Etyek
segito logo alap

Telekpályázat

Hulladékszállítás

 deponia

Hulladéknaptár 2015

hulladek naptar

Közvilágítási hibabejelentő

maintenance

Kéményseprés

Setyek.pmh14032607470T

Falugazdász fogadóóra

Államkincstár

Edeck Kft. Permetezés

CBA Prima akciók

MÁV HÍREK


Sz. Á. E.

Egyenlő bánásmód

 

Idõjárás

UV-B sugárzás elõrejelzés

Nyilvántartás

Etyek térképe

legyunk egeszsegesekT
szorolapT

Kedves Sporttárs!

Az Etyeki Sportegyesület 2015. február 6.-án (péntek) 17 óra 30 perces kezdettel éves közgyűlést tart, melynek helyszíne a Molnár Béla sportcentrum lesz. Minden tag megjelenésére számítunk.

Napirendi pontok:

  1. Elnöki beszámoló
  2. Titkári beszámoló
  3. Gazdasági Felelős beszámolója
  4. Felügyelő Bizottság beszámolója
  5. Költségvetés megvitatása, elfogadása
  6. Egyebek

Etyek Sportegyesület Alapszabályának V. 10./ pontja szerint: „A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fel jelen van. Ha a Közgyűlés a megjelentek számarányára tekintettel határozatképtelennek minősülne, akkor minden esetben az eredeti helyen, az eredeti időpontot követő 30 perc elteltével megismételt közgyűlést tartanak. A megismételt közgyűlés a meghívóban felsorolt napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.”

Ezt figyelembe véve a megismételt közgyűlés ideje: 2015. február 6. 18. óra.

Etyek 2015-01-15.
Sporttársi üdvözlettel:

                                                                                                                    

Hargitai Zoltán

Elnök sk.


 

P Á L Y Á Z A T

Etyeki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Tovább »


TAJEKOZTATO-maganfozes

 

Bejelentési nyomtatvány letöltése »

Bevallás »

Bejelentés »


Á L L Á S A J Á N L A T

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

Tovább »


T Á J É K O Z T A T Ó
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának  összesített adatairól
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára 14. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat 2014. december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretében az általa nyújtott támogatások összesített adatait.
vizmerok
bicskei okmanyiroda
T Á J É K O Z T A T Á S
Belterületi ingatlan adósmentességéhez szükséges igazolás kiadásáról
tajekoztatas keknyelv
HIRDETMÉNY
HASZONBÉRLETI PÁLYÁZAT
Etyek Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi ingatlanokat, pályázati eljárás során történő elbírálást követően, határozott 5 éves időtartamra, térítés ellenében, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint haszonbérbe kívánja adni.
P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozólan.
felhivas lotulajdonosokT

Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »


AZ ETYEKI „PIAC” MEGNYITÁSA
Örömmel tájékoztatom Lakótársaimat, hogy a 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 17. szám alatt található Szerelvénybolt melletti, Körpince utca 1. sz., 12/8. hrsz. alatti árusításra kijelölt és kialakított „Piac" területet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.04.23. napján hozott 121/2014. (IV.23.) számú határozata alapján a Bicskei Járási Földhivatal 2014.07.25. napján hozzánk megküldött határozatával közterületté átminősítette és a földhivatali nyilvántartásban átvezette.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye
FELHÍVÁS
villamos hálózatok környezetének tisztántartására
 
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 11.-13.)
felhívja az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

jatszoudvarT

FELHÍVÁS

Gyűjtés az iskolai játszóudvar fejlesztésére

Tavalyi akciónkat siker koronázta! Az iskola udvara egy játszóvárral gazdagodott!

Több mint egymillió Forint értékben vásároltuk meg az iskola hátsó udvarán látható játékot. Köszönet érte minden támogatónak!

Folytassuk idén is a munkát, tegyük barátságosabbá az iskolaudvart!

Részletek »

 


TÁJÉKOZTATÁS
Közvilágítási hibák bejelentéséről
 
Tisztelt etyeki Lakosok!
A közvilágítás a közbiztonság egyik legfontosabb eleme, ezért annak folytonos működése a településen élők, mindannyiunk közös érdeke.
Kérem a Kedves Lakótársaimat, amennyiben a közvilágítási lámpák meghibásodását észlelik, a hiba mielőbbi elhárítása végett forduljanak bizalommal a közvilágítási lámpák üzemeltetőjéhez az EH-SZER Kft.-hez a következő elérhetőségeken:
  • Call Center műszaki hibabejelentő:
06 (80) 533-533;
06 (40) 330-330;
06 (20/30/70)4599-666;
a következő útvonalon: lakosságiügyfelek - hibabejelentés - közvilágítási hibabejelentés.

Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2014- január 1-jei jogszabály-módosítás figyelembe vételével.
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) első fokon jár el a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési- és személygépkocsi átalakítási támogatás) kérelem ügyében.
H I R D E T M É N Y
A jogszabályi háttér folyamatos változása és a lakossági igények megjelenése miatt, továbbá a megyei és országos rendezési tervnek való megfelelés és a nagyközség hosszú távú terveinek megvalósíthatósága érdekében szükségessé vált a rendezési terv módosítása.
F E L H Í V Á S
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. fejezete alapján a helyi adók (építmény-, telek-, helyi iparűzési adó) és belföldi rendszámú gépjárművek I. félévi adójának pótlékmentes fizetési határideje március 15. napja (A pótlékmentes fizetési határidő a fizetési határidőre megállapított napot követő első munkanap, tehát 2014. március 17.) Egyéb köztartozások esetében a fizetési határidő a külön értesítésekben megjelölt dátum.

 T Á J É K O Z T A T Ó

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának  összesített adatairól
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára 14. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretében az általa nyújtott támogatások összesített adatait.
Középiskolások közösségi szolgálata
 
Kedves Középiskolások!
 
Mint tudjátok, az érettségi vizsga egyik feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsetek középiskolás éveitek alatt. Ennek teljesítésére lehetőségetek van a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményben is.  Ha kedvet éreztek ahhoz,  hogy közelebbről  megismerjétek a könyvtárban folyó munkát, és szívesen részt vennétek rendezvényeink szervezésében, jelentkezzetek Baráti Andi könyvtárvezetőnél.
Elérhetőségek: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , (22) 353-618
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom a. lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának: Etyeki Kirendeltsége 2013- július 3. napjától, heti egy alkalommal, szerdai napokon ismét fogadja ügyfeleit. (Az ügyintéző a hét többi napján a Járási Hivatal törzshivatalában szociális ügyeket intéz.)

Tovább »


T Á J É K O Z T A T Á S
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elrendelte az Etyek szőlő termőhelyi kataszterét módosító határozat hirdetményi úton történő közzétételét.
Tovább »
K Ö Z L E M É N Y
Enyhíthetők a termelői belvízkárok
Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény szerint - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szerdán az MTI érdeklődésére.
A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz miatt bekövetkezett, legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A belvízkár szempontjából a káresemény időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a káreseményt első alkalommal észlelték.
Tovább »

T Á J É K O Z T A T Á S
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatása - a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosításáról
K Ö Z L E M É N Y
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásokért, az átmeneti és utógondozói ellátásért 2012. április 1-jétől fizetendő térítési díjakról.

T Á J É K O Z T A T Á S
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ Vezető 4/2012. ((III. 30.) sz. utasítása a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézményben fizetendő térítési díjakról.

 

Programok

Kettos szoritasbanT
horgoloT
baba-mamaT

Etyeki rendezvények éves programterve
Tovább »

Etyeki Versmondók Köre
Egyesület
 

Tovább »

Könyvtár

hirdetotabla1

Névnap

etyek tv

Hirdetések

Oldalainkat 134 vendég böngészi
Tartalom találatai : 4919318

Etyeki Hegyközség

Rendõrségi hírlevelek

Körzeti megbízottak

fogadóórája

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

Váli-víz Menti Együttmûködés
MEZÕGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL
Völgyvidék