331./2015.Kolumbusz utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása
330./2015.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2016-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása
329./2015.Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
328./2015.A nyári napközis tábor szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos beszámoló elfogadásáról
327./2015.Döntés az iskolai körzethatárok véleményezéséről
326./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2014. (XI.19.) számú határozatának visszavonásáról, és a "Báthori" dűlő földrajzi név használatához szükséges hozzájárulásról
325./2015.2015. évi munkaterv végrehajtásának értékelése, és a 2016. évi munkaterv elfogadása
324./2015.Döntés Adatkezelési szerződés megkötéséről az Interprognet Bt.-vel
323./2015.A Várossányilvánítás.hu munkacsoport megbízása a várossá nyilvánítási pályázat 2016. évi benyújtásra történő kiegészítése tárgyában
322./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti finanszírozási szerződés újrakötéséről
321./2015.Döntés az Etyek Nagyközség Önkormányzata és a dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda között 2013. július 9. napján létrejött Megbízási szerződés 1. számú módosításáról
320./2015.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének, önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2012.(III.27.) számú rendeletének felülvizsgálatáról
319./2015.A 2015. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
318./2015.A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
317./2015.Döntés új elektronikus integrált számviteli rendszer beszerzéséről
316./2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata
315./2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
314./2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
313./2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
312./2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
311./2015.A 2015. 12. 09. nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
310./2015.A 2015. 12. 09. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
309./2015.Döntés Huszárovics Nikolett szolgálati lakás csere iránti kérelme tárgyában
308./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata és a Törp-Med Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról
307./2015.Döntés a Törp-Med Egészségügyi Kft. bérlemény módosítása tárgyában
306./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. közötti Együttműködési megállapodás megkötéséről
305./2015.A 2015. 11. 26. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
304./2015.A 2015. 11. 26. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
303./2015.A 2015. 11. 18. nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
302./2015.A 2015. 11. 18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
301./2015.A Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság külső tagjának megválasztásáról
300./2015.A Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság külső tagjának megválasztásáról
299./2015.Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
298./2015.Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
297./2015.Az "Etyek I-dolomit" védnevű bányatelek 2016. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra vonatkozó műszaki üzemi tervének megtárgyalása helyezése
296./2015.A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő FIAT Ducato megvásárlására tett ajánlat értékelése
295./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi villamos energia beszerzéséről
294./2015.Etyek-Botpuszta, 1508/1. hrsz. alatt található szabadtéri színpad helyi védelem alá helyezése
293./2015.Döntés kézilabda szakosztály létrehozásáról és támogatásáról
292./2015.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
291./2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kenderföldi telkek hasznosítása tárgyában
290./2015.Döntés az Etyeki Polgármesteri Hivatal Szervezeti-és Működési Szabályzatának módosításáról
289./2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata
288./2015.Döntés a polgármester 2015. évben végzett munkájának értékeléséről és 2015. évi jutalmáról
287./2015.Döntés a polgármester 2015. évben végzett munkájának értékeléséről és 2015. évi jutalmáról
286./2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
285./2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
284./2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
283./2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
282./2015.A 2015. 11. 18. nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
281./2015.A 2015. 11. 18. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
274/2015.Döntés a "Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés (Kivitelezési szerződés) 3. számú módosításának elfogadásáról
273/2015.Döntés a polgármester 2015. évi cafeteria-juttatásáról
272/2015.Döntés a 2015 évi Falu Karácsonya - Advent első vasárnapja c. rendezvényterv elfogadásáról
271/2015.Döntés a Kovácsolat Bt-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről, valamint szolgáltatási szerződés kötéséről az ATEV Zrt-vel állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan és megbízási szerződés kötéséről az ALPHA-VET Kft-vel gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan
270/2015.Döntés a Széchenyi utcai bérlakások körüli zöldfelület karbantartásához szükséges traktor tartozékok és kiegészítők megvásárlásáról
269/2015.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének a heti kötelező óvodai foglalkozások megtartása alóli történő mentesítéséről
268/2015.Az Etyeki Temető területén keletkezett Vis Maior károk helyreállítására érkezett árajánlatok elbírálásáról
267/2015.Döntés Tiszperger Kálmán József földhasználat iránti kérelmének elbírálásáról
266/2015.Döntés a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 6/2015. (VII. 22.) sz. és 7/2015. (VII. 22.) sz. társulási határozatairól
265/2015.Döntés a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 6/2015. (VII. 22.) sz. és 7/2015. (VII. 22.) sz. társulási határozatairól
264/2015.Döntés a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatatás integrációjáról
263/2015.A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viseléséről szóló megállapodás kötéséről
262/2015.Tájékoztatás Etyek Nagyközség környezeti állapotáról
261/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata
260/2015.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2015. III. negyedévi (július, augusztus, szeptember havi) felhasználásáról
259/2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
258/2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
257/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
256/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
255/2015.A 2015.10.21. nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
254/2015.A 2015.10.21. nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
250/2015.Döntés a 222/2015. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról, valamint a 2015. évben megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségének elfogadásáról
249/2015.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
248/2015.A 2015.09.29. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
247/2015.A 2015.09.29. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
243/2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat, a Református Egyház Közösség, valamint a Katolikus Egyház Közösség tulajdonában és üzemeltetésében lévő temetőben található régi síremlékek felújításáról
242/2015.Döntés Bakos Adrienn Mester utca 39. szám előtti járda felújítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról
241/2015.Döntés a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés tárgyában
240/2015.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
239/2015.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2014/2015. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
238/2015.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai Programjának módosításáról
237/2015.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2015. II. negyedévi (április, május, június havi) felhasználásáról
236/2015.Az Október 23-ai Ünnepség programtervének és költségvetésének elfogadása
235/2015.Döntés az Etyeki Versmondók Körének támogatásáról
234/2015.Döntés az Etyek belterület, 625. hrsz. alatt felvett ingatlan 171/531 arányú tulajdoni hányadára vonatkozó ingatlan adásvételi szerződés megkötéséről
233/2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
232/2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
231/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
230/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
229/2015.Döntés Donkó Csaba, etyeki lakos szolgálati lakás iránti kérelme tárgyában
228/2015.A 2015.09.23. soros nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
227/2015.A 2015.09.23. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
226/2015.Döntés megbízási szerződés kötéséről a Kovácsolat Bt-vel
225/2015.A 2015.09.15. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
224/2015.A 2015.09.15. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
223/2015.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda csoportlétszámának emeléséről
222/2015.A 2015. évben megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségének elfogadása
221/2015.Döntés Etyek településen távközlési hálózat kiépítésére, bővítésére vonatkozó engedély megadásáról
220/2015.Döntés az ASP rendszerhez történő csatlakozásról
219/2015.Döntés Bicske Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárásban való részvételről
218/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének július, augusztus havi felülvizsgálata
217/2015.2015.09.11. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
216/2015.A 2015.09.11. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
211/2015.1.)Döntés a "Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés (Kivitelezési szerződés) tekintetében a szerződés módosításáról (meghosszabbításáról), 2.) Döntés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Etyeken" című, KEOP-4.10.0/N/14-1014-0297 jelű pályázathoz kapcsolódóan 2. számú változás-bejelentés benyújtásáról
210/2015.A 2015.08.12. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
209/2015.A 2015.08.12. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
208/2015.Döntés az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 tanteremének 2015. évi felújításáról
207/2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat vagyonkezeléses víziközmű rendszerének 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
206/2015.A 2015.08.04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
205/2015.A 2015.08.04. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
204/2015.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséhez szükséges tervezői árajánlatok elbírálásáról
203/2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. és ELMŰ Nyrt. közötti Együttműködési megállapodás megkötéséről
202/2015.Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében nyújtandó rendkívüli szociális támogatás igénylésére kiírt pályázat benyújtásáról
201/2015.Döntés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján, Etyek Nagyközség Önkormányzat saját tulajdonában álló - állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatatóinak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről
200/2015.A 2015.07.30. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
199/2015.A 2015.07.30. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
194/2015.Döntés traktor beszerzése vonatkozásában beérkezett árajánlatok elbírálásáról
193/2015.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséhez szükséges tervezői árajánlatok elbírálásáról
192/2015.Döntés a "Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2015-ben" című pályázaton nyert gépjármű előfinanszírozásáról
191/2015.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
190/2015.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások előtti kerítés kapuinak építésére vonatkozóan
189/2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat vagyonkezeléses víziközmű rendszerének 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
188/2015.Döntés "feladat ellátási" szerződés megkötés előkészítéséről gyepmesteri-állatmentési feladtok ellátására, valamint az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítéséről
187/2015.Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/298-1/2015. számon kelt javaslatában foglaltakat tudomásul vételéről, és a 2/2014. (I.23.) önkormányzati rendelt, valamint az 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
186/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének június havi felülvizsgálata
185/2015.A 2015.07.17. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
184/2015.A 2015.07.17. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
178/2015.Az Etyek - SOSO Földszer Kft. Botpuszta elkerülő út nyomvonalának részbeni módosítása vonatkozásában
177/2015.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (4) bekezdése alapján megküldött 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat utólagos megerősítéséről
176/2015.Döntés az Etyeki Községi Sportegyesület 300.000,-Ft összegű támogatási kérelméről
175/2015.Az Etyeki Borostyán Nyugdíjas Klub működési támogatásáról
174/2015.Döntés az Etyek, 1572 helyrajzi számú magánút elnevezésével kapcsolatban
173/2015.A polgármester 2015. szeptember 15-18. időpontban esedékes, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett, térítésmentes tanulmányútjáról
172/2015.Tóth Tamás kérelme Etyek, Alsóhegy utca 1-5. szakasz saját költségen történő aszfaltozására vonatkozóan
171/2015.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások gázkazánjainak cseréjéhez és éves karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről
170/2015.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséhez szükséges tervezői árajánlatok elbírálásáról
169/2015.Remshalden és Etyek partneri együttműködéséről szóló testvérvárosi szerződés megerősítésével kapcsolatos rendezvény programtervének és költségvetésének elfogadásáról
168/2015.Az augusztus 20-i ünnepség programtervezetének és költségvetésének elfogadása
167/2015.Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
166/2015.Döntés a 2091 Etyek, Alcsúti út 1. szám alatti Könyvtárépület tetőtér beruházással kapcsolatosan felmerülő pótmunkák és többletmunkák finanszírozásáról
165/2015.Döntés Magyarország Miniszterelnökének és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának felhívásához történő csatlakozásról
164/2015.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület Etyeki Sarlós Boldogasszony Búcsúi programjának támogatásáról
163/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata
162/2015.A "Döntés az Etyek - SOSO Földszer Kft. Botpuszta elkerülő út nyomvonalának részbeni módosítása vonatkozásában" című napirend 24. napirendi pontként történő tárgyalása
161/2015.Az Etyeki Németek Egyesülete részére átadott, Etyek Körpince utcai 1011/2/H hrsz-ú pince visszavételéről
160/2015.Beszámoló Etyek nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
159/2015.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
158/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
157/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
156/2015.A 2015.06.17. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
155/2015.A 2015.06.17. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
151/2015.A 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról
150/2015.Döntés az Etyek Kender utca (412. hrsz.) felújításával kapcsolatban az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015. b) pályázati alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, " (Önkormányzati fejlesztések 2015.) elnevezésű pályázat benyújtásáról
149/2015.A 2015.06.08. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
148/2015.A 2015.06.08. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
147/2015.Döntés Etyek Nagyközség településen Sportcsarnok építéséhez szükséges tervezői árajánlatok bekéréséről
146/2015.Döntés a Széchenyi utcai szolgálati lakások gázkazánjainak cseréjéhez és éves karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről
145/2015.Tervezési ötletpályázat elbírálása Sportcsarnok építésére
144/2015.Tervezési ötletpályázat elbírálása Sportcsarnok építésére
143/2015.Tervezési ötletpályázat elbírálása Sportcsarnok építésére
142/2015.Tervezési ötletpályázat elbírálása Sportcsarnok építésére
141/2015.Döntés a Szunyogh István és Szunyoghné Dura Ottilia Aranka vevőkkel az Etyek belterület, 1552/24. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 2006. június 28-án megkötött ingatlan adásvételi szerződéstől való elállásról
140/2015.Hozzájárulás az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére székhely bejegyzéséhez
139/2015.Hozzájárulás az Etyeki Hegyközség részére székhely bejegyzéséhez
138/2015.Az Etyek 0114/16; 0114/22; 0114/26 és a 0114/28. helyrajzi számú szántó művelési ághoz tartozó területek hasznosításáról
137/2015.Döntés az állampolgárok nyilatkozatának megkéréséről a 1572 helyrajzi számú magánút elnevezésével kapcsolatban
136/2015.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
135/2015.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
134/2015.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
133/2015.Átfogó értékelés Etyek Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2014. évben
132/2015.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Kézműves Önképző Kör Egyesület)
131/2015.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Signum Etyeki Kórus Egyesülete)
130/2015.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Állatvédők Egyesülete)
129/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének április havi felülvizsgálata
128/2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
127/2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
126/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
125/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
124/2015.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
123/2015.A 2015.05.21. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
122/2015.A 2015.05.21. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
121/2015.A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
120/2015.Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról, zárszámadási rendelet megalkotásáról
119/2015.A 2015.04.29. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
118/2015.A 2015.04.29. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
117/2015.Döntés a polgármester illetményemeléséről és költségtérítéséről
116/2015.Garaguly Tibor polgármester kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
115/2015.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálata
114/2015.Döntés az etyeki orvosi rendelő (Etyek, Kossuth L. u. 9. 8/1 hrsz.) külső hőszigeteléséről
113/2015.Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
112/2015.Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
111/2015.Ismételt döntés Etyek belterületi útjainak kátyúzására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
110/2015.Döntés a Képviselő-testület tagjainak a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételét alátámasztó igazolás bemutatásának megtörténtéről szóló beszámoló elfogadásáról
109/2015.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény intézményvezetőjének vezetői pótlék emeléséről
108/2015.Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról 2015-2016. évekre vonatkozóan
107/2015.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének nyilvános pályázati kiírás nélküli, 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig tartó intézményvezetői megbízásáról
106/2015.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
105/2015.Döntés az Etyeki Borudvar 68 Kft. parkolóhely megváltással kapcsolatba benyújtott kérelméről
104/2015.Hozzájárulás az Etyeki Borút Egyesület részére székhely bejegyzéséhez
103/2015.Etyek Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
102/2015.A Gyermeknap programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
101/2015.Döntés a Pedagógusnap, a Köztisztviselők Napja, a Magyar egészségügy napja és a Szociális Munka Napja költségeinek elfogadásáról
100/2015.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2015. I. negyedévi felhasználásáról
99/2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
98/2015.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
97/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
96/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
95/2015.A 2015.04.22. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
94/2015.A 2015.04.22. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
93/2015.Döntés Etyek belterületi útjainak kátyúzására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
92/2015.Döntés Etyek belterületi útjainak kátyúzására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
91/2015.Döntés a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés tárgyában
90/2015.Döntés a Darányi Ignác terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitásakor pályázat benyújtásáról
89/2015.A 2015.04.01. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
88/2015.A 2015.04.01. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
87/2015.Döntés az Etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda bővítésével kapcsolatban az "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015"elnevezésű pályázat benyújtásáról
86/2015.Döntés Etyek belterületi útjainak kátyúzására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
85/2015.Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
84/2015.Döntés az etyeki orvosi rendelő (Etyek, Kossuth L. u. 9. 8/1 hrsz.) emeleti nyílászárók cseréjéről
83/2015.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről
82/2015.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (2091 Etyek, Alcsúti út 1.) épületének tetőtér beépítése érkezett árajánlatok elbírálásáról
81/2015.Döntés a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (2091 Etyek, Alcsúti út 1.) épületének tetőtér beépítése érkezett árajánlatok elbírálásáról
80/2015.Döntés az Etyek Nagyközség közterületeinek karbantartására és fenntartására vonatkozóan megbízási szerződés kötéséről
79/2015.Az Etyek 991. hrsz.-ú terület hasznosításáról
78/2015.Etyek Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
77/2015.A Transfekál Kft. nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére, helyi közszolgáltatásra vonatkozó 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
76/2015.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
75/2015.Majális program-tervezetének elfogadásáról
74/2015.Beszámoló a Testvérvárosi Tanács 2014. évi munkájáról
73/2015.Hozzájárulás az Iharos Kft. részére telephely bejegyzéséhez
72/2015.A köztemető üzemeltetőjének éves munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról
71/2015.Beszámoló polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról
70/2015.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2014. évi munkájáról készített beszámoló elfogadásáról
69/2015.Az Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének február havi felülvizsgálatáról
68/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadásáról
67/2015.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
66/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
65/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
64/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
63/2015.A 2015.03.18. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
62/2015.A 2015.03.18. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
61/2015.1.)"Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tekintetében a Vállalkozói díj támogatásból nem fedezett részének saját forrásból történő kifizetéséről 2.)A Vert Pulse Kft-vel, a KEOP-2014-4-10-0/N kódszámú projekt előkészítéséhez és a projekt megvalósításához szükséges komplex szolgáltatások elvégzése tárgyú Megbízási szerződésben rögzített Megbízási díj támogatásból nem fedezett részének saját forrásból történő kifizetéséről
60/2015.Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás létrehozásáról
59/2015.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2014. (XII.10.) számú határozatának visszavonása tárgyában
56/2015.A 2015.02.25. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
57/2015.A 2015.02.25. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
52/2015.A Magyar-kút Alapítvány megszüntetéséről
51/2015.Takátsné Szegedi Veronika 2051 Biatorbágy, Határ u. 27. szám alatti lakos felajánlásának elfogadásáról
50/2015.Közhasznú szerződés kötése a Hungaro Fondo Nonprofit Kft.-vel
49/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzat 2015. évi közművelődési programtervének, valamint Etyek Nagyközség 2015. évi kulturális rendezvénytervének elfogadásáról
48/2015.A 2015. március 15-i ünnepség rendezvénytervének elfogadásáról
47/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
46/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
45/2015.Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatás felhasználásáról
44/2015.A Képviselő-testület tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
43/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi likviditási tervének január havi felülvizsgálatának elfogadásáról
42/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi likviditási tervének elfogadásáról
41/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló tudomásul vételéről
40/2015.A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról
39/2015.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
38/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
37/2015.Döntés Etyek 991. hrsz.-ú terület hasznosításáról
36/2015.Döntés a Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása tárgyában
35/2015.A 2015.02.11. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
34/2015.A 2015.02.11. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
30/2015.A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével kötendő együttműködési megállapodásról
29/2015.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló tudomásul vételéről
28/2015.A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló tudomásul vételéről
27/2015.A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerületével kötött iskolavédőnői feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződés módosításáról
26/2015.Etyek, Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának felújításáról
25/2015.A Magyar-kút Alapítvány megszűntetéséről
24/2015.Iván Zsófia Noémi, 2091 Etyek, Deák F u. 51. szám alatti lakos szolgálati lakás iránti kérelméről
23/2015.Remshalden és Etyek partneri együttműködéséről szóló testvérvárosi szerződés megerősítéséről
22/2015.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
21/2015.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
20/2015.Az etyeki Signum Kórus kérelméről
19/2015.Döntés a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat által vételre felkínált ingatlanok megvásárlásáról
18/2015.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (2091 Etyek, Alcsúti út 1.) épületének tetőtér beépítéséről
17/2015.A volt tűzoltószertár (2091 Etyek, Alcsúti út 2/A.) épületének hasznosításáról
16/2015.A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viseléséről szóló megállapodások kötéséről
15/2015.az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
14/2015.az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
13/2015.A Fejér Megyei Kormányhivatal, FEB/02/1276-1/2014. számon kelt törvényességi felhívásának 5. pontjaiban foglaltakat tudomásul vételéről, és a 314/2014. (X.27.) számú határozat I. pontjának visszavonásáról
12/2015.a polgármester költségtérítésének megállapításáról
11/2015.a polgármester illetményének megállapításáról
10/2015.A Fejér Megyei Kormányhivatal, FEB/02/1276-1/2014. számon kelt törvényességi felhívásának 4. pontjaiban foglaltakat tudomásul vételéről, és a 313/2014. (X.27.) számú határozat I. pontjának visszavonásáról
09/2015.Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal, FEB/02/1276-1/2014. számon kelt törvényességi felhívásának 2-3. pontjaiban foglaltakat tudomásul vételéről
08/2015.A Fejér Megyei Kormányhivatal, FEB/02/1276-1/2014. számon kelt törvényességi felhívásának 1. pontjában foglaltakat tudomásul vételéről, és a 2014. október 27. napján megtartott nyilvános alakuló testületi ülésen letett képviselői és a polgármesteri eskü megerősítéséről
07/2015.Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról (I. forduló)
06/2015.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
05/2015.A 2015.01.21. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
04/2015.A 2015.01.21. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
03/2015.Önkormányzat 2014. évi Likviditási tervének havi bontású felülvizsgálatáról
02/2015.A 2015.01.15. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
01/2015.A 2015.01.15. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról