384/2014.Ismételt döntés a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés tárgyában
383/2014.Döntés etyeki temető üzemeltetésére kiírt pályázat tárgyában
382/2014.A 2014.12.16. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
381/2014.A 2014.12.16. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
376/2014.2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
375/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2014. (XI.19.) sz. határozat 1. számú mellékletének módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015 tanévre vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viselésére szóló megállapodás megkötéséről
374/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
373/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
372/2014.Garaguly Tibor polgármester kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
371/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
370/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
369/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
368/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
367/2014.Várossá nyilvánítási pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálása, pályázatíró kiválasztása
366/2014.Etyek Nagyközség várossá nyilvánításának, városi cím adományozásának kezdeményezése
365/2014.Döntés etyeki temető üzemeltetésére kiírt pályázat tárgyában
364/2014.Tervezési ötletpályázat kiírásáról sportcsarnok építéshez
363/2014.A 2014. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
362/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi villamos energia beszerzéséről
361/2014.A Művészeti Iskola épületében keletkezett károkra Vis Maior pályázat benyújtásáról szóló 317/2014.(X.27.) számú határozat módosításáról
360/2014.2014. évi munkaterv végrehajtásának értékelése, és a 2015. évi munkaterv elfogadása
359/2014.Beszámoló a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről
358/2014.Babacsomag ajándékozásáról
357/2014.Hozzájárulás Ócsa Város Önkormányzatának, Taksony Nagyközség Önkormányzatának Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához
356/2014.A Varga-Tours Kft.-vel szolgáltatási szerződés kötése a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozóan
355/2014.Az Etyek Nagyközség Önkormányzata és Rujp József, mezőgazdasági vállalkozó között 2014. január 15. napján létrejött hó eltakarításra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
354/2014.Rujp Zsuzsa alpolgármester kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
353/2014.Adatkezelési szerződés kötése az Interprognet Szolgáltató Betéti Társasággal
352/2014.Döntés az etyeki iskola-egészségügyi feladatok ellátásának megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről
351/2014.Döntés az etyeki védőnői körzet módosításáról
350/2014.Az Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata
349/2014.Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
348/2014.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
347/2014.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
346/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
345/2014.A 2014.12.10. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
344/2014.A 2014.12.10. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
343/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról
342/2014.A 2014.12.03. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
341/2014.A 2014.12.03. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
340/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
339/2014.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
338/2014.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
337/2014.A hétvégi fogászati ügyelet társulásban való ellátásának lehetőségéről
336/2014.Az "Öreg-hegy - Báthori" dűlő földrajzi név használatához történő hozzájárulásról
335/2014.Az UNIQUA biztosító vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatának elfogadásáról, és az éves biztosítási díjak kifizetéséről
334/2014.Az etyeki temető üzemeltetése tárgyú pályázat kiírásáról
333/2014.A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viseléséről szóló megállapodás kötéséről
332/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény megbízott intézményvezetőjének vezetői pótlék emelésről
331/2014.A Segítő-kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének vezetői pótlék emeléséről
330/2014.Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsba tag delegálásáról
329/2014.Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
328/2014.Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztásáról
327/2014.Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztásáról
326/2014.Az önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének szeptember, október havi felülvizsgálatáról
325/2014.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
324/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
323/2014.Az Etyekért Alapítvány Kuratóriumába tag delegálása
322/2014.A 2014.11.19. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
321/2014.A 2014.11.19. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
320/2014.Az Etyeki Temető területén keletkezett károkra Vis Maior pályázat benyújtása
319/2014.A 2014.11.14. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
318/2014.A 2014.11.14. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
317/2014.a Művészeti Iskola épületében keletkezett károkra Vis Maior pályázat benyújtása
316/2014.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek magasabb vezetői teendőinek (igazgató) ellátására vonatkozó ideiglenes, határozott idejű megbízásról
315/2014.A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére
314/2014.Döntés az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
313/2014.Döntés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
312/2014.Az alpolgármester megválasztásáról
311/2014.Az eseti, szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
310/2014.Az eseti, szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
309/2014.A polgármesteri program elfogadásáról
308/2014.A 2014.10.27. Képviselő-testületi alakuló ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
307/2014.A 2014.10.27-i Képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
304/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti járdaszakaszok térburkolattal történő felújítására hozott 273/2014. (VIII.18.) számú határozat módosításáról
303/2014.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
302/2014.Javaslat utak forgalomszabályozására és a közúti jelzések elhelyezésére az Ötház utcában
301/2014.Javaslat utak forgalomszabályozására és a közúti jelzések elhelyezésére a Szél utcában, a Tó utcában, a Német utcában
300/2014.Etyek Nagyközség Településrendezési Eszközök módosítására érkezett árajánlatok elbírálásáról és a tervező kiválasztásáról
299/2014.Etyek Nagyközség Településrendezési Eszközök módosítására érkezett árajánlatok elbírálásáról és a tervező kiválasztásáról
298/2014.Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztatóról
297/2014.A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B.§-ának előírt Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges Mgállapodás megkötéséről a Fejérvíz Zrt-vel
296/2014.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2014. évi időarányos felhasználásáról - II. negyedév - szóló beszámoló elfogadásáról
295/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dán Szilvia, 2091 Etyek, Alsóhegy u. 7. szám alatti lakos szolgálati lakás iránti kérelméről
294/2014.Az "ETYEK" név használatának engedélyezése az ETYEKVIN Kft. részére
293/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat bérüzemeltetett víziközmű rendszerének 2014-2029.évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
292/2014.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
291/2014.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról készített beszámoló elfogadásáról
290/2014.Beszámoló az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2011-től 2014-ig terjedő időszakban végzett munkájáról
289/2014.Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének július, augusztus havi felülvizsgálatáról
288/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. év I. féléves beszámolójáról
287/2014.Kopjafa állításáról az 1948-49-es forradalom és szabadságharcban elesettek emlékére Etyek, Hősök terén
286/2014.Az Október 23-i ünnepség programtervének és költségvetésének elfogadásáról
285/2014.Az Október 6-i megemlékezés programtervének és költségvetésének elfogadásáról
284/2014.Az Október 6-i megemlékezés programtervével és költségvetésével kapcsolatos módosító indítvány elfogadásáról
283/2014.A 2014. szeptember 27. napján megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségvetésének elfogadásáról
282/2014.Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
281/2014.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
280/2014.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatokról végrehajtásáról
279/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
278/2014.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
277/2014.A 2014. 09. 10. Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
276/2014.A 2014. 09. 10. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
275/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti járdaszakaszok térburkolattal történő felújítására valamint a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti kerítés kapuinak építésére érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
274/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti járdaszakaszok térburkolattal történő felújítására valamint a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti kerítés kapuinak építésére érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
273/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti járdaszakaszok térburkolattal történő felújítására valamint a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti kerítés kapuinak építésére érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
272/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti járdaszakaszok térburkolattal történő felújítására valamint a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti kerítés kapuinak építésére érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
271/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat vízi-közmű rendszerének 2015-2029.évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
270/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat vízi-közmű rendszerének 2015-2029.évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
269/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat vízi-közmű rendszerének 2015-2029.évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
268/2014.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
267/2014.Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választása alkalmával a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
266/2014.A 2014. 08. 18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
265/2014.A 2014. 08. 18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
264/2014.a "Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről
263/2014.A 2014. 08. 08. Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
262/2014.A 2014. 08. 08. nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
261/2014.A "Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az ajánlatok érvényességének, az ajánlattevők alkalmasságának vizsgálatáról, valamint a tárgyaláson részvételre jogosultakról
260/2014.A 2014. 08. 07. Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
259/2014.A 2014. 08. 07. nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
258/2014.A Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának megválasztásáról
257/2014.A "Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyú beruházáshoz kapcsolódó, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
256/2014.A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázat előkészítési és megvalósulási feladatainak ellátása tárgyában Megbízási Szerződés aláírása
255/2014.A 2014. 07. 29. Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
254/2014.A 2014. 07. 29. nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
238/2014.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
237/2014.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti épülete tetőterének beépítéséről
236/2014.Elvi hozzájárulás a Kitelepítési Emlékmű Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat általi felújításához
235/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dán Szilvia, 2091 Etyek, Alsóhegy u. 7. szám alatti lakos szolgálati lakás iránti kérelme
234/2014.Döntés az Etyeki Sportegyesület támogatásáról
233/2014.Döntés az Érd-Kom Kft. v.a. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. -ben meglévő részvényeinek megvásárlásáról
232/2014.Döntés az Ötház és a Szél utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
231/2014.Döntés az Ötház és a Szél utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
230/2014.Döntés az Ötház és a Szél utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
229/2014.Döntés az Ötház és a Szél utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
228/2014.Döntés az Ötház és a Szél utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
227/2014.Döntés Etyek Nagyközség településen az Óvoda, az Óvoda konyhája és a Polgármesteri Hivatal esetében napelemes rendszer létesítésére vonatkozó pályázat ajánlattételi felhívására érkezett ajánlatok elbírálásáról
226/2014.A Törp-Med Kft.-vel a körzeti gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
225/2014.Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének június havi felülvizsgálatáról
224/2014.A 2014. 07. 17. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
223/2014.A 2014. 07. 17. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
219/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszú távú (2014-2020) településfejlesztési koncepciója
218/2014.Etyek Nagyközség Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadásáról
217/2014.Önkormányzati tulajdonú társaság alapításáról
216/2014.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséről
215/2014.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséről (Módosító indítvány)
214/2014.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása című beruházással kapcsolatosan felmerülő többletmunkák finanszírozásáról
213/2014.Döntés Bacsa-Halász Renáta, 2091 Etyek, Kossuth L. u. 9.I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
212/2014.A Varga-Tours Kft.-vel  szolgáltatási szerződés kötése a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozóan
211/2014.Az Etyeki Borostyán Nyugdíjas Klub támogatása
210/2014.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület támogatási kérelme
209/2014.Döntés a Testvárosi Tanács megüresedett rendes tagi tisztségének betöltéséről
208/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása
207/2014.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek magasabb vezetői teendőinek (igazgató) ellátására vonatkozó ideiglenes, határozott idejű megbízásról
206/2014.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény által tartandó 2014. évi nyári tábor támogatása
205/2014.Az augusztus 20-i ünnepség programtervezetének és költségvetésének elfogadása
204/2014.Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata
203/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
202/2014.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
201/2014.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
200/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
199/2014.A 2014. 06. 18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
198/2014.A 2014. 06. 18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
197/2014.Nagy Zsuzsanna földhasználat iránti kérelmének elbírálása
196/2014.Tiszperger Kálmán József földhasználat iránti kérelmének elbírálása
195/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról
194/2014.Az Etyeki Kenderföldek Beruházó Víziközmű Társulat keretében létrejött víziközművek tulajdonjogi helyzetének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
193/2014.Az Etyeki szennyvíztisztító tulajdonjogi helyzetének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
192/2014.Döntés az Etyeki Kúria Borgazdaság Kft. beruházásában megvalósult szennyvízcsatorna átvételéről és ehhez kapcsolódóan vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződések kötéséről
191/2014.Döntés az Etyeki Kúria Borgazdaság Kft. beruházásában megvalósult szennyvízcsatorna átvételéről és ehhez kapcsolódóan vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződések kötéséről
190/2014.A Dr. Juhász Bt.-vel kötött egészségügyi ellátási szerződés megszüntetése, és a körzeti gyermekorvosi feladatok ellátására a Törp -Med Kft.-vel feladat-ellátási szerződés kötése
189/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon értékelésére vonatkozóan beérkezett árajánlatok elbírálása és a vagyonértékelő kiválasztása
188/2014.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása című beruházással kapcsolatosan felmerülő pótmunkák és többletmunkák finanszírozásáról
187/2014.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása című beruházással kapcsolatosan felmerülő pótmunkák és többletmunkák finanszírozásáról
186/2014.A 2014. 05. 29. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
185/2014.A 2014. 05. 29. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
181/2014.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadása
180/2014.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kültéri környezetének kialakításával kapcsolatos költségek finanszírozásáról
179/2014.Közép-hosszú távú, minimálisan 5 éves járda-felújítási és útfelújítási program elfogadásáról
178/2014.A Kecskegödör menti útszakasz murvázásához szükséges kő igénylésének elbírálása
177/2014.Javaslat a Széchenyi utca forgalmi rendjének megváltoztatására
176/2014.Döntés a 2014. évi víz- és csatornadíj támogatás átutalására vonatkozó megállapodás kötéséről
175/2014.Döntés a közműfejlesztési hozzájárulás kezelésére vonatkozó megállapodás kötéséről
174/2014.Döntés az Érd-Kom Kft. által a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megfizetett 1.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosíték visszafizetéséről
173/2014.Döntés a méhnyak rák megelőző programban való részvételről és annak finanszírozásáról
172/2014.Gyermekváró-sarok (gyermekbarát önkormányzat) kialakításának támogatásáról
171/2014.Automata külső defibrillátor készülék megvásárlásának támogatásáról
170/2014.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
169/2014.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény családi napközi szolgáltatásra vonatkozó működési engedélyének módosítása
168/2014.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
167/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása (Etyeki Versmondók Köre Egyesület)
166/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Fülemüle Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány)
165/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Körpince Kör Hagyományőrző Egyesület)
164/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Hungaro Fondo Nonprofit Kft)
163/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Horgász Egyesület)
162/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Református Egyházközség)
161/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület)
160/2014.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Állatvédők Egyesülete)
159/2014.Átfogó értékelés Etyek Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
158/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve
157/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
156/2014.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
155/2014.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
154/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
153/2014.Blényesi Ferenc földbérlet iránti kérelmének elbírálása
152/2014.A 2014. 05. 21. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
151/2014.A 2014. 05. 21. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
150/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
149/2014.A 2014. 05. 09. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
148/2014.A 2014. 05. 09. zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
147/2014.Döntés az Óvoda utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozásában az Óvoda utcai ágon építendő gyalogátkelőhely útépítési engedélyezési-kiviteli tervére érkezett árajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
146/2014.A Signum Etyeki Kórusok Egyesületének támogatási kérelme
145/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadása
144/2014.A 2014. V. 09. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
143/2014.A 2014. 05. 09. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
128/2014.Döntés Pusztazámor Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárásban való részvételről
127/2014.Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásra tekintetében a közszolgáltatót terhelő beszámolási kötelezettségről
126/2014.Együttműködési megállapodás kötése a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel
125/2014.A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
124/2014.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások homlokzatának festésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
123/2014.Döntés az Etyek Kossuth Lajos utca 9. szám alatti Orvosi Rendelő felújításának folytatásáról
122/2014.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület átépítése és bővítése, Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása című beruházással kapcsolatosan felmerülő pótmunkák és többletmunkák finanszírozásáról
121/2014.Az Etyek 12/8. hrsz-ú ingatlan közterületté nyilvánítása
120/2014.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2014. évi időarányos felhasználásáról - I. negyedév
119/2014.Döntés Zvara Zita Testvárosi Tanácsban betöltött tagi tisztségéből való felmentéséhez
118/2014.Döntés a Testvérvárosi Tanácsban új elnök megbízásáról
117/2014.Döntés Csomor Mátyás Testvérvárosi Tanácsban betöltött elnöki tisztségéből történő felmentéséről
116/2014.A Pedagógusnap, a Köztisztviselői nap, a Magyar Egészségügy Napja és a Szociális Munka Napja költségeinek elfogadása
115/2014.A Gyereknap programtervezetének és költségvetésének elfogadása
114/2014.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
113/2014.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
112/2014.A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
111/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve
110/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
109/2014.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
108/2014.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
107/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
106/2014.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
105/2014.A Dr. Juhász Bt.-vel kötött egészségügyi ellátási szerződés megszüntetése, és a körzeti gyermekorvosi feladatok ellátására a Törp -Med Kft.-vel feladat-ellátási szerződés kötése
104/2014.A 2014. 04. 23. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
103/2014.A 2014. 04. 23. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
95/2014.Döntés Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 77/2014.(III.19) számú határozatának módosításáról
94/2014.Döntés a Szunyogh István és Szunyoghné Dura Ottilia Aranka vevőkkel az Etyek belterület, 1552/24. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 2006. június 28-án megkötött ingatlan adásvételi szerződésben foglalt beépítési kötelezettségre vonatkozó póthatáridő megszabásáról
93/2014.Az együttműködési megállapodás kötése a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel című napirend levételéről
92/2014.Döntés az Etyeken megrendezésre kerülő 2014. évi Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap támogatásáról
91/2014.Etyeki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
90/2014.A 2014. 03. 04. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
89/2014.A 2014. 02. 26. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
88/2014.A 2014. 02. 26. közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
87/2014.A 2014. III. 28. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
86/2014.A 2014. 03. 28. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
82/2014.Döntés Csige Ildikó, 2091 Etyek, Széchenyi u. 1/2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
81/2014.Döntés Szegedi-Kiss Olga Mónika 2091 Etyek, Széchenyi u. 2/5. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
80/2014.Döntés Visontai Erika és Bozzai Szabolcs, 2091 Etyek, Széchenyi u. 1/5. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
79/2014.Döntés Háhn Endre és Karancsi Noémi Kossuth Lajos utca 35. szám előtti járda felújítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról
78/2014.Döntés az Etyek Nagyközség közterületeinek karbantartására és fenntartására vonatkozóan megbízási szerződés kötéséről
77/2014.Döntés az Etyek Alcsúti u. 1. szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó "gyermekkönyvtár" berendezési bútoraira érkezett kiegészített árajánlat elbírálásáról
76/2014.A németországi Remshalden Ernst-Heinkel Reáliskolával fennálló cserediák-program keretében a 2014. évben kiutazó gyermekek támogatása
75/2014.Civil szervezetek pályázati kiírásáról
74/2014.A Majális programtervének és költségvetésének elfogadása
73/2014.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2013. évi munkájáról készített beszámoló elfogadása
72/2014.Beszámoló polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
71/2014.A köztemető üzemeltetője 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
70/2014.Beszámoló a Testvérvárosi Tanács 2013. évi munkájáról
69/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve
68/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
67/2014.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
66/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
65/2014.A 2014. 03. 19. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
64/2014.A 2014. 03. 19. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
63/2014.a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak elfogadásáról
62/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról
61/2014.A 2014. III. 12. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
60/2014.A 2014. 03. 12. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
59/2014.A 2014. III. 04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
58/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
58/2014.A 2014. 03. 04. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
55/2014.Döntés az Etyek 8108 országos közút (0172 hrsz) menti helyi védelem alatt álló vadgesztenyefasor 9 db elszáradt egyedének kivágásáról a többi egyed száraz ágainak levágásáról, az érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
54/2014.Döntés az Etyek 8108 országos közút (0172 hrsz) menti helyi védelem alatt álló vadgesztenyefasor 9 db elszáradt egyedének kivágásáról a többi egyed száraz ágainak levágásáról, az érkezett árajánlatok elbírálásáról és a kivitelezők kiválasztásáról
53/2014.Állásfoglalás Várpalota Város Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulásból való kilépése és a Társulás megszűnésének kezdeményezése tárgyában
52/2014.Együttműködési megállapodás kötése a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel
51/2014.Döntés a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében történő részvételről
50/2014.Döntés Alcsútdoboz település Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárás véleményezési szakaszában való részvételről
49/2014.Döntés az Etyek Óvoda és Kossuth Lajos utca kereszteződésében tervezet gyalogos átkelőhely kialakításáról
48/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata és a Bacchus Bt. között meleg ebéd biztosítására létrejött szerződés módosítása
47/2014.A Varga-Tours Kft.-vel  szolgáltatási szerződés módosítása
46/2014.Beszámoló a civil szervezetek 2013. évi támogatás felhasználásáról
45/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
44/2014.A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek Alapító Okiratának módosítása
43/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi közművelődési programtervének, valamint Etyek Nagyközség 2014. évi kulturális rendezvénytervének elfogadása
42/2014.A 2014. március 15-i ünnepség és a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény felújított Alcsúti út 1. szám alatti épületének avatása forgatókönyvének, valamint költségvetésének elfogadása
41/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 339/2013.(XII.11.) számú határozatának visszavonása és döntés az "Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás" megszűnéséhez kapcsolódóan a társult önkormányzatok közötti pénzügyi elszámolásáról
40/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
39/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
38/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve
37/2014.Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 19/2012. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában tárgyalás kezdeményezése
36/2014.Az Etyeki Vesszőfutás támogatása
35/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
34/2014.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
33/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
32/2014.A 2014. 02. 19. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
31/2014.A 2014. 02. 19. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
30/2014.Döntés Etyek Község Önkormányzata felperesnek SOSO Földszer Kft. I. rendű és az E-ON Zrt. IV. rendű alperesek ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a Fővárosi Ítélőtábla által 9.Pf.21.473/2013/7. számon meghozott jogerős ítélete elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról
29/2014.a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról
28/2014.A 2014. II. 12. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
27/2014.A 2014. 02. 12. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
26/2014.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról szóló 244/2013.(IX.11.) számú Kt. határozat módosítása
25/2014.A 2014. II. 05. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
24/2014.A 2014. 02. 05. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
23/2014.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata településrendezési terve módosítási eljárásának megindításáról
22/2014.Döntés a Magyar-kút Könyvtár- és Közművelődési Intézmény költözéséhez kapcsolódó zárva tartási időről
21/2014.Döntés az Etyek Alcsúti u. 1. szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó háztartási gépekre érkezett árajánlatok elbírálásáról és a beszállítók kiválasztásáról
20/2014.Döntés az Etyek Alcsúti u. 1. szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó számítástechnikai eszközök beüzemeléséhez a hálózatkiépítésre érkezett árajánlatok elbírálásáról
19/2014.Döntés az Etyek Alcsúti u. 1. szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó számítástechnikai eszközökre érkezett árajánlatok elbírálásáról és a beszállítók kiválasztásáról
18/2014.Döntés az Etyek Alcsúti u. 1. szám alatti Könyvtár átépítéséhez és felújításához kapcsolódó berendezési bútorokra érkezett árajánlatok elbírálásáról és a beszállítók kiválasztásáról
17/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlávik Melinda, 1224 Budapest, XII. u. 39. szám alatti lakos szolgálati lakás iránti kérelme
16/2014.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2013. évi felhasználásáról
15/2014.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai Programjának módosítása
14/2014.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
13/2014.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
12/2014.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
11/2014.Döntés az ÉTH Kft. tulajdonában, lévő Etyeken kihelyezett 8db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer megvásárlásáról
10/2014.Határidő hosszabbítási kérelem a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§(4) bekezdésben rögzített felülvizsgálati kötelezettsége nem teljesítéséhez kapcsolódó törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére
9/2014.Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének december havi felülvizsgálata
8/2014.Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
7/2014.Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kijelöléséről
6/2014.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5/2014.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4/2014.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
3/2014.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
2/2014.A 2013. 12. 11. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
1/2014.A 2014. 01. 22. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról