Pályáza - településfejlesztési - és üzemeltetési ügyintéző

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet településfejlesztési - és üzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. és II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok: Településfejlesztéssel kapcsolatos műszaki előkészítő feladatok; pályázatfigyelés, pályázati kérelmek műszaki előkészítése; településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok; közlekedési, közútkezelői feladatok; környezetvédelmi, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet (illetményalap 2022-ben 56 000 forint), valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

   Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy
  • A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
  • 6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt önéletrajz minta alapján,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó adatait az erre jogosultak megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi-Halász Mónika személyzeti ügyintéző nyújt a halaszmonika@etyek.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen: Etyeki Polgármesteri Hivatal titkárságán (2091 Etyek, Körpince köz 4.) vagy E-mailen: halaszmonika@etyek.hu email címre történő megküldéssel

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Etyek Nagyközség Jegyzője hallgatja meg. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel. A munkakörbe történő kinevezés feltétele a büntetlen előéletet igazoló, kormánytisztviselőre vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu