M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. március 19.-én, 16:00 órakor kezdődő soros, nyílt ülésére.
 
Meghívó
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága
2020. március 19.-én, 17:00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésére.
 
Meghívó
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága
2020. március 18.-án, 17:00 órakor kezdődő soros, nyílt ülésére.
 
Meghívó
ME G H Í V Ó 
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Kulturális, Sport, Szociális És Egészségügyi Bizottsága 
2020. március 17.-én, 17 órakor kezdődő soros, nyílt ülésére
 
Meghívó
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága
2020. március 16.-án, 17:00 órakor, kezdődő soros, nyílt ülésére.
 
Meghívó
   
Napirend Tárgyalja
1. Képviselői eskütétel KT      
2. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele, esküokmány aláírása KT      
3. A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről KT      
4.  A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről KT      
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról KT      
6. Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben, szociális  ügyekben hozott döntésekről KT     SZB
7. Szolgálati bérlakás iránti kérelemről  KT PB TB  
8. Az Etyek Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról KT PB TB SZB
9. Az Etyeki Tüzép Kft. fejlesztési terveiről KT PB TB  
10. Az Originál Ház Kft. Ingatlancsere kérelméről  KT PB TB  
11. Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével összefüggő kérdésekről  KT PB TB SZB
12. A temetőüzemeltető 2019. évi munkájának beszámolójáról KT PB TB  
13. A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító okiratának módosításáról KT PB   SZB
14. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosításáról KT PB   SZB
15. A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságá-ért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról KT PB    
16. Beszámoló a polgármester részére biztosított forrásfelhasználásról KT PB    
17. Testvérvárosi kapcsolatok értékeléséről KT PB   SZB
18. A képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztásáról  KT      
19. Az Etyeki Sport Nonnprofit Kft. Ügyvezetésével összefüggő kérdésekről KT PB TB  
20. Az etyeki sportcsarnok beruházással összefüggő kérdésekről KT PB TB  
21. Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről KT PB    
22. Ganz-Kesjár Karate Klub elszámolásával kapcsolatban  KT PB   SZB
23. Iskolai felvilágosító program támogatásáról KT PB   SZB
24. Az Etyek, 807 és 807/A hrsz-ú, természetben az Óvoda u. 3. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos elképzelésekről  KT PB TB SZB
25. Az Etyek, Kossuth utca 7. sz. alatti ingatlan megvételére érkezett ajánlatról  KT PB TB  
Az oldal tetejére