H A T Á R O Z A T
A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából, a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., továbbiakban: Kérelmező) a Budapest-Balaton kerékpárút Etyek-Tordas közötti szakászának kivitelezőjének kérelmére, a 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében található, Etyek-patakon lévő híd átépítéséhez kapcsolódó, építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékeinek betartása alóli felmentést megadom, egyúttal a túllépést a határozat 1. és 2. pontjában megjelölt építési szakaszban és időszakban, a 3. pontjában foglalt rendelkezések mellett engedélyezem.

Az oldal tetejére