368/2017.Rendőrségi szolgálati jármű casco biztosítása
367/2017.Etyek Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvéről
366/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében megépítendő turisztikai látogatóközpont koncepcióterveiről
365/2017.I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyeken található I. világháborús művészeti alkotások, mauzóleumok, kripták felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
364/2017.A 2017.12.22-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
363/2017.A 2017.12.22-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
362/2017.A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételéről
361/2017.A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételéről
360/2017.A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételéről
359/2017.A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételéről
358/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2017 (IX.14.) határozatának módosításáról
357/2017.Közterületek elnevezéséről
356/2017.A Kecskegödör utca forgalmi rendjéről
355/2017.A 0116/51, 0116/53, 0116/55, 0116/59, 0116/61, 0116/63, 0116/65 és 066/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletéről
354/2017.Etyek Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvéről
353/2017.Az Etyek, 807. és 807/A hrsz.-ú ingatlanok tulajdonba vételéről szóló megállapodásról
352/2017.Visontai Erika Mária képviselő kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
351/2017.A Biatorbágyi Egészségházban igénybe vehető ellátásokról
350/2017.Az önkormányzat honlapjának üzemeltetéséről
349/2017.Beszámoló a 2017. évi nyári gyermektáborról
348/2017.Etyek Községi Sportegyesület támogatásáról
347/2017.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda státuszbővítési kérelméről
346/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről
345/2017.A 2017. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
344/2017.Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről
343/2017.Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
342/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
341/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
340/2017.A 2017.12.07-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
339/2017.A 2017.12.07-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
338/2017.Az Etyek II. sz. védőnői körzet feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálásáról
337/2017.A 2017.12.07-i rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
336/2017.A 2017.12.07-i rendes zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
335/2017.A 2017. 11. 16. közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
334/2017.A 2017. 11. 16. közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
333/2017.A polgármester 2017. évben végzett munkájának értékeléséréről és 2017. évi jutalmáról
332/2017.A 2017 évi "Falu Karácsonya - Advent első vasárnapja" rendezvényről
331/2017.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
330/2017.A településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 329/2016. (XI.17.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
329/2017.A Budapest - Balaton kerékpárút Biatorbágy - Etyek közötti szakaszára vonatkozó közútkezelői hozzájárulásról, csapadékvíz befogadói nyilatkozatról és közvilágítás biztosításáról
328/2017.Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatásáról
327/2017.Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatásáról
326/2017.Döntés a 2018. évi igazgatási szünetről
325/2017.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
324/2017.Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
323/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
322/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
321/2017.A 2017.11.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
320/2017.A 2017.11.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
319/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal összefüggő kérdésekről A marketingstratégia elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról
318/2017.A 2017.11.9-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
317/2017.A 2017.11.9-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
316/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat kertébenben megépülő turisztikai látogatóközpontnak helyet adó 491. hrsz.-ú ingatlan átminősítéséről
315/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében megépítendő turisztikai látogatóközpont koncepcióterveiről
314/2017.Az Etyek II. sz. védőnői körzet működésével összefüggő kérdésekről
313/2017.A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
312/2017.Az Újhegyi út forgalmi rendjéről
311/2017.Mány község településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési eszközeiről
310/2017.Bősz Zsuzsanna a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének felmentése öregségi nyugdíjazás miatt, a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
309/2017.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi villamos energia beszerzéséről
308/2017.Etyek nagyközség közútjainak téli síkosságmentesítési munkálataival kapcsolatos szerződés kötésről
307/2017.Az iskolai körzethatárok véleményezéséről
306/2017.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2017. III. negyedévi (július, augusztus, szeptember havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
305/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
304/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
303/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
302/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
301/2017.A 1552/4 hrsz.-ú ingatlanon található villanyoszlop áthelyezéséről
300/2017.A 1552/4 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
299/2017.A 2017.10.19-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
298/2017.A 2017.10.19-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
292/2017.Etyek, Középhegy utca (308 hrsz.) ~ 960 m2 felújítása
291/2017.Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásáról, saját forrás biztosításáról
290/2017.A 2017.09.27-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
289/2017.A 2017.09.27-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
284/2017.A sportcsarnok létrehozásával összefüggő kérdésekről Az Etyeki Sport Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodásról
283/2017.A 2017. évi útfelújításokról
282/2017.A Biatorbágyi Egészségházban igénybe vehető ellátásokról
281/2017.A Hősök terén található I. világháborús emlékmű felújítására megkötött szerződés módosításáról
280/2017.Az etyeki Rókusfalvy Fogadó parkolóhely megváltással kapcsolatban benyújtott kérelméről
279/2017.Etyek nagyközség közútjainak téli síkosságmentesítési munkálatairól
278/2017.Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
277/2017.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
276/2017.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2017. II. negyedévi (április, május, június havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
275/2017.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
274/2017.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
273/2017.Az Október 23-ai Ünnepség programtervének és költségvetésének elfogadása
272/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
271/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
270/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
269/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
268/2017.A 2017.09.14-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
267/2017.A 2017.09.14-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
266/2017.A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács beruházásában megvalósuló Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút építésével összefüggő kérdésekről
265/2017.A 2017.09.06-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
264/2017.A 2017.09.08-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
263/2017.Az I/5. Etyek község ivóvízellátás-V elnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervéről
262/2017.A 2017.09.06-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
261/2017.A 2017.09.06-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
260/2017.A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács beruházásában megvalósuló Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút építésével összefüggő kérdésekről
259/2017.A 2017.08.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
258/2017.A 2017.08.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
254/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata integrált településfejlesztési stratégiájáról
253/2017.A Gasztrosétány Horváth utcai fogadóterének kialakításával összefüggő kérdésekről
252/2017.A képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyvek felterjesztéséről
251/2017.A zöldterület megújítási program térítésmentes lakossági gyümölcsfa telepítéssel történő kiegészítése
250/2017.A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről
249/2017.A 2017.08.02-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
248/2017.A 2017.08.2-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
244/2017.Szolgálati bérlakás iránti kérelemről
243/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal összefüggő kérdésekről A turisztikai látogatóközpont engedélyezési és kiviteli tervezési feladatainak ellátásáról
242/2017.A 2017.07.12-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
241/2017.A 2017.07.12-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
240/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal összefüggő kérdésekről Beszerzési és közbeszerzési feladatok ellátásáról
239/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal összefüggő kérdésekről. A turisztikai látogatóközpontnak helyet adó 491. hrsz-ú terület megosztásáról
238/2017.Az elektronikus ügyintézési ütemterv elfogadásáról
237/2017.A Magyar-kút környezetének rendezésével kapcsolatban a Fejérvíz Zrt. telephelyének áthelyezéséről
236/2017.A Vindome Magyar Borászati Kft. 1011/2/H hrsz-ú pincére vonatkozó bérleti kérelméről
235/2017.A sportcsarnok létrehozásával összefüggő kérdésekről
234/2017.A 2017.06.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
233/2017.A 2017.06.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
229/2017.A PIERO-A1-2016 számú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
228/2017.A Vérti Vadaskert bővítésével összefüggő kérdésekről
227/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata településfejlesztési koncepciójáról
226/2017.A szociálisan rászoruló gyerekek nyári táboroztatásáról
225/2017.A Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadás helyreállítására érkezett árajánlatok elbírálásáról
224/2017.A zöldterület megújítási program térítésmentes lakossági gyümölcsfa telepítéssel történő kiegészítése
223/2017.A dávidmajori lakosok szállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről
222/2017.A 2017. évben megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségének elfogadása
221/2017.Az augusztus 20-i ünnepség programtervezetének és költségvetésének elfogadása
220/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
219/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
218/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
217/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
216/2017.A 2017.06.15-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
215/2017.A 2017.06.15-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
206/2017.Az etyeki körzeti megbízottak részére gépjármű vásárlásáról
205/2017.A TOP-1.2.1-15-FE1 jelű, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal összefüggő kérdésekről
204/2017.Kelemen Zoltán földbérleti kérelméről
203/2017.A Kender utca "Y" csatlakozás felújításának pótmegrendeléséről
202/2017.Etyek utcáinak hidegaszfalttal történő helyreállítási munkájáról
201/2017.Az inkubátorház pályázata kapcsán üzleti terv készítéséről
200/2017.A Körpince csapadékvíz-elvezetésével összefüggő kérdésekről
199/2017.Az Etyeki Sport Kft. működésével összefüggő kérdésekről
198/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata zöldfelületeinek fenntartásáráról és karbantartásáról
197/2017.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda csoportlétszámának emeléséről
196/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
195/2017.Átfogó értékelés Etyek Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról
194/2017.Az Etyeki Búcsú szervezésével összefüggő kérdésekről
193/2017.Az Etyeki Horgász Egyesület támogatásáról
192/2017.Az Etyeki Kézműves Önképző Kör Egyesület támogatásáról
191/2017.Az Etyeki Állatvédők Egyesülete támogatásáról
190/2017.Az Etyeki Versmondók Köre Egyesület támogatásáról
189/2017.A Signum Etyeki Kórusok Egyesülete támogatásáró
188/2017.Az Etyeki Németek Egyesülete támogatásáról
187/2017.A Fülemüle Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány támogatásáról
186/2017.Az Etyeki Futók Egyesülete támogatásáról
185/2017.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület támogatásáról
184/2017.A Hungaro Fondo Nonprofit Kft. támogatásáról
183/2017.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évben végzett munkájáról és 2017. évi munkatervéről
182/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
181/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
180/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
179/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
178/2017.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
177/2017.A 2017.05.18-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
176/2017.A 2017.05.18-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
175/2017.A sportcsarnok létrehozásával összefüggő kérdésekről
174/2017.Az Etyek, 0112/21 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
173/2017.A 2017.04.27-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
172/2017.A 2017.04.27-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
158/2017.A 2016. évi összesített belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
157/2017.Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázatról
156/2017.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület támogatási kérelméről
155/2017.A Széchenyi utcai önkormányzati lakások éves ellenőrzéséről
154/2017.Urnafal kialakításáról
153/2017.A Tó utca zsákutcává nyilvánításával kapcsolatos lakossági kérelemről
152/2017.Az Etyek, Boti út 45. sz. alatti (733 hrsz.) ingatlan értékesítéséről
151/2017.A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17A kódszámú helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázatról
150/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi likviditási tervének március havi felülvizsgálata
149/2017.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2017. évi időarányos felhasználásáról (I. negyedév)
148/2017.Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
147/2017.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
146/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
145/2017.A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről
144/2017.A 2017.04.20-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
143/2017.A 2017.04.20-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
142/2017.A Gasztrosétány-beruházással összefüggő halaszthatatlan víziközmű-fejlesztésről
141/2017.A sportcsarnok létrehozásával kapcsolatos 29/6, 29/7, 29/8 és 1006/7 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításról
140/2017.Az Etyek, 0243/10 hrsz.-ú terület településrendezési eszközeinek módosításáról
139/2017.A 2017.04.05-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
138/2017.A 2017.04.5-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
133/2017.A 2017. évi útfelújításokról
132/2017.A 2017. évi útfelújításokról
131/2017.A 2017.03.29-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
130/2017.A 2017.03.29-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
99/2017.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2016. évi munkájáról
98/2017.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról
97/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
96/2017.A Kecskegödör-pincesor, a Körpince és az Öreghegyi út közlekedési létesítményeinek és áramhálózatának fejlesztésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadásáról
95/2017.A Kökényes közben, a Kecskegödör, a Kolumbusz és a Vadvirág utcában napelemes közvilágítás kiépítéséről
94/2017.A 2017. évi útfelújításokról
93/2017.A 2017. évi útfelújításokról
92/2017.Az Etyek, 1537 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
91/2017.Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének február havi felülvizsgálata
90/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
89/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
88/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
87/2017.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
86/2017.A 1552/13 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
85/2017.A 1552/5 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
84/2017.A 2017.03.23-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
83/2017.A 2017.03.23-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
78/2017.A 1552/29 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
77/2017.A 1552/26 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
76/2017.A Gasztrosétány projekt kapcsán az E-ON-nal kötendő megállapodásról
75/2017.Az "Esély Otthon" című pályázaton való indulásról
74/2017.Etyek, Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadásra Vis Maior pályázat benyújtása
73/2017.Döntés Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések fogorvosi ügyeleti ellátást biztosító társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról
72/2017.A DIM-942 frsz.-ú tűzoltóautóval összefüggő kérdésekről
71/2017.Önkormányzati főépítész alkalmazásával összefüggő kérdésekről
70/2017.A Bicske-Tarján közötti kerékpárúttal kapcsolatos közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásról
69/2017.Az önkormányzati étterem helyisége fölé tetőtér beépítésről
68/2017.A Vörösmarty téri játszótér felújítására beérkezett árajánlatokról
67/2017.A köztemető üzemeltetőjének éves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
66/2017.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása
65/2017.A 2017. március 15-i ünnepség rendezvénytervének elfogadása
64/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közművelődési és kulturális programtervének elfogadása
63/2017.Beszámoló a Signum Etyeki Kórusok Egyesülete 2016. évi támogatásának felhasználásáról
62/2017.Beszámoló az Etyeki Horgász Egyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról
61/2017.Beszámoló az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról
60/2017.Beszámoló a Hungaro Fondo Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának felhasználásáról
59/2017.Beszámoló az Etyeki Állatvédők Egyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról
58/2017.A Képviselő-testület tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről szóló, a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság által elfogadott beszámoló tudomásul vételéről
57/2017.A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
56/2017.Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének január havi felülvizsgálata
55/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Likviditási terve
54/2017.Etyek Nagyközség Önkormányzatának saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
53/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
52/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
51/2017.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
50/2017.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
49/2017.A 2017.02.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
48/2017.A 2017.02.16-i soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
47/2017.Az Etyek, 0243/10 hrsz.-ú terület településrendezési eszközeinek módosításáról
46/2017.Az ASP rendszer eszközbeszerzéséhez beérkezett árajánlatokról
45/2017.A kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
44/2017.Az "Inkubátorházak fejlesztése" című pályázaton való indulásról
43/2017.A 2017.02.02-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
42/2017.A 2017.02.02-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
41/2017.Döntés a VVVTFT beruházásában a Magyar-kút környezetének rendezése kapcsán ingatlanok felajánlásáról
40/2017.A 2017.01.25-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
39/2017.A 2017.01.25-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
32/2017.A Pomsár és Társai Kft.-vel a településrendezési eszközök komplex módosítására megkötött szerződés jóváhagyásáról
31/2017.A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról
30/2017.A közvilágítás korszerűsítése kapcsán vállalkozási és bérleti szerződésmódosításról
29/2017.A "Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése" pályázaton való indulásról
28/2017.Az Újhegyi Gasztrosétány beruházás kapcsán a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó hatóságnak benyújtandó kérelemről
27/2017.Az orvosi rendelő akadálymentesítéséről
26/2017.Az önkormányzati étterem helyisége felé tetőtér beépítésről
25/2017.Az etyeki játszóterek felújításáról
24/2017.A Kökényes közben, a Kecskegödör, a Kolumbusz és a Vadvirág utcában napelemes közvilágítás kiépítéséről
23/2017.A 2017. évi útfelújításokról
22/2017.Döntés Nagy Kristóf kérelmének elbírálásáról
21/2017.A könyvtár és az Alcsúti út között nyárfák kivágásáról
20/2017.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
19/2017.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
18/2017.A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről
17/2017.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
16/2017.Az Etyeki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
15/2017.A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
14/2017.A polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján
13/2017.A polgármester költségtérítésének megállapításáról
12/2017.A polgármester illetményének megállapításáról
11/2017.Garaguly Tibor polgármester kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
10/2017.A polgármester 2017. évi cafeteria-juttatásáról
09/2017.Garaguly Tibor polgármester kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
08/2017.Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
07/2017.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének december havi felülvizsgálata
06/2017.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2016. IV. negyedévi (október, november, december havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
05/2017.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
04/2017.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
03/2017.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
02/2017.A 2017.01.19-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
01/2017.A 2017.01.19-i soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról