2005 szeptemberében alakult a Körpince pincetulajdonosainak elhatározásából az alábbi célok megvalósítása érdekében:

Az Egyesület tagjai lehetõségük szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az Etyeki Körpince Európában is egyedülálló pinceegyüttesét a jövõ számára megóvják.

Az Egyesület tagjai törekszenek arra, hogy az Etyeki Körpince állagának megóvásával és kulturális, infrasruktúrális szolgáltatásainak fejlesztésével a térség társadalmi elismertségét, jó hírét növeljék.

Az Egyesület tagjai az etyeki bor imázsának kialakítását alapvetõnek tartják és ápolják. 

Ezen célok elérése érdekében. Az Egyesület feltárja a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetõségeit, különös tekintettel a kormányzati pénzalapok és egyéb pályázati lehetõségek bevonására.

Az Egyesület a Körpince pincéiben különös hangsúlyt fektet a minõségi bortermelés elõmozdítására, a borturizmus, a falusi turizmus fejlesztésére, valamint Etyek szõlõültetvényeinek, ökológiai arculatának megóvására, a helyi minõségi borok piacának és keresletének növelésére, a mûvészeti, kulturális, mûemlék és népi építészeti értékek védelmére, a fentiekhez fûzõdõ érdekek megfogalmazására és képviseletére.

Az egyesület elnöke: Szalay Béla borász, okleveles borbíráló

1118 Bp.Számadó u.19.

06/30/9331-850 , 06/1/209-0506, fax:06/1/209-0522                A Körpince Kör Hagyományõrzõ Egyesület

Az Elnökség tagjai: Bekker Józsefné
  Mocsai Béla
  Mórócza Miklós
  Nagy József
  Vida János
Felügyelõbizottság: Dóczi András
  Kattra Imre
  Vida János

Az egyesület taglétszáma jelenleg 23.

Az oldal tetejére