189/2012. Az etyeki körpincék villamos energia ellátásának szabványosításáról
188/2012. Segítő-kéz Alapszolgáltató Intézmény pályázatával kapcsolatos eseti bizottság létrehozása
185/2012. A Magyar-kút (2091 Etyek, 802. hrsz.) környezetrendezése beruházási munkálatainak kivitelezésére vonatkozóan kiírt pályázat elbírálása
184/2012. A 2012. 06. 06. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
183/2012. A 2012. 06. 06. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
182/2012. Elvi döntés meghozatala az Óvodafejlesztés tárgyú (TÁMOP-3.1.11-12/2) pályázat benyújtásának támogatásáról
181/2012. Sánc utca, (a Mester utcától a Szőlőskert utcáig) a Sánc utca,- Szőlőskert utca kereszteződéséről és a Szőlőskert utca kiépítéséről
180/2012. Mester u., Honvéd u. közötti járdaszakasz felújításáról
179/2012. A Sánc utcai kereszteződés kiépítéséről szóló 151/2012. (V. 03.) határozat visszavonása
178/2012. A Mester u., Honvéd u. közötti járdaszakasz felújításáról szóló 150/2012. (V. 03.) határozat visszavonása
177/2012. 1364 hrsz. alatti önkormányzati közúttal kapcsolatos tájékoztatás
176/2012. Asztalitenisz szakosztály kérelme
175/2012. NNÁI 2012/2013. tanév létszám túllépés engedélyezéséről
174/2012. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 433/2011.(XII.15.) számú határozatának visszavonása
173/2012. A "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
172/2012. Az "Etyeki Búcsú" rendezvényeinek programtervének elfogadásáról
171/2012. Átfogó értékelés Etyek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról
170/2012. az etyeki körpincék villamos energia ellátásának szabványosításáról
169/2012. Az etyeki temető kapujának áthelyezéséről
168/2012. Az etyeki orvosi rendelő ablakcseréjére érkezett árajánlatok elbírálásáról
167/2012. Herceghalom Szennyvíztisztító telep melletti területeire vonatkozó településrendezési eszközök módosításában való részvételről
166/2012. Biatorbágy Szily-Fáy kastély területére vonatkozó településrendezési eszközök módosításában való részvételéről
165/2012. Etyek, Szabadföld utcai szelektív hulladékgyűjtő konténerek kérdéséről
164/2012. Öreghegyi úton lévő hulladékgyűjtő konténerek megszüntetéséről
163/2012. A Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett viziközművekre vonatkozó 2012. évi beruházási javaslatáról
162/2012. Az Eubility Group Kft. -vel megbízási szerződés kötéséről Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésére
161/2012. Etyek Község Önkormányzata és a Bacchus Bt. között meleg ebéd biztosítására létrejött szerződés módosításáról
160/2012. Etyek Község Önkormányzata és Bicskei Mg. Zrt. között iskolatej szállítására létrejött szállítási szerződés módosítása
159/2012. Etyek Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
158/2012. A személyes gondoskodást nyújtó és az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011.(V.30.) számú rendelet módosítása napirendről való levételéről
157/2012. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
156/2012. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
155/2012. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
154/2012. A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
153/2012. A 2012. 05. 24. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
152/2012. A 2012. 05. 24. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
151/2012. A Sánc utcai kereszteződés kiépítéséről
150/2012. Mester u., Honvéd u. közötti járdaszakasz felújításáról
149/2012. A "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról
148/2012. A 2012. 05. 03. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
147/2012. A 2012. 05. 03. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
142/2012. A Sánc utcai kereszteződés kiépítése és a Mester utca Honvéd utca közötti járda felújítása napirend napirendről való levételről
141/2012. Az együttműködési megállapodás kötéséről a Filmközpont Kft.-vel
140/2012. A Testvérvárosi Tanács 2011. évi munkájáról
139/2012. Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
138/2012. A Segítő-kéz Alapszolgáltató Intézmény beszámolója a 2011. évi munkájáról
137/2012. A hosszútávú, minimálisan 5 éves közterület, zöldfelület, megújítási programról
136/2012. Biatorbágy Szily-Fáy kastély területére vonatkozó településrendezési eszközök módosításában való részvételéről
135/2012. A Népszámlálás kapcsán felmerült települési utca, házszám helyzetéről tájékoztatóról
134/2012. A Hősök tere emlékműpark kialakítására pályázat kiírásáról
133/2012. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 370/2011.(X.27.) számú határozatának módosításáról
132/2012. Az IKSZT kialakítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek módosítására vonatkozóan szerződés kötéséről
131/2012. "Magyar-kút" ÁMK cserediák támogatási kérelméről
130/2012. A Szolgáltatási szerződés kötéséről az Er-tíz Press Bt.-vel
129/2012. A Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
128/2012. A 11. napirend újra megnyitásáról
127/2012. Civil szervezetek pályázati kiírásáról
126/2012. Kovács Enikő a Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagsági tisztségéből történő visszahívásáról
125/2012. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
124/2012. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
123/2012. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
122/2012. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
121/2012. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
120/2012. A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
119/2012. Etyek Község közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
118/2012. A 2012. 04. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
117/2012. A 2012. 04. 26. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
116/2012. A Konzorciumi együttműködési megállapodás kötéséről a Társadalmi Megújulás Operatív Program, Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) TÁMOP - 5.3.6-11/1 című pályázat benyújtására
115/2012. A 2012. 04. 02. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
114/2012. A 2012. 04. 02. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
110/2012. Etyek Község Önkormányzata és a Varga-Tours Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés módosításáról
109/2012. Sóskút Község szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről
108/2012. Herceghalom Szennyvíztisztító telep melletti területeire vonatkozó településrendezési eszközök módosításában való részvételről
107/2012. Döntés Társadalmi Megújulás Operatív Program, Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) TÁMOP-5.3.6-11/1 című pályázaton való részvételről
106/2012. Szolgáltatási szerződés kötéséről az Er-tíz Press Bt.-vel
105/2012. A 3. Etyeki Vesszőfutás támogatásáról
104/2012. Igazgatási szünet elrendeléséről Etyek Község Polgármesteri Hivatalában
103/2012. Közhasznú Szerződés kötéséről a Hungaro Fondo Nonprofit Kft.-vel
102/2012. A civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról
101/2012. A Majális programtervezetének elfogadásáról
100/2012. Etyek Község Önkormányzata és az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról
99/2012. Etyek Község Önkormányzata és az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról
98/2012. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott "Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás" Társulási megállapodásának 7. számú módosításáról
97/2012. A Segítő-kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosításáról
96/2012. Etyek, Három rózsa felé vezető országos közút menti helyi védelem alatt álló kiszáradt gesztenyefák kivágásáról
95/2012. A 2012. évi ivovíz- és csatornaszolgáltatási díj támogatási pályázat benyújtása
94/2012. Beszámoló a Bicskei Polgárvédelmi Iroda 2011. évben végzett tevékenységéről
93/2012. Etyek-Botpuszta elkerülő út nyomvonalának kijelöléséről
92/2012. Etyek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
91/2012. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak újraválasztásáról
90/2012. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 445/2011.(XII. 15.) számú határozat módosításáról
89/2012. Együttműködési megállapodás kötéséről a Roxer Produkció Kft.-vel
88/2012. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
87/2012. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
86/2012. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
85/2012. A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
84/2012. A 2012. 03. 22. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
83/2012. A 2012. 03.22. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
78/2012.Etyek Község Önkormányzata és Kokics Donát között létrejött megbízási szerződés módosításáról
77/2012.Etyek Község Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról
76/2012.A Pályázati lehetőség a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztéséért
75/2012.A 2012. 02. 29. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
74/2012.A 2012.02.29. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
73/2012.Etyek-Botpuszta elkerülő út kérdéséről
72/2012.Szegedi Kiss Szilárd, Etyek, Széchenyi u. 2/5. szám alatti lakos részére székhely bejegyzés hozzájárulásáról
71/2012.A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
70/2012.A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Tanács tagfelvétel miatti társulási megállapodás módosításáról
69/2012.Kokics Donát kérelme szerződésmódosításról
68/2012.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2011. (VII. 06.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
67/2012.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (VI. 23.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
66/2012.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadásáról
65/2012.Az SzMSz rendelet tervezet módosításával kapcsolatban
64/2012.A 2012. március 15-i Községi ünnepség forgatókönyvéről
63/2012.Rujp Zsuzsa alpolgármester módosító indítványáról a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban
62/2012.Huszárovics Nikolett (2064 Csabdi, Előhegy u. 8. szám alatti lakos) szolgálati lakás iránti kérelméről
61/2012.Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő várható összegének meghatározásáról
60/2012.A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
59/2012.A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójáról
58/2012.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
57/2012.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
56/2012.A 2012. 02. 15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
55/2012.A 2012.02.15. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
39/2012. A Raiffeisen Bank Zrt. és Etyek Község Önkormányzata között létre jött MBD-UNIC-63/2010. Bankszámlahitel-szerződés II. számú módosításáról
38/2012. A Képviselő-testület 403/2011.(XI.24.) sz. határozatának hatályon kívül helyezéséről
37/2012. A 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjakról szóló határozat visszavonásáról
36/2012. Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosítási dokumentációjának véleményezéséről
35/2012. Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosítási dokumentációjának véleményezéséről
34/2012. Módosító indítványról (A szociális ellátások szabályozásáról új rendelet alkotása)
33/2012. Etyek Község Önkormányzata és az Etyek Német és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
32/2012. "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról
31/2012. Módosító indítványról ("Magyar-kút" ÁMK intézményvezetői pályázat kiírása)
30/2012. a NAMI 2012/2013. tanév térítési díj, tandíj rendelet megalkotásához
29/2012.Általános iskola beiratkozás időpontjáról
28/2012.A "Magyar-kút" ÁMK beszámolója a 2010/2011. nevelési évről
27/2012.Óvoda nyári zárva tartásról
26/2012.Határozati javaslatok az óvodai jelentkezés eljárási rendjéről, a beiratkozás időpontjáról
25/2012.2012. évre tervezett kulturális programokról
24/2012.Siroki Angéla módosító indítványáról(2012. évre tervezett kulturális programokról)
23/2012.Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi pénzügyi keretének felhasználásáról
22/2012.A "Magyar-Kút" ÁMK Etyek Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött védőnői ellátási szerződés módosításáról
21/2012.A 175/2011. (V. 26.) számú határozat javításáról
20/2012.Etyek, Boti úti ingatlanok villamos - energia ellátásáról született döntés módosításáról
19/2012.A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Tanács módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról
18/2012.Együttműködési megállapodás kötésére a Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal a térfigyelő rendszer üzemeltetésére
17/2012.Segítő-kéz épület céltól eltérő használatának szabályozásáról
16/2012.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 439/2011. (XII. 15.) számú határozatának módosításáról
15/2012.Adatkezelési szerződés kötése az Interprognet Bt.-vel
14/2012.A 2012. évi közbeszerzési terv a 2011. évi CVIII. Tv. (Kbt.) 33..§ (1) bekezdés alapján
13/2012.Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotásáról ( I. forduló)
12/2012.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
11/2012.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
10/2012.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
9/2012.A 2012. 01. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
8/2012.A 2012.01.26. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
7/2012.Biatorbágy, Szily -Fáy Kastély területével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításáról szóló egyeztetési dokumentáció véleményezése
6/2012.Érdekképviseleti szervhez való csatlakozás (MÖSZ)
5/2012.Érdekképviseleti szervhez való csatlakozás (TÖOSZ)
4/2012.Hozzájárulás a Körpince Hagyományőrző Egyesület részére székhely bejegyzéséhez
3/2012.Etyek Község védőnői körzeteinek átalakítása
2/2012.A 2012. 01. 04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1/2012.A 2012.01.04. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása