Felhívás és tájékoztatás a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről
Tisztelt Partnereink!

Etyek hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek település helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019 (VII.2.) önkormányzati rendelete.

A településrendezési eszközök módosítása 2021/2 több pontból áll:
1. Szőlőskert utca - falusias lakóterület szabályozása
2. Kattra pincészet telkének övezeti átsorolása
3. Deák Ferenc utca fölötti területen utca kiszabályozása
4. Botpuszta, Vadvirág utca és Richárd-majori út közötti terület szabályozása
5. Lakótelkek kialakítása etyeki fiatalok részére - fecskelakások 6. Bányaterület bővítése
7. Ált. mezőgazdasági övezet átsorolása istálló építéséhez 8. Meglévő belterületi határvonal feltűntetése
9. Szabályozás néhány előírásának módosítása és pontosítása

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben (továbbiakban: Eljr.), Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 22/2017 (XI.17.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül lefolytatásra.

Fenti előzmények alapján

Lakossági Fórumot tartunk 2021. július 22-én csütörtökön 17 órakor a Látogatóközpontban,
melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk az etyeki lakosokat, vállalkozókat, civil egyesületeket, egyházak képviselőit.

 
Az oldal tetejére