérhetősége

Török Rita igazgató

Telefon, fax: 06-22-353-618

E-mail: torok.rita@etyek.hu

Az MkKKI ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Török Rita igazgató

Telefon, fax: 06-22-353-618

E-mail: torok.rita@etyek.hu

Az MkKKI felettes szervének, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervének adatai

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22-353-633, 06-22-353-698

Fax: 06-22-353-655

E-mail: hivatal@etyek.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az MkKKI alaptevékenységét meghatározó dokumentum

Alapító OkiratPDF

Szervezeti és Működési SzabályzatPDF

Panaszkezelési Szabályzat PDF

HázirendPDF

Az MkKKI által nyújtott, költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások, az igénybevétel rendje

Könyvtári szolgáltatások – igénybevétele a Könyvtárhasználati Szabályzat alapján PDF

Közművelődés – igénybevétel a meghirdetett program alapján

Az MkKKI által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer – Az intézmény könyvtári állományának adatrögzítésére és a lakossági kölcsönzésre
Az MkKKI-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai IKSZT elfogadó dokumentumPDF
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős személy neve, elérhetősége

Török Rita igazgató

Telefon, fax: 06-22-353-618

E-mail: torok.rita@etyek.hu

Közérdekű adatszolgáltatási SzabályzatPDF

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei Statisztikai adatlap

III. Gazdálkodási adatok

Az MkKKI éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója

A foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzati költségvetés linkre