H I R D E T M É N Y  - ÁLLÁS
 
Etyek Nagyközség Önkormányzat pályázatot hirdet általános karbantartó munkakör betöltésére

M E G H Í V Ó

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. január 22. napján 16.00 órakor kezdődő nyílt ülésére

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 01. 24. napján 16:00-kor kezdődő nyílt ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2019. 01. 21. napján  17.00 órakor kezdődő ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális, És Egészségügyi Bizottsága 2019. 01. 22. napján 17:00 órakor kezdődő bizottsági nyílt ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága 2019. 01. 23. napján 17:00 órakor kezdődő ülésére

Meghívó
Előterjesztések

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény technikai okok miatt előre nem látható időpontig zárva tart!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Tisztelt Önkormányzat!
 
A mai napon az időjárás kapcsán kialakult útviszonyok miatt elmaradt a hulladékgyűjtés Etyektelepülésen az alábbi utcákban:
  • Vadvirág utca
  • Újhegy egy része

A szállítást (amennyiben a körülmények engedik) következő szállítási napon 2019. január 17-én, csütörtökön pótoljuk.
Megértésüket és a lakosság tájékoztatásában nyújtott segítséget köszönjük.
 
Üdvözlettel:
 
 
Dr. Kissné Molnár Marietta
Hulladék szállítási űgyintéző
Depónia Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Mobil: 30/5302061
Telefon: 22/507-419/228. mellék
Fax: 22/507-420
E-mail: kontener@deponia.hu
Honlap: www.deponia.hu
 

F E L H Í V Á S 
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
Gazdálkodó szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesíthetik.
 
H I R D E T M É N Y 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Határozata a Mezőföldi erdőtervezési körzet, körzeti erdőtervezési eljárásról
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 
Á L L Á S P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Etyek  Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
 
„A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja”
Etyek belterületén található, a Hősök terén az I. világháborús emlékmű, melyet Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091. Etyek, Körpince köz 4., adószám: 15727062-2-07), a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával, a KKETTKK
2017/P02/297/5/954 számú Támogatás Szerződés keretében megítélt támogatás segítségével felújított és újra eredeti fényében ragyog.

 
Letöltehtő szakmai beszámoló »
VOLÁNBUSZ MENETREND VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk, hogy a Korda Filmstúdió megkeresése alapján 2018. december 9-étől a 760, 763 Budapest - Biatorbágy - Etyek - Bicske autóbuszvonalon a KNYKK Középnyugat­ magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, illetve a Közlekedéstudományi Intézet Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságával egyeztetetten a filmstúdió kiszolgálását tervezzük , 3 - 3 db etyeki járat Etyek, Korda Filmstúdió megállóhely érintésével történő közlekedtetésével.
Ötletpályázat az Etyek, 946/2 hrsz.-ú zöldterület fejlesztésére
A pályázók az Etyek, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda előtti 946/2 hrsz.-ú 5527 m2 területű zöldterület, közösségi térként történő hasznosítását elősegítő ötletek bemutatásával vehetnek részt a fejlesztésben. A pályázat célja, hogy az óvoda előtti zöldterület mindenki számára megfelelő szabadidős, kulturális, családi parkká alakíthassuk ki. 
TÁJÉKOZTATÓ A MEKH ÁLTAL ELŐÍRT, A FEJÉRVÍZ ZRt. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT
2018. ÉVI FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATRÓL
Pályázati felhívás
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok és felsőoktatási hallgatók számára.
T Á J É K O Z T A T Á S 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Fejér Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2018. 07.01. napjától érvényes intézményi térítési díjakról elérhető itt (1. sz. melléklet), valamint a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fejer.hu).
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Önkormányzatok a nemek közti nagyobb egyenlőségért - MANORKA 2.-tanulmányút
 
Idős hozzátartozót ápol?
Kérjük, szánjon időt egy kérdőív  - http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103 - kitöltésére!

Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!

Tisztelt Látogatók!
Hivatalosan is átadták Etyek felújított borászati központjait a nagyközönségnek.

Garaguly Tibor, Tessely Zoltán, Dr. Molnár Krisztián

A Gasztrosétány néven országosan ismert Újhegy mellett Öreghegyen, a Körpincénél és a Kecskegödörben is hiányzó közművek épültek, kockakő burkolatot kaptak az utak és a településképbe illeszkedő, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek ki. A kormányzati beruházás a Pannónia Szíve fejlesztési program első megvalósult részlete.

A témával kapcsolatban bővebb információt a csatolt sajtóközleményben talál.

Üdvözlettel,

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

SPH

Sportfejlesztési program »

Tisztelt Etyeki Lakosok!

Etyek Nagyközséget az a megtiszteltetés érte, hogy elismerve a közelmúltban településünk lakosságát sújtotta megpróbáltatásokat és tragédiákat, egy új múzeumot, a Kitelepítettek Házát indíthatja el és működtetheti Önkormányzatunk az Óvoda utcában. Ennek létrejötte mindannyiunk közös ügye.

Tisztelt Polgárok!

Kérem Önöket, akiknek birtokában vannak olyan tárgyak, iratok, fotók, visszaemlékezések, amelyek családtagjaik elszenvedett sérelmeit bizonyítják, jutassák el jövendő múzeumunk számára. Ezzel szeretnénk mementót állítani egy felfoghatatlan korszak borzalmainak, hogy soha ne merüljenek feledésbe az igazságtalanul elszenvedett tettek, megaláztatások, hogy lehetővé tegyük ezzel minden nemzedéknek e vészkorszak megismerését.

Bővebb információt a  +36-30-971-1854-es telefonszámon nyújtunk.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Garaguly Tibor

polgármester

fak

T Á J É K O Z T A T Á S 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti intézmény esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve, egyéb esetben a megyei, fővárosi kirendeltség állapítja meg.

Tovább »

Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »

pannonia_szive_nyitounnepseg_2_0.jpgPannónia Szíve: turisztikai fejlesztések Fejér megyében

Útépítés, közműfejlesztés, igényes tájépítészeti megoldások, valamint Budapesttel és Béccsel is közvetlen kapcsolatot biztosító kerékpárút – ezek a legfontosabb elemei az etyeki Gasztrosétány nemrég elindult korszerűsítésének. A beruházás Fejér megye északi részének több települését összefogó Pannónia Szíve fejlesztési program első lépcsője.

Tovább »