700/2010. Etyek I-dolomit bánya ügye
699/2010. Megállapodás az Etyeki Egyházközösséggel az 1006/10 HRSZ. ingatlanra telepítendő monitoring kútra
698/2010. Segítő-Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Magyar utca 1. szám alatti épület riasztórendszerének kiépítése
697/2010. Alfa-Communication Kft-vel kötött szerződés felbontása
696/2010. Érd-kom Kft. díjemelési javaslata a 2011. évi szolgáltatási díjról
695/2010. Etyek Község Önkormányzatának folyószámla hitelkeret szerződése
694/2010. Etyek Község Önkormányzatának 586/2010.(X.18.) számú határozatának módosítása
693/2010. Etyek Község Önkormányzatának 582/2010.(X.18.) számú határozatának módosítása
692/2010. A 2010. 12. 28. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
691/2010. A 2010. 12. 28. képviselő-testületi ülés napirendi módosításának elfogadása
690/2010. A 2010.12.28. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
689/2010.Beszámoló az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről
688/2010.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről
687/2010.A 2010. 12. 22. közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadása
686/2010.A 2010. 12. 22. közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
685/2010.Magyar-kút ÁMK Alapító Okiratának változása
684/2010.Igazgatási szünet elrendelése
683/2010. Etyek 065 hrsz-ú Önkormányzati út elnevezése
682/2010.648/2010.(XI. 24.) számú határozat visszavonása
681/2010. Fejérvíz Zrt. 2011. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló előterjesztése II.
680/2010. Fejérvíz Zrt. 2011. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló előterjesztése
679/2010.Fejérvíz Zrt. tájékoztatásának határozati javaslat módosítása
678/2010.Etyek Község Képviselő-testület 8/2002. (V.30.) rendelet függelékének hatályon kívül helyezéséről
677/2010.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
676/2010.2011. évi munkaterv módosítása
675/2010.Etyek Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
674/2010.A költségvetési koncepció elfogadó határozatának módosítása
673/2010.Etyek Község Önkormányzat 2010. évi általános tartalékának módosításáról
672/2010.Etyek Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
671/2010.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
670/2010.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
669/2010. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
668/2010.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
667/2010.A 2010. 12. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
666/2010.A 2010. 12. 15. képviselő-testületi ülés napirendi módosítások elfogadása
665/2010.A 2010.12.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
649/2010.Arany János tehetséggondozó program
648/2010. 50/2010.(II. 04.) határozat visszavonása
647/2010. Érdkom Kft. beszámolója és javaslata a 2011. évi szolgáltatási díjról
646/2010.A temető üzemeltetőjének beszámolója éves munkájáról
645/2010.Simon Krisztián és Anita telekvásárlási kérelme
644/2010.Rókusfalvy Pál vendégfogadójához tartozó parkolók ügyében született döntés felülvizsgálata
643/2010.Etyek közvilágításának árambeszerzése 2011 közbeszerzési eljárása - döntés
642/2010.Lejárt határidejű határozatok visszavonása
641/2010.Testvérvárosi Tanács megújítása
640/2010.Szűcs Lajos fegyelmi ügyének megszüntetése
639/2010.Szűcs Lajos fegyelmi ügyének megszüntetése
638/2010.VTKÖT keretében gyepmesteri-állatmentési szerződés jóváhagyása
637/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársulás feladatait ellátó Segítő Kéz jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
636/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársulás feladatait ellátó Segítő Kéz házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
635/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársulás feladatait ellátó Segítő Kéz családsegítő szolgálat szakmai programjának módosítása
634/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársulás feladatait ellátó Segítő-kéz intézmény szakmai programjának módosítása
633/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti mikrotársulás feladatait ellátó Segítő-kéz intézmény alapító okiratának módosítása
632/2010.A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársulás megállapodásának módosítása
631/2010.Újbarok Község csatlakozása a szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz
630/2010.2010. évi költségvetési koncepció véleményezése
629/2010.A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok meghatározása
628/2010.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010.10.03.-2010.11.17.)
627/2010.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010.06.17.-2010.09.24.)
626/2010.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (Demján Ösztöndíj pályázat)
625/2010.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010.VI. 17.-2010. IX. 22.)
624/2010.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010.X. 3-2010. XI. 17.)
623/2010. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
622/2010.Polgármester beszámolója a tevékenységéről
621/2010.A 2010. 11. 24. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
620/2010.A 2010.11.24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
615/2010. Jegyzői pályázat bontó bizottságának felállítása
614/2010.Utazási költségtérítések felülvizsgálata
613/2010.A 2010. 11. 04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
612/2010.A 2010.11.04. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
611/2010.Arany János tehetséggondozó program
610/2010.Kecskegödör Beruházó Viziközmű Társulat kölcsönszerződés módosítása
609/2010.Folyószámla hitel szerződés megkötése
608/2010.2011. évi belső ellenőrzési terv
607/2010.Jegyzői pályázat kiírása
606/2010.Etyek Község Önkormányzat villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárása - új közbeszerzési eljárása indítása
605/2010.Etyek Község Önkormányzat villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárása - döntés
604/2010.KDOP-5.2.2/A-2008-0006 számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (Segítő-kéz Szociális Intézmény Fenntartó Társulás épületének felújítása és bővítése)
603/2010.A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására kiírt pályázat és a Tárgyi, személyi feltételek fejlesztésére kiírt pályázat
602/2010.Szűcs Lajos Polgármesteri tisztség megszüntetése iránti per megszüntetése
601/2010. Bizottságok megalakítása, Egészségügyi és Szociális Bizottság
600/2010. Bizottságok megalakítása, Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
599/2010. Bizottságok megalakítása, Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
598/2010. Bizottságok megalakítása, A Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság
597/2010.Polgármester beszámolója a tevékenységéről
596/2010.A 2010. 10. 27. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
595/2010.A 2010.10.27. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
590/2010.Október 23-i ünnepség forgatókönyve
589/2010.A nem kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos finanszírozások felfüggesztése az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel
588/2010.. Tárgy: Etyeki Polgár, Etyeki TV, webetyek működésének kérdése
587/2010.Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak újraválasztása
586/2010.Alpolgármester illetményének megállapítása
585/2010.Alpolgármester megválasztása
584/2010.Rujp Zsuzsa érintettségének elfogadása
583/2010.Szavazatszámláló bizottság felállítása az alpolgármester választásra
582/2010.A polgármester illetményének megállapítása
581/2010.A 2010. 10. 18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
580/2010.Etyek 4710 hrsz-ú dűlőút elnevezése Báthori Tibor dűlő névre
578/2010.Segítő-kéz Intézmény Fenntartó Társulás épületének felújítására és bővítésére vonatkozó Vállalkozói szerződés meghosszabbítása
579/2010.Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat közintézményekben való elhelyezése
577/2010.2010. szeptember 30. nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
576/2010.A 2010.09.30. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
564/2010. 2010. évi Önkormányzati képviselők és polgármester választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
563/2010. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
562/2010. "Nefelejcs"Német Nemzetiségi Óvoda élelmiszer - alapanyag beszerzés 2010-2012 közbeszerzési eljárás - döntés
561/2010. A 2010. 09. 20. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
560/2010. A 2010.09.20. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
548/2010.542/2010.(VIII.31.) számú határozat hatályon kívül helyezése
547/2010.Szűcs Lajos indítvány a név szerinti szavazásra (Magyar-kút ÁMK művelődési pedagógiai program módosítása )
546/2010.Lucza Gyula indítványa a vita lezárására (ÁMK pedagógiai program módosítása)
545/2010.Szűcs Lajos indítvány a név szerinti szavazásra (Magyar-kút ÁMK művelődési pedagógiai program módosítása vita lezárására)
544/2010.2010. szeptember 02. nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
543/2010.A 2010.09.02. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
542/2010.Magyar-kút ÁMK művelődési pedagógiai program módosítása
541/2010.Lucza Gyula indítvány a vita lezárására (Magyar-kút ÁMK művelődési pedagógiai program módosítása)
540/2010. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 1/b) pontjának megszavazása
539/2010. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 1/a) pontjának megszavazása
538/2010. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 1/b) pontjának megszavazása
537/2010. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 1/a) pontjának megszavazása
536/2010. Az 526/2010.(VIII.24.) számú határozat hatályon kívül helyezése
535/2010. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda élelmiszer-alapanyag beszerzés, közbeszerzési eljárása-döntés
534/2010.2010. augusztus 31. nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
533/2010.A 2010.08.31. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
529/2010.Etyeki Versmondók Köre Egyesület szeptember 11-i irodalmi est támogatási kérelme
528/2010.Élhetőbb Etyekért Egyesülés játszótér felújítás kérelme
527/2010.Az Etyeki Sportkör támogatási kérelme augusztus 20-i ünnep rendezvényhez
526/2010.Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
525/2010. Etyek 29/3 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz elvezetéséhez befogadói nyilatkozat
524/2010. Vértes Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében gyepmesteri szolgálat igénybevételének kérdése
523/2010. Solymosi Zoltán és társainak kérelme jelzálog bejegyzés törlése
522/2010.Etyek Község Önkormányzat villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárása
521/2010.Etyek Község Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása
520/2010. A Remshaldeni Labdarúgó tornán résztvevő csapat +3 fő buszköltségének támogatása
519/2010.Mercedes mentőautó eladással kapcsolatos adás-vételi szerződés megkötése
518/2010.2010. augusztus 24. nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
517/2010.A 2010.08.24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
513/2010.Belterületi utak kátyúzási munkáinak folytatása
512/2010.Rókusfalvy Pál vendégfogadójához tartozó parkolók fennmaradási engedélyezése
511/2010.Roxer Kft. 2010. évi Etyeki Kezes-Lábos Fesztivál szervezésének támogatása
510/2010.Roxer Kft. kérelme közterület-foglalási díj mérséklése iránt
509/2010.A villamos energia beszerzés lefolytatásához szükséges, a beszerzés tárgya szerinti szakértő kiválasztása
508/2010. Eliza program karban tartási szerződés megkötése
507/2010. ÁMK Magyar-kút napközis tanítói státusz bővítés
506/2010. ÁMK Magyar-kút tanulói létszám és tanulócsoport bővítés
505/2010. ÁMK Magyar-kút fejlesztő pedagógus státusz bővítés
504/2010. ÁMK Magyar-kút tanulói létszámbővítés
503/2010. TÁMOP-5.2.5.A-10/2- Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok támogatására kiírt pályázat
502/2010. HVB tagjainak megválasztása
501/2010. HVB tagjainak megválasztása határozati javaslat 2. pontja
500/2010. HVB tagjainak megválasztása határozati javaslat 1. pontja
499/2010.138. számú előterjesztés napirendre vétele (ÁMK Magyar-kút napközis tanítói státusz bővítés)
498/2010.137. számú előterjesztés napirendre vétele (ÁMK Magyar-kút tanulói létszám és tanulócsoport bővítés)
497/2010.136. számú előterjesztés napirendre vétele (ÁMK Magyar-kút fejlesztő pedagógus státusz bővítés)
496/2010.134. számú előterjesztés napirendre vétele (ÁMK Magyar-kút tanulói létszámbővítés)
495/2010.A 2010.08.09. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
494/2010. Féléves beszámoló elkészítésére vonatkozó megbízás, illetve a megbízás fedezetének biztosítása
493/2010. Könyvelési ajánlat elfogadása
492/2010. A 2010. 07. 23. nyílt képviselő-testületi ülés Védőnői program karbantartási szerződés megkötésének felvételéről
491/2010. A 2010. 07. 23. nyílt képviselő-testületi ülés Falugyűlés időpontjának kitűzése levételéről
490/2010. A 2010. 07. 23. nyílt képviselő-testületi ülés Etyeki Polgár szerződésének megszüntetése levételéről
489/2010. A 2010.07.23. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
483/2010. Fénymásoló üzemeltetési szerződés megkötése
482/2010.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda élelmiszer-alapanyag beszerzés közbeszerzési eljárása
481/2010.Temetőben rendkívüli esemény miatt bekövetkezett károk elhárítására vis- major támogatás igénylése
480/2010.Temetőben rendkívüli esemény miatt bekövetkezett károk elhárítására vis-major támogatás igénylése
479/2010. Bozzay Péter indítványa a vita lezárására (Temetői kárelhárítás)
478/2010.A 2010. 07. 07. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
477/2010.Horváth János indítványa napirend módosításra
476/2010.Lucza Gyula indítványa napirend módosításra
475/2010.A 2010.07.07. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
405/2010. Sportegyesület 2009. évi elszámolása
404/2010.Településfejlesztési Bizottság 5/2010.(VI. 17.) számú határozata végrehajtásának felfüggesztése
403/2010.Településfejlesztési Bizottság 6/2010.(VI. 17.) számú határozata végrehajtásának felfüggesztése
402/2010. A Dessewffy Dávid és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése
401/2010. Zólyomi Péter módosító indítványa ügyvédi költség kifizetésére
400/2010. Zólyomi Péter indítványa a vita lezárására
399/2010. Iskolatej szerződés
398/2010. Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
397/2010.Magyar-kút felújítására szerződésmódosítási kérelem
396/2010.Határozat módosítása (Magyar-kút felújítására szerződésmódosítási kérelem)
395/2010.Civil szervezetek támogatása a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság saját kerete terhére
394/2010.Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási vagyonkezelő és közszolgáltató Zrt. saját tőke feltöltéséhez szükséges pótbefizetés
393/2010.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat, visszautalás a 2009/2010. tanév első félévére
392/2010.a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
391/2010. Zólyomi Péter módosító indítványa a lejárt határidejű határozatokról
390/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
389/2010.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
388/2010.Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
387/2010. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatok megtárgyalása ( Siroki Angéla)
386/2010. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatok megtárgyalása ( Bősz Zsuzsanna)
385/2010. ÁMK intézményvezető álláspályázatok elbírálása (Csapó Mónika)
384/2010. ÁMK intézményvezető álláspályázatok elbírálása (Némethné Hora Rozália)
383/2010. ÁMK intézményvezető álláspályázatok elbírálása (Kovács Sándor)
382/2010.A 2010. 06. 28. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
381/2010.Sportegyesület elszámolásának napirendre vétele
380/2010.A civil szervezetek pályázati elbírálása napirendről való levétele
379/2010.Pénzügyi Bizottság megbízása vizsgálat lefolytatására ( 2010. 06. 23-i képviselő-testületi ülés elmaradása)
378/2010.A 2010.05.06. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
377/2010.Szűcs Lajos fegyelmi ügyében előterjesztett kizárási indítványának elbírálása
376/2010.A 2010. 06. 21. képviselő-testületi ülés vita lezárásának elfogadása
375/2010.A 2010. 06. 21. képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadása
374/2010.A 2010.06.21. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
373/2010. Fegyelmi bizottság tagjának cseréjére javaslat (349/2010.(V. 26.) számú határozat módosítása) Kizárási indítvány
372/2010. A Köztemetőben keletkezett üreg feltárása, tömedékelése, veszélyeztetett sírok rendezése
371/2010. Szűcs Lajos indítványa a Köztemetőben keletkezett üreg feltárása, tömedékelése, veszélyeztetett sírok rendezése előterjesztéshez
370/2010. Till Mihály indítványa a Köztemetőben keletkezett üreg feltárása, tömedékelése, veszélyeztetett sírok rendezése előterjesztéshez
369/2010. A 2010. 06. 10. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
368/2010. A 2010.06.10. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
367/2010. Szőlőhalom lakópark vízelvezetése
366/2010. A 2010.06.31. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
365/2010. A 2010. 06. 31. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
364/2010. Szobor állítás a Hősök terén
363/2010. Szobor állítás a Hősök terén
362/2010. Volt képviselők tiszteletdíja
361/2010. Átfogó értékelés Etyek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról.
360/2010. Fejérvíz Zrt. által terveztetett ivóvízvezeték építéséhez szükséges megállapodás elfogadása
359/2010. A "Segítő-Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás épületének felújítása és bővítésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása
358/2010. Pénzügy beszámolója az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
357/2010. Tájékoztató és vita új pályázati lehetőségekről- Készségfejlesztés az Önkormányzatoknál
356/2010. KDOP-2009-5.1.1 - Közoktatási infrastrukturális fejlesztés című pályázat a "Nefelejcs" Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében
355/2010. Polgármester szabadságáról beszámoló
354/2010. a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
353/2010. A 2010.05.26. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
352/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
351/2010. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
350/2010. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
349/2010. Pénzügyi Bizottsági vizsgálati jelentés (Terembérlet)
348/2010. Jegyzői állásra pályázati kiírás
347/2010. Etyek Község Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve (Helyzetelemzés és Akcióterv)
346/2010. Etyek Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve (Helyzetelemzés és Akcióterv)
345/2010. Esélyegyenlőségi Fórum megalakítása
344/2010. Etyek Község Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve és Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
343/2010. A 2010. 05. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
342/2010. Zólyomi Péter napirenddel kapcsolatos indítványa
341/2010. Településfejlesztési Bizottság megbízása vizsgálat lefolytatására (Vízbetörés)
340/2010. Szűcs Lajos polgármester indítványa a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban
339/2010. Vita lezárása (Pénzügyi Bizottsági vizsgálat)
338/2010. A 2010.05.26. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
329/2010. Szűcs Lajos indítványa névszerinti szavazásra (Jegyző lemondása)
328/2010.Jegyző lemondása
327/2010. Zólyomi Péter indítványa a vita lezárására (Jegyző lemondása)
326/2010. 2010. május 26. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
325/2010.2010.05.26. zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
324/2010. Polgármester szabadsága
323/2010. Zólyomi Péter indítványa a vita lezárására (Polgármester szabadságolása)
322/2010. Szűcs Lajos indítványa a vita lezárására (Polgármester szabadságolása)
321/2010. Etyeki civil szervezetek 2010. évi pályázati felhívása
320/2010. Zólyomi Péter indítványa a vita lezárására (Civil szervezetek pályázati kiírása)
319/2010. Egészségház építési engedélyéről tájékoztatás
318/2010. A 2010. 05. 19. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
317/2010. Zólyomi Péter indítványa zárt ülés összehívására
316/2010. A 2010.05.19. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
311/2010. Keretösszeg biztosítása falutakarításra
310/2010. Polgármester szabadságolása
309/2010. Pénzügyi Bizottság vizsgálati jelentése (Terembérlet)
308/2010. OLLÉ program pályázat
307/2010. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2010. évi pénzügyi keretének időarányos felhasználásáról I. negyedév
306/2010. Roxer Kft. kérelme a pinceklub térítésmentes használatára
305/2010. Egészségház építési engedélyéről tájékoztatás
304/2010. ÉrdKom Kft. Hulladékkezelési Közszolgáltató beszámolója a szelektív hulladékgyűjtés helyzetéről
303/2010. Nyilatkozat az önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítéséről árverezésre kerülő ingatlanok esetén
302/2010. Hozzájárulás az Egészségház viziközművekkel való ellátásához
301/2010. Belterületi utak javítása
300/2010. A település közterületeinek és magáningatlanok rendezettsége, a falukép helyzete, közterület-fenntartási szerződés módosítása
299/2010. Főépítész kérelmének elbírálása
298/2010. Alfa Communication Kft.-vel kötött szerződés felülvizsgálata
297/2010. Sportkör megállapodásának felülvizsgálata
296/2010. Közműtársulásokban való részvétel tapasztalatai
295/2010. Belső ellenőrzési beszámoló 2009. évi
294/2010. Beszámoló az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
293/2010. Vállalkozói szerződés Segítő Kéz társulási tagok tartozásának beszedésére
292/2010. Lucza Gyula módosító indítványa
291/2010. 2010. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendeletben támogatottak, támogatási szerződése (Határidő módosítás)
290/2010. 2010. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendeletben támogatottak, támogatási szerződése
289/2010. Volt képviselők tiszteletdíja
288/2010. Etyeki civil szervezetek 2010. évi pályázati felhívása
287/2010. "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ SZMSZ módosítás elfogadás
286/2010. Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatról
285/2010. a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
284/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
283/2010. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
282/2010. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
281/2010. 2009. évi költségvetési rendel módosítása napirendről levétele
280/2010. Lucza Gyula indítványa a vita lezárására (Zárszámadás)
279/2010. A "Segítő-kéz" Szociális Intézmény Fenntartó Társulás épületének felújításához és bővítéséhez kapcsolódó kiegészítő építési beruházás közbeszerzési eljárása - döntés.
278/2010. Lucza Gyula indítványa a vita lezárására(Segítő-kéz, közbeszerzési döntés)
277/2010. A 2010. 05. 06. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
276/2010. A 2010.05.06. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
273/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szaló Pál Teréz
272/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Siroki Angéla
271/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Visontai Erika
270/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kiss Mária
269/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Miksa Zoltán
268/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kovács Klára
267/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Liptainé Éhmann Éva
266/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kattra Ágnes
265/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Lojt Béláné
264/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kovács Klára
263/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szőlősi Anna
262/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása dr. Fetzerné Pozsonyi Ildikó
261/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Bojtok Miklósné
260/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szőlősi Anna
259/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kiss Mária
258/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Miksa Zoltán
257/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Siroki Angéla
256/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Vagyoczky Györgyi
255/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szögedi Olga
254/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Izsó Lászlóné
253/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Vagyoczky Györgyi
252/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szaló Pál Teréz
251/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Siroki Angéla
250/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Visontai Erika
249/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Körmendi Nikoletta
248/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Körmendi Sándorné
247/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Visontai Erika
246/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Kolos Márta Ilona
245/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Bartusné Tóth Diana
244/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Szaló Pál Teréz
243/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Siroki Angéla
242/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Lojt Éva
241/2010. A 2010. 03. 18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadása
240/2010. A 2010.03.18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
239/2010. Etyeki Református Egyházközség kérelme kulturális program támogatásához
238/2010. Vita lezárása (Református Egyházközség kérelme)
237/2010. 122. számú előterjesztés (Református Egyház kérelme) napirendre vétele
236/2010. Raiffeisen Bankkal kötendő hitelkeret szerződés
235/2010. Krajcsi Zoltán további közterületi igénylése parkolók fennmaradásához
234/2010. Krajcsi Zoltán további közterületi igénylése parkolók fennmaradásához
233/2010. Vita lezárása ( Krajcsi parkoló)
232/2010. Elővásárlási jog kérdése árverezés alá kerülő ingatlanok esetén
231/2010. Egészségház parkolóinak közterületen való elhelyezése
230/2010. Belterületi utak állapotának felmérése
229/2010. Tűzoltóautó bérbeadása
228/2010. Tájékoztató a Honvédelmi Önsegélyző Társulás pénzügyi helyzetéről
227/2010. Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról
226/2010. Építési engedély módosításának költsége
225/2010. Etyek, "Segítő-kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás ingatlanának belső (udvari) szennyvízhálózatának kiváltása
224/2010. Beszámoló az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
223/2010. Zólyomi Péter indítványa vita lezárására( Pénzügyi helyzet)
222/2010. 2010. évi közbeszerzési terv elkészítése a Kbt. 5.§. szerint
221/2010. KDOP-2009-5.1.1- Közoktatási infrastrukturális fejlesztés című pályázat a "Nefelejcs" Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében
220/2010. Tájékoztató és vita új pályázati lehetőségekről ( KDOP-2009-4.2.3." Közösségi közlekedés fejlesztése")
219/2010. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda SZMSZ és házirend módosítás jóváhagyása
218/2010. Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói Remshaldeni utazásának költségtérítése
217/2010. Lucza Gyula indítványa vita lezárására ( diákok Remshaldenbe utaztatása)
216/2010. Zólyomi Péter indítványa vita lezárására ( diákok Remshaldenbe utaztatása)
215/2010. Szűcs Lajos polgármester indítványa (ÁMK SzMSz)
214/2010. Szűcs Lajos polgármester indítványa (ÁMK SzMSz)
213/2010. Krakovszky Tamás - a Krako Stúdió vezetője - panasza az Etyek TV üzemeltetésére kiírt pályázattal kapcsolatban
212/2010. Krakovszky Tamás - a Krako Stúdió vezetője - panasza az Etyek TV üzemeltetésére kiírt pályázattal kapcsolatban
211/2010. Volt képviselők megkeresése a 2008. évben felajánlott tiszteletdíjukkal kapcsolatban
210/2010. Indítvány a vita lezárására (Képviselők megkeresése tiszteletdíj)
209/2010. Volt képviselők megkeresése a 2008. évben felajánlott tiszteletdíjukkal kapcsolatban
208/2010. Védőnői körzetek módosítása
207/2010. Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
206/2010. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
205/2010.Határidő módosítás Etyek Tv határidő módosítás
204/2010. Határidő módosítás Érd-Kom
203/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
202/2010. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
201/2010. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
200/2010. A 2010. 03. 24. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
199/2010. 8-2. számú előterjesztés napirendre vétele
198/2010. 8-2. számú előterjesztés napirendre vétele
197/2010. Raiffeisen Bank folyószámla hitel napirendre vétele.
196/2010. Pénzügyi Bizottság megbízása vizsgálat lefolytatására (Étterembérlés)
195/2010. A 2010.03.24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
194/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
193/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
192/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
191/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
190/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
189/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
188/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
187/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
186/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
185/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
184/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
183/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
182/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
181/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
180/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
179/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
178/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
177/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
176/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
175/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
174/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
173/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
172/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
171/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
170/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
169/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
168/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
167/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
166/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
165/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
164/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
163/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
162/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
161/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
160/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
159/2010. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
158/2010. A 2010. 03. 18. képviselő-testületi ülés vita lezárásának elfogadása
157/2010. A 2010. 03. 18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadása
156/2010. A 2010.03.18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
155/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "31"
154/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "30"
153/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "29"
152/2010. Vita lezárása a civil szervezetek pályáztatásával kapcsolatban
151/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "28"
150/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "27"
149/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "26"
148/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "25"
147/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "24"
146/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "23"
145/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "22"
144/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "21"
143/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "20"
142/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "19"
141/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "18"
140/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "17"
139/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "16"
138/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "15"
137/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "14"
136/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "13"
135/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "12"
134/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "11"
133/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "10"
132/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "9"
131/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "8"
130/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "7"
129/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "6"
128/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "5"
127/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "4"
126/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "3"
125/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "2"
124/2010. 2010. évi költségvetés rendelet tervezetet módosító indítvány elfogadása "1"
123/2010. A 2010. 03. 12. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
122/2010. A 2010.03.12. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
99/2010. Az Etyek, 0138 hrsz-ú állami terület hasznosítása
98/2010. A 2010. 03. 03. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
97/2010. 8. számú előterjesztés napirendről levétele( 2010. évi országgyűlési képviselő-választás szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása )
96/2010. A 2010.03.03. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
93/2010. Az Etyek 1006/7 hrsz-ú út közterületté nyilvánítása
92/2010. Igaly Diána kérelmének támogatása
91/2010. Roxer Kft. kérelme 2010.évi Etyek Pincefesztivál szervezéséhez
90/2010. Nyilatkozat Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítéséről árverésen történő értékesítés miatt
89/2010. Nyilatkozat Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítéséről árverésen történő értékesítés miatt
88/2010. Kokics Donát közterület-fenntartási szerződésének módosítása
87/2010. 524/2009.(XII. 10.) számú határozat visszavonása
86/2010. Etyek Község Önkormányzatának folyószámla hitel-keret szerződése
85/2010. Szűcs Lajos polgármester javaslata (Folyószámla hitel)
84/2010. Tájékoztató és vita új pályázati lehetőségekről- Támogatási kérelem benyújtása az 1/2010.(I. 19.) ÖM rendelet alapján a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyban
83/2010. KDOP-2009-5.1.1-Közoktatási infrastrukturális fejlesztés című pályázat a "Nefelejcs" Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében
82/2010. Első osztályos tanulók beiratkozása a 2010/2011. tanévre
81/2010. Március 15-i ünnepség forgatókönyvének elfogadása
80/2010. Óvoda-intézményvezetői pályázat kiírása
79/2010. Magyar Kút ÁMK intézményvezetői pályázat kiírása
78/2010. Lucza Gyula indítványa (ÁMK vezetői pályázat)
77/2010. Etyek Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve
76/2010. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
75/2010. 2010. évi költségvetés
74/2010. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
73/2010. a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
72/2010. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
71/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
70/2010. A 2010. 02. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
69/2010. 406. számú előterjesztés napirendről levétele
68/2010. 310. számú előterjesztés napirendről levétele
67/2010. Településfejlesztési Bizottság megbízása vizsgálat lefolytatására (Dávid-major megközelíthetetlensége)
66/2010. A 2010.02.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
65/2010. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester Szűcs Lajos polgármester interpellációjára adott válaszának elfogadása
64/2010. A képviselő-testület 6/2010-es határozatával kapcsolatos bizottsági beszámoló
63/2010. Dávid-majori autóbuszjáratra szerződés megújítás
62/2010. Egészségünk titkai előadássorozat szervezése
61/2010. Etyek község Önkormányzat tulajdonában lévő 0416 és 0417 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása
60/2010. I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő illetményének pénzügyi keret biztosítása
59/2010. Szociál-politikai Kerekasztal beszámolója a 2009. évben végzett tevékenységéről
58/2010. Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a 2009. évi munkájáról
57/2010. Határozati javaslat az óvodai felvételi eljárás rendjéről, a beiratkozás időpontjáról
56/2010. Beszámoló a képviselő-testület 2009. évi munkatervének megvalósításáról
55/2010. Beszámoló a Bányabizottság 2009. évi tevékenységéről
54/2010. Polgármester tájékoztatója a saját, illetve átruházott hatáskörben hozott döntésekről
53/2010. Pénzügyi Bizottság vizsgálata az újságcikk megjelenésével kapcsolatban
52/2010. Szavazás a vita lezárásáról ( Pénzügyi Bizottság vizsgálata)
51/2010. Pénzügyi Csoportvezető beszámolója az aktuális pénzügyi helyzetről
50/2010. Többször módosított 20/2007.(XII.12.) sz. adórendelet alapján kötelezően fizetendő adóbeszedési járulék
49/2010. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítására, rendelet megalkotására I. forduló
48/2010. Szavazás a vita lezárásáról ( Költségvetés I. forduló)
47/2010. a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
46/2010. Zólyomi Péter indítványa a határozat módosítására
45/2010. Indítvány a vita lezárására (Lejárt határidejű határozatok)
44/2010. Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról
43/2010. A 2010. 02. 04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
42/2010. Pénzügyi Bizottság vizsgálati jelentésének napirendre vétele
41/2010. 111. számú előterjesztés napirendre vétele
40/2010. Varga Tours Kft.-vel kötendő szerződés napirendre vétele
39/2010. A 2010.02.04. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
38/2010. A 2010. 01. 27. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
37/2010. 405. számú előterjesztés napirendről levétele
36/2010. A 502. számú előterjesztés felvétele a napirendi pontok közé
35/2010. Napirendi pont felvétele. (Adóbeszedési jutalék)
34/2010. Pénzügyi Bizottság megbízása vizsgálatra a 2010. 01. 18-án megjelent újságcikk megjelenésével kapcsolatban
33/2010. A 2010.01.27. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
32/2010. Néhai Göntér Ferenc temetése költségének megtérítése
31/2010. 2010. 01. 13. zárt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása.
30/2010. 2010.01.13. zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
29/2010. Adatközlési szerződés kötése
28/2010. A "Magyar-kút" ÁMK könyvtára könyvtárhasználati szabályzatának jóváhagyása
27/2010. "Nefelejcs" Német Nemzetiségi Óvoda élelmiszer-alapanyag -2 tárgyú közbeszerzési eljárása- Döntés
26/2010. 537/2009. (XII. 29.) sz. határozat újratárgyalása
25/2010. Indítvány a vita lezárására az alpolgármester jutalom ügyében
24/2010. 538/2009.(XII. 29.) számú határozat visszavonása
23/2010. A képviselő-testület 2010. évi munkaterve
22/2010. Zólyomi Péter indítványa, hogy február hónapban legyen tárgyalva az SzMSz.
21/2010. Till Mihály indítványa, hogy március 30-án legyen falugyűlés
20/2010. Lucza Gyula indítványa, hogy januárra tegyék át az SzMSz rendelet módosítást
19/2010. Zólyomi Péter indítványa az előterjesztések kiadási határidejére vonatkozóan
18/2010. Kollárné Papp Ildikó indítványa, hogy november hónapban szerepeljen a Fejérvíz díjemelési javaslata
17/2010. Lucza Gyula indítványa, hogy a 2010. évre tervezett kulturális programokról az előterjesztés február hónapban szerepeljen
16/2010. Lucza Gyula indítványa, az óvoda intézményvezetői pályázat kiírás időpontjára
15/2010. Lucza Gyula indítványa, az ÁMK intézményvezetői pályázat kiírás időpontjára
14/2010. Zólyomi Péter indítványa, hogy az ülések 17 órakor kezdődjenek
13/2010. Zólyomi Péter indítványa, hogy szeptember 15-én is legyen egy közmeghallgatás
12/2010. Zólyomi Péter indítványa, hogy vegyék ki a februári falugyűlést a munkatervből.
11/2010. Szűcs Lajos indítványa névszerinti szavazásra (Falugyűlés)
10/2010.Segítő-kéz Szociális Intézmény Fenntartó Társulás épületének felújítására és bővítésére vonatkozó Vállalkozói szerződés módosítása
9/2010. A 2010. 01. 13. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
8/2010. A 101. számú előterjesztés napirendről levétele (ÁMK SZMSZ jóváhagyás)
7/2010. Napirendi pont felvétele. (2009. költségvetési rendelet módosítása, 2010. évi átmeneti költségvetés)
6/2010. Települési Bizottság megbízása a fegyelmi döntés felülvizsgálatára
5/2010. A 2010.01.13. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
4/2010. Polgármester elleni fegyelmi vizsgálat lezárása, fegyelmi döntés meghozatala
3/2010. Rebők Károly esküjének felvétele a 2010. január 07. képviselő-testületi ülés napirendjébe
2/2010. A 2010. január 7. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
1/2010. A képviselő-testületi ülés levezető elnökének megválasztása