464/2011.Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény házirendjének jóváhagyása
463/2011.Magyar-kút Általános Művelődési Központ az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer módosítás jóváhagyása
462/2011.Magyar-kút Általános Művelődési Központ SZMSZ módosítás jóváhagyása
461/2011.Hitelszerződés éven túli rulírozó hitelkeret igénybevételéhez
460/2011.A 2011. 12. 21. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
459/2011.A 2011.12.21. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
448/2011.Hegyközség helyiség bérleti szerződéséről szóló 213/2011.(VI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
447/2011.A 2011- 2012. tanévre szóló iskolatej program kapcsán a szállítási szerződés megkötése
446/2011.Etyeki múltidéző című könyv kiadásának támogatása
445/2011.2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás - döntés
444/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi földgáz energia beszerzése
443/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi földgáz energia beszerzése
442/2011.Tájékoztatás a Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
441/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi energia beszerzésének újratárgyalása
440/2011.Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről
439/2011.Érd-kom Kft. 2011. évről szóló beszámolójának és a 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjról
438/2011.Fejérvíz Zrt. javaslata a 2012. évi víz- és csatornadíjakra
437/2011.Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megállapodás módosítása
436/2011.Kultúrált Egészséges Etyekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
435/2011.A "Magyar-kút" ÁMK Könyvtár-közművelődés intézményegység Könyvtárhasználati szabályzatának módosítása
434/2011."Magyar-kút" ÁMK Intézményvezetői pályázat kiírása
433/2011."Magyar-kút" ÁMK átszervezése
432/2011.A képviselő-testület 2012. évi munkaterve
431/2011.A képviselő-testület 2011. évi munkaterv végrehajtásának értékelése
430/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
429/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
428/2011.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
427/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
426/2011.A 2011. 12. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
425/2011.A 2011.12.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
403/2011.Javaslat a polgármester jutalmazására
402/2011.Indítvány név szerinti szavazásra a polgármester jutalma napirendnél
401/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi energia beszerzése
400/2011. Társulási megállapodás iskola-egészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátására
399/2011.Bicske Város Önkormányzata településrendezési tervének és helyi építési szabályzat módosításának véleményezése
398/2011.Bicskei Rendőrkapitányság tájékoztatója Etyek község közbiztonsági helyzetéről
397/2011.Etyek, Boti úti ingatlanok villamos - energia ellátás nyomvonal tervének elfogadása
396/2011.Fejérvíz Zrt. javaslata a vízi közmű üzemeltetési szerződés megkötésére
395/2011.Beszámoló a 2011. évi adóztatási tevékenységről
394/2011.Raiffeisen Bank Zrt. folyószámla hitelkeret emelése
393/2011.Raiffeisen Bank Zrt. folyószámla hitelkeret emelése
392/2011.BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől (a Vértes Takarékszövetkezet és a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezetek jogutódja) készenléti hitel igénylése
391/2011.BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől (a Vértes Takarékszövetkezet és a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezetek jogutódja) készenléti hitel igénylése
390/2011.Módosító Indítvány (Buda Takarék hitelfelvétel)
389/2011.Borostyán Nyugdíjasklub óév búcsúztató támogatása
388/2011.Borostyán Nyugdíjasklub óév búcsúztató támogatása
387/2011.Méhnyak rák megelőző program
386/2011.Az Etyek Sportegyesület beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról
385/2011.A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok meghatározása
384/2011.Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
383/2011.2012. évi költségvetési koncepció
382/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
381/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
380/2011.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
379/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
378/2011.Szalai Gyuláné könyvkiadásának támogatása
377/2011.A 2011. 11. 24. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
376/2011.A 2011.11.24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
375/2011.Földbérleti díjak megállapítása
374/2011.A temető üzemeltetőjének 2011. évi beszámolója
373/2011.Módosító indítvány a temető üzemeltetőjének 2011. évi beszámolója határozati javaslathoz
372/2011.Alcsútdoboz Település Önkormányzatának felmondási kérelme a Segítő-kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokra vonatkozóan
371/2011.Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodásának módosítása
370/2011.Magyar-kút környezetrendezése - Árajánlatok értékelése
369/2011.TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú "Intézményi infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban" napirendről való levétele
368/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi villamos energia beszerzése
367/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2012. évi energia beszerzése
366/2011.Nagy Zsolt meghallgatása.
365/2011.LEADER pályázat - Őstermelői piac kialakítása Etyeken
364/2011.LEADER pályázat - Helyi kulturális és közösségi helyszínek kialakítása és fejlesztése Etyeken
363/2011.LEADER pályázat - Sportöltöző részleges felújítása közösségi tér kialakítása
362/2011.Beszámoló a polgári védelem tevékenységéről
361/2011.2012. évi belső ellenőrzési terv
360/2011.2012. évi belső ellenőrzési terv, módosító indítvány
359/2011.Beszámoló Etyek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.X.18-2011. IX. 30. közötti időszakban végzett munkájáról
358/2011.Jegyzői munkakör betöltésére pályázati felhívás közzététele
357/2011.Jegyzői munkakör betöltésére pályázati felhívás közzététele
356/2011.Etyek Község Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
355/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
354/2011.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
353/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
352/2011.A 2011. 10. 27. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
351/2011.A 2011.10.27. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
350/2011.Zárt ülés tartására tett javaslat
349/2011.Dr. Kováts E. Ágnes szerződéskötéssel történő megbízása
348/2011.Német Nemzetiségi Általános Iskola létszám túllépésének engedélyezése
347/2011.Leader pályázat - Iskolai tanulmányi kirándulás
346/2011.Herceghalom község helyi építési szabályzat módosításának véleményezése
345/2011.Herceghalom Község Önkormányzata helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításának véleményezése
344/2011.Herceghalom Község Önkormányzata szabályozási terv módosításának véleményezése
343/2011.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
342/2011.Gyurkócza Csaba módosító indítványa (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat)
341/2011.A 2011. 10. 13. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
340/2011.A 2011.10.13. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
333/2011.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda beszámolója a 2010/11 nevelési évben végzett munkájáról
332/2011.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda házirendjének jóváhagyása
331/2011.Műszaki ellenőri ajánlatok értékelése - Magyar-kút környezetrendezése
330/2011.Műszaki ellenőri ajánlatok értékelése - Hősök tere kertépítészeti fejlesztése és zászlótér kialakítása
329/2011.Műszaki ellenőri ajánlatok értékelése - Könyvtár felújítás és bővítése
328/2011.Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért (KDOP-4.1.1/F-11)
327/2011.Pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtására
326/2011.Rendőrautó Támogatási megállapodás módosítása
325/2011.Rendőrautó Támogatási megállapodás fenntartása
324/2011.Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás kötése
323/2011.Etyek Község Önkormányzata és az Etyeki Cigány Kisebbségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
322/2011.Javaslatok az Október 23-i rendezvényeinek programjára
321/2011.Magyar-kút Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírása
320/2011.2011. első féléves beszámoló elfogadása
319/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
318/2011.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
317/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
316/2011.A Fejér Megyei Bíróság 10.K.20.187/2011./3. sz. ítéletének végrehajtása: jegyzői pályázat érvénytelenítése, a jegyző felmentése
315/2011.Siroki Angéla képviselő módosító indítványa (Jegyző felmentése)
314/2011.Módosító javaslat jegyző felmentése határozathoz
313/2011.A 2011. 09. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
312/2011.A jegyző munkaviszonyával kapcsolatos napirend első napirendi pontként tárgyalása
311/2011.A 2011.09.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
308/2011.Dr. Szabó Edit Édua ügyvéd ( 1182 Budapest,Kis Stáció u.3., 5/2.) bírósági képviselettel való megbízása és a megbízás fedezetének biztosítása
307/2011.Magyar-kút ÁMK intézményvezetői pályázat kiírása
306/2011.Kulturális Bizottság módosító javaslata a Magyar-kút ÁMK intézményvezetői pályázat kiírására vonatkozóan
305/2011.A 2011.09.01. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
304/2011.A 2011. 09. 01. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
297/2011.Dr. Kováts E. Ágnes ügyvéddel ( 1118.Budapest,Naprózsa u.11., nytsz.:14741.) kötendő megbízási szerződés megkötése és fedezetének biztosítása
296/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedés az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 60/2011. (II.15.) számú határozatára
295/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedés a Etyek Község Önkormányzata Képviselő- testületének a 84/2011. (III. 04.) számú határozatának 3.) pontjára
294/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele, határozati javaslatra vonatkozó módosító indítvány elfogadása
293/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedés a Etyek Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 14/2006. (XII.16.)számú rendeletével kapcsolatban
292/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedés a Etyek Község Önkormányzata Képviselő- testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2006. (V.01.) számú rendeletével kapcsolatban
291/2011.Dávid-majori iskolások Herceghalomba szállítására szolgáltatási szerződés kötés
290/2011.Dávidmajori autóbusz járat szerződés módosítása
289/2011.Magyar-kút ÁMK Pedagógiai Program elfogadása
288/2011.A 2011. 08. 29. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
287/2011.Siroki Angéla napirendre vonatkozó módosító indítványa(ÁMK intézményvezetői pályázat levétele a napirendről )
286/2011.A 2011.08.29. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
265/2011."Magyar-kút" ÁMK Pedagógiai - Művelődési Program szakértésére érkezett ajánlatok elbírálása
264/2011.Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele az aljegyzői eskütétellel kapcsolatosan
263/2011.A 2011. 08. 10. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
262/2011.A 2011. 08. 10. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
261/2011.253/2011.(VII.15.)SZ. határozat módosítása
260/2011.589/2010.(X. 18.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása
259/2011.A 2011. 08. 03. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása/a>
258/2011.A 2011.08.03. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
257/2011."Magyar-kút" ÁMK alapító okirata
256/2011.KDOP-4.1.1/F-11, Környezetfejlesztési akciók a fenntartó településekért
255/2011.Garaguly Tibor módosító indítványa(KDOP-4.1.1/F-11, Környezetfejlesztési akciók a fenntartó településekért)
254/2011.Könyvtár (IKSZT) felújítása és bővítése - régészeti feltárás megrendelése
253/2011.Kilenc tagból álló bizottság létrehozása
252/2011.A 2011. 07. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
251/2011.A 2011.07.15. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
250/2011.Családi Foci Program - E.ON pályázat - Rendezvényszervezői Szerződés
249/2011.A 2011. 07. 12. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
248/2011.2011. féléves beszámoló elkészítése
247/2011.Családi Foci Program - E.ON pályázat
246/2011.KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú belterületi utak fejlesztés
245/2011.8/2006.(V. 01.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítése
244/2011.Magyar-kút környezetrendezése- Tervező kiválasztása kertépítészeti tervezési feladatok ellátására
243/2011.Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás módosított Társulási megállapodásának elfogadása
242/2011.Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás állami támogatásának átadására szükséges megállapodás elfogadása
241/2011.Biatorbágy város településrendezési eszközeinek a Biatorbágy Szily-Fay Kastély területére és környezetére (a Szabadság út-Nagy u.-Kálvin tér-Sándor u.-Sándor köz- Zugor I. u.- Levente u.- Deák F. u. által határolt tömbre) vonatkozó módosítás véleményezése
240/2011.Méhnyak rák megelőző program
239/2011.Hivatalos látogatás Etyek testvérvárosában (Remshalden) a 2011. 07. 29-től 2011. 08. 01-ig terjedő időszakban, valamint a delegáció tagjainak kijelölése
238/2011.Garaguly Tibor módosító indítványa (Hivatalos látogatás Etyek testvérvárosában (Remshalden) a 2011. 07. 29-től 2011. 08. 01-ig terjedő időszakban, valamint a delegáció tagjainak kijelölése)
237/2011.Nyárszeredai kórus vendéglátása
236/2011.Módosító indítvány (Nyárszeredai kórus vendéglátása)
235/2011."Magyar-kút" ÁMK intézményvezetői pályázat támogatása
234/2011.Siroki Angéla képviselő módosító indítványa a határozat kiegészítésére (ÁMK intézvényvezetői pályázat)
233/2011.A 2011. 07. 06. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
232/2011.A 2011.07.06. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
217/2011.Jegyző részére költségátalány megállapítása
216/2011.Az "Etyeki Búcsú" közösségi ünnep határozatának módosítása
215/2011.Testvérvárosi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
214/2011.Iskolatej program a 2011-2012. tanévre
213/2011.Hegyközség helyiség bérleti szerződése
212/2011.2011. évi "Tiszta Szép Etyekért" díj adományozása
211/2011.Tájékoztatás rendezési terv felülvizsgálatáról
210/2011.Bér-pálinkafőzde engedélyezéséhez elvi állásfoglalás kérés
209/2011.Etyek, 4727 hrsz. alatti út elnevezése
208/2011.Etyek, 2302/2 hrsz. alatti út és az 531 hrsz. alatti út elnevezése
207/2011.Etyek, 1543 hrsz. alatti út elnevezése
206/2011.Tájékoztatás az orvosi rendelő ingatlanán lévő balesetveszélyes garázs elbontásáról
205/2011.Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
204/2011.2011. évi földgáz energia beszerzésének közbeszerzési eljárása - 114/2011.(III. 31.) számú határozat visszavonása
203/2011.2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása - közbeszerzési eljárás megindítása
202/2011.Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladatainak bővítése és új tagok választása
201/2011.Könyvtár (IKSZT) felújítása és bővítés - közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása
200/2011.Krakó Stúdió szerződés felbontása
199/2011.Javaslatok az augusztus 20-i rendezvény programjára
198/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
197/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
196/2011.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
195/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
194/2011.A 2011. 06. 23. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
193/2011.A 2011.06.23. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
189/2011.Magyar-kút ÁMK alapító okirat módosítása
188/2011.A 2011. 06. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
187/2011.A 2011.05.26. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
176/2011.Előzetes egyeztetés a "Magyar-kút" ÁMK intézmény 2011/2012-es tanévtől a felmenő rendszerű művészeti oktatásról
175/2011.Etyek, 0405 hrsz. és a 0406/4 hrsz. alatti közterület elnevezése
174/2011.Etyek 4727 hrsz. alatti út elnevezése
173/2011.Az Önkormányzat tulajdonában lévő AZB-467 rendszámú Magirus TLF típusú tűzoltó autó hasznosítása
172/2011.Módosító indítvány (Tűzoltó autó kérdése)
171/2011. Átfogó értékelés Etyek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról
170/2011. Beszámoló a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi gyermekjóléti tevékenységéről Etyek településen
169/2011. Krakovszky Tamás egyéni vállalkozóval Etyek Tv üzemeltetésére kötött szerződés módosítása
168/2011.Etyek Község Önkormányzata és az Etyeki Német Kisebbségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás
167/2011."Magyar-kút" ÁMK Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység, cselló tanszakának megszüntetése; a szín- és bábművészeti ág törlése
166/2011."Magyar-kút" Általános Művelődési Központ alapító okirat módosítása (165/2011.(V. 26.) sz. határozat módosítása)
165/2011."Magyar-kút" Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
164/2011.A köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyi dolgozók köszöntésének költségeinek elfogadása
163/2011.A Magyar egészségügy napja költségének elfogadása
162/2011.Köztisztviselők napja költségének elfogadása
161/2011."Magyar-kút" ÁMK intézményegységei pedagógus napi költségének elfogadása
160/2011.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda pedagógus napi költségének elfogadása
159/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
158/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
157/2011. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
156/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
155/2011.A 2011. 05. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
154/2011.A 2011.05.26. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
153/2011.QR kódok alkalmazása
152/2011.A 2011. 05. 17. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
151/2011.A 2011.05.17. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
147/2011.Egészségügyi ellátási szerződés módosítása a fogorvosi körzetre
146/2011.Egészségügyi ellátási szerződés módosítása a II. orvosi körzetre
145/2011.Egészségügyi ellátási szerződés módosítása az I. orvosi körzetre
144/2011.Támogatási és együttműködési megállapodás a Roxer Kft-vel a 2011.évi Pincefesztiválra
143/2011.Névhasználat hozzájárulás "Etyeki Futók Egyesülete" által Etyek névhasználathoz
142/2011.Etyeki Sportegyesület 2011. évi támogatási szerződés
141/2011.Az "Etyeki Búcsú" rendezvényeinek programterve
140/2011."Nefelejcs" Német Nemzetiségi Óvoda nevelési programjának jóváhagyása
139/2011."Magyar-kút" Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírása
138/2011.H-48/MC-32/2007. sz. kölcsönszerződés V. számú módosításának elfogadása
137/2011.Beszámoló a Testvérvárosi Tanács 2010. évi munkájáról
136/2011.A település közterületeinek és magáningatlanok rendezettsége, a falukép helyzete
135/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
134/2011.Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi pénzügyi segélykeretének időarányos felhasználásáról I. negyedév
133/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
132/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
131/2011.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
130/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
129/2011.A 2011. 04. 28. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
128/2011.A 2011.04.28. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
119/2011.Aljegyzői pályázat kiírása
118/2011.Módosító indítvány (Aljegyzői pályázat kiírás)
117/2011.Etyeki Polgárőrség támogatási szerződés
116/2011.Könyvtár felújítása, bővítése - Kiviteli tervek megrendelése
115/2011.Módosító indítvány (Könyvtár felújítás)
114/2011.Közbeszerzési eljárás indítása Etyek Község Önkormányzata intézményeinek 2011. évi földgáz energia beszerzés tárgyában
113/2011.Közbeszerzési feladatok ellátása - Ajánlatok értékelése
112/2011.1006/10 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 1 db talajvízfigyelő monitoring-kút
111/2011.Dávid-majori autóbuszjáratra szerződés megújítás
110/2011.Körpince utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése
109/2011.Etyek 822/1 hrsz-ú (Óvoda utca) közút ingatlan átadás-átvétele
108/2011.Alcsúti úti vendéglő parkolóira kötendő megállapodás jóváhagyása
107/2011.Nyilatkozat az Etyek, külterület 0135/7 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogáról
106/2011.2011. évi "Etyeki Vesszőfutás" támogatása
105/2011.Ágoston Erzsébet képviselő módosító indítványa (Vesszőfutás támogatása 50.000,- Ft-tal)
104/2011.2011. évi "Etyeki Vesszőfutás" támogatása
103/2011.Ágoston Erzsébet képviselő módosító indítványa (Vesszőfutás támogatása 50.000,- Ft-tal)
102/2011.Joó István Csaba képviselő módosító indítványa (Vesszőfutás támogatása 100.000,- Ft-tal)
101/2011.Vértes TKÖT által szervezett kistérségi mozgókönyvtári szolgálat
100/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2010-2014. évre szóló gazdasági programja
99/2011.Igazgatási szünet elrendelése
98/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
97/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
96/2011.Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
95/2011.Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény házirendjének jóváhagyása
94/2011.Magyar-kút ÁMK pedagógiai programjáról szóló 548/2010.(IX.2.) számú határozat érvénytelenségének megállapítása
93/2011.Magyar-kút ÁMK pedagógiai programjáról szóló 542/2010.(VIII.31.) számú határozat érvénytelenségének megállapítása
92/2011.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
91/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
90/2011.A 2011. 03. 31. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
89/2011.A 2011.03.31. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
81/2011.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 247/2005.(XI. 16.) határozatának visszavonása
80/2011.Szerződésmódosítás a KDOP-5.2.2/A-2008-0006 kódszámú pályázat projekt-tanácsadói szerződésével kapcsolatban
79/2011.A KDOP-5.2.2/A-2008-0006 kódszámú pályázat projekt-tanácsadói feladatainak finanszírozása
78/2011.A 2011. 02. 28. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
77/2011.A 2011.02.28. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
66/2011.Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
65/2011.Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
64/2011.Kulturált, Egészséges Etyekért kiemelten közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak jelölése
63/2011.Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó társulás beszámolója a 2010. évi munkájáról
62/2011.Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megállapodás 6. számú módos
61/2011.Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Szakmai Programja
60/2011.Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 4/2011. (I. 19.) számú határozata elleni fellebbezés elbírálása
59/2011.Polgármester tájékoztatója a társulásokban való részvétel tapasztalatairól
58/2011.Etyek Község Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési tervének elkészítése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 5. § alapján
57/2011.A 2011. évre tervezett kulturális programok
56/2011.Módosító indítvány a kulturális programtervben
55/2011.Március 15-i ünnepség forgatókönyvének elfogadása
54/2011.Védőnői körzetek módosítása
53/2011.Módosító indítvány a költségvetés módosítására
52/2011.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
51/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
50/2011.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
49/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
48/2011.A 2011. 02. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
47/2011.A 2011.02.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
46/2011.Helyi Téma helyreigazítási kérelem
45/2011.Konvoi der Huffnung Egyesület kiírás
44/2011.East-Audit Zrt.-vel 2008. január 17-én kötött megbízási szerződés módosítása
43/2011.Etyek 4710 hrsz-ú dűlő út elnevezése
42/2011.Pályázati összefoglaló a költségvetés előkészítéséhez
41/2011.610/2010. (X.27) határozat módosítása
40/2011.608/2010. (X.27) határozat módosítása
39/2011.607/2010.(X.27.) határozatra vonatkozó törvényességi észrevétel
38/2011.606/2010. (X.27) határozat módosítása
37/2011.605/2010. (X.27) határozat módosítása
36/2011.604/2010. (X.27) határozat módosítása
35/2011.603/2010. (X.27) határozat módosítása
34/2011.2885-1/2010. iktatószámon érkezett, a Képviselő-testület 596/2010.(X.27) határozatára vonatkozó törvényességi észrevételre válasz
33/2011.A 2011. 02. 03. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
32/2011.A 2011. 02. 03. képviselő-testületi ülés napirendi javaslat módosítások elfogadása
31/2011.A 2011.02.03. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
27/2011.Gyúró Község településrendezési eszközeinek módosító eljárásában való részvétel kérdése
26/2011.Megállapodás Etyek Község Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között
24/2011.Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodás25./ Etyek-Botpusztán autóbusz forduló biztosítására kötendő szerződések
23/2011.Együttműködési megállapodás megkötése a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával
22/2011.Törvényességi észrevétel jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése miatt
21/2011.Megatrendek Kommunikációs Kft. és Etyek Község Önkormányzata között Etyeki Polgár című időszaki lap előállítása céljából létrejött szerződés felbontása
20/2011.Megatrendek Kommunikációs Kft. és Etyek Község Önkormányzata között Etyeki Polgár című időszaki lap előállítása céljából létrejött szerződés felbontása előterjesztés határozati javaslatának módosító indítványa
19/2011.Megatrendek Kft-vel 2009. november 4-én Etyek tv üzemeltetése tárgyában kötött szerződés felmondása
18/2011.VSF Kft. karbantartási szerződés módosítása
17/2011.Kokics Donát- Etyek Község Önkormányzata közötti szerződés módosítása
16/2011.Óvoda nyári zárva tartása
15/2011.Első osztályos tanulók beiratkozása a 2011/2012. tanévre
14/2011.Az óvoda felvételi eljárás rendje és a beiratkozás időpontja
13/2011.Módosító javaslat az óvoda felvételi eljárás rendje és a beiratkozás időpontja határozati javaslathoz
12/2011.Módosító javaslat az óvoda felvételi eljárás rendje és a beiratkozás időpontja határozati javaslathoz
11/2011.2011. évi költségvetés I. forduló
10/2011.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
9/2011.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
8/2011.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
7/2011.A 2011. 01. 27. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
6/2011.A 2011. 01. 27. képviselő-testületi ülés napirendi javaslat módosítások elfogadása
5/2011.A 2011.01.27. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
1/2011.Rendezvénytartási engedély ROXER 2011