TISZTELT ETYEKIEK!
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvállalási, valamint az óvoda- és iskolakezdési támogatásról szóló 8/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselő-testület az éves szociális települési támogatásokra fordítható keret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az Etyeken óvodai, általános iskolai nevelésben, oktatásban részesülő, Etyeken lakóhellyel rendelkező gyermek óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez, az Etyeken lakóhellyel rendelkező szülő vagy gondviselő kérelmére.
Etyeken lakóhellyel rendelkező nevelőszülő kérelmére, a nevelésbe vett gyermek is jogosult a támogatásra, amennyiben etyeki tartózkodási hellyel rendelkezik.
Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,-Ft.
Az általános iskolai tanulók esetében a támogatás mértéke 10.000,-Ft.

A támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 21. - szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Zólyomi Tamás
polgármester
Az oldal tetejére