A Botpusztai Környezetvédelmi Kör 2005-ben alakult meg, és a Fejér Megyei Bíróság február 17-én be is jegyezte. Az egyesületet botpusztai lakosok és ingatlan tulajdonosok alapították elsõsorban azért, hogy segítse a helyi önkormányzatot a természeti és épített környezeti értékek megóvásában. Természetes, hogy céljaink között szerepel a festõi környezetben fekvõ botpusztai vadgesztenye fasor védelme és a történelmi emlékünk a botpusztai kápolna környezetének megóvása, állagának javítása és szakszerû restaurálásának elõsegítése. Szeretnénk megakadályozni továbbá, hogy községünket elönthessék a pazarló fogyasztásra buzdító óriás plakátok, melyek annak fogyasztására bírnak, amire nincs is szükségünk. Szeretnénk csökkenteni az eldobhatóság kultuszát és megõrizni a hagyományos faluképet.

A vadgesztenyesor, községünk e rendkívül értékes természeti szépsége hosszú évtizedek alatt fejlõdött, de sajnos az elmúlt években az aknázó moly támadásai és természetes öregedés miatt is igen rossz állapotba került, ami arra vezetett, hogy idén 48 példányát kivágták, de sajnos nem pótolták. A pusztulás sokkal gyorsabb, mint amit könnyen vissza tudnánk állítani, a 24. órában vagyunk, hogy mentésének munkáját megkezdjük. Szeretnénk, ha községünkben más fejér megyei falvakhoz hasonlóan - elsõsorban Alcsútdoboz a példánk - a fasor állapotán tudnánk javítani és ennek a rendkívül nagy növényvédelmi feladatnak az ellátásában az önkormányzatot segítenénk. Az említett fasor jelenleg sem az öreg fák országos adatbázisában, sem a Természetvédelmi Hivatal védett fasorokra vonatkozó nyilvántartásában nem szerepel, pedig arra érdemes természeti kincsünk.

E nagy feladat elsõ kis lépését tettük meg 2005. április 11-én, amikor szeméttõl próbáltuk megszabadítani az árkokat. Az eldobható csomagolóanyagok és a fogyasztás növekedésének nyomai nagyon csúf képet festettek az arra közlekedõkrõl, akiket cseppet sem zavart a természeti értékek becstelen elcsúfítása. Ennél megdöbbentõbb képet csak a kápolna környékén talált eldobált használati tárgyak festettek, melyek semmiképpen nem illettek a több száz éve épült szakrális épülethez.

Az önkéntes munkába a teljes tagságunkat, családtagokat és lelkes lakótársakat is mozgósítottunk, de így is alig sikerült néhány kilométer árkot megtisztítani. A munkában nagy segítséget nyújtottak a Budapesten lakó botpusztai ingatlantulajdonosok is.

Az összesen mintegy húsz, alaposan megtömött zsákot szerencsére azonnal sikerült elszállíttatni. Ezúton is köszönjük Gonda Mihályné és a hulladék elszállításában résztvevõk segítségét!

Az alapos tisztálkodás után a zsíros kenyér elfogyasztása következett. Közben jutott idõ a jövõ tervekrõl beszélgetni. A fasor jogi helyzetének rendezése és a fizikai állag megõrzésével kapcsolatos növényvédelmi teendõk lesznek legsürgõsebb feladataink. Nyilván az anyagi fedezet megteremtésében lesznek nehézségek, de mind a civil szervezetek, mind az önkormányzatok számára fennálló pályázati lehetõségekkel meg kell próbálni élnünk. Jó lenne továbbá Botpusztán néhány szemetes ládát elhelyezni a játszótér és a vegyesbolt környezetébe, ezáltal legalább az eldobált mûanyag palackok és sörös dobozok számát csökkenthetnénk.

Szeretnénk összefogni az Etyeken mûködõ hasonló célú civil szervezettekkel, hogy sikerüljön megõrizni az oly nagyon féltett autentikus falusi hangulatot és a számunkra fontos természeti környezet szépségét.

A Föld napja alkalmából alapító tagunk, Török Katalin Pro Natura emlékérmet kapott a Környezetvédelmi Minisztériumtól. Ezúton is gratulálunk!

A BOTKÖR egyesület életérõl a továbbiakban is rendszeresen tájékozatni fogjuk az érdeklõdõket. Egyesületünk nyitott, örömmel fogadjuk azok csatlakozását, akik elfogadják alapszabályunkat, valóban tenni akarnak a környezetünkért és vállalják az évi 300 forint tagsági díjat.

Elnök: Török Szabina
E-mail: 
Honlap: http://botpuszta.fw.hu

Az oldal tetejére