0 Előterjesztés településrendezési eszközök Letöltés »
1 Településfejlesztési koncepció  Letöltés »
2 Megalapozó vizsgálat Letöltés »
3 Alátámasztó javaslat Letöltés »
4 Települési örökségvédelmi hatástanulmány Letöltés »
5 TSZT határozat Letöltés »
6 TSZT T1 területfelhasználás Letöltés »
7 TSZT T2 védelmek korlátozások Letöltés »
8 HÉSZ rendelet Letöltés »
9 SZabályozási terv Letöltés »
10 Örökségvédelmi hatástanulmány 181122 Letöltés »
11 Környezeti vizsgálat és értékelés Letöltés »
12 Közmű tervek Letöltés »
13 Partnerségi egyeztetés táblázata Letöltés »
14 Egyeztetésben részt vevő szervek észrevételei és a válaszok táblázata Letöltés »
15 JEGYZŐKÖNYV lakossági fórum Etyek Koncepció, TSzT, HÉSz, Tkr 2018_07_11 Letöltés »
16 Terviratok partnerek Letöltés »
17 Terviratok államizgatási szervek Letöltés »
18 Egyeztetési jegyzőkönyv Letöltés »