Adónaptár, adószámlaszámok

Etyek Nagyközség Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással,  a Raiffeisen Bank Zrt. bankfiókjainak pénztárában történő készpénzbefizetéssel, illetve készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) a Magyar Posta Zrt. postahivatalaiban lehet teljesíteni.

Minden itt felsorolt határidő esetében (iparűzési adót is beleértve) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a bevallást és megfizetni az adót

A beizetéshez rendelkezésre számlaszámok:

 • 12001008-00142860-00100008    iparűzési adó számla
 • 12001008-00142838-00100009    telekadó számla
 • 12001008-00138460-01100006    Idegenforgalmi adó
 • 12001008-00113461-00100009    illeték beszedési számla
 • 12001008-00142893-00100006    pótlékbefizetési számla
 • 12001008-00142904-00100005    bírság és végrehajtási költség számla
 • 12001008-00138460-02200006    magánfőzött párlat számla
 • 12001008-00138460-00500001    idegen bevételek számla
 • 12001008-00142871-00100004    termőföldbérbeadás számla
 • 12001008-00108268-00100002    talajterhelési díj számla
 • 12001008-00142915-00100001    egyéb beszedési számla
 • 12001008-00142926-00100007    építményadó számla

 

Január 15.
 • iparűzési adó:  KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
Február 15.
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelem:  előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
Március 18.
 • építményadó:
  ? ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
  ? magánszemély: lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 1. felének megfizetése
 • telekadó: éves adó 1. felének megfizetése
 • gépjárműadó:  éves adó 1. felének megfizetése
 • iparűzési adó:  adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

Március 20.
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
Március 31.
 • A Fejérvíz Zrt. által megküldött lista alapján az adózó felszólítása a bevallásra. Postai csekk megküldése a befizetés teljesítéséhez.
   
Május 31.
 • iparűzési adó:
  ? bevallás
  ? végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
Szeptember 15.
 • építményadó:
  ? ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
  ? magánszemély: lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 2. felének megfizetése
 • telekadó: éves adó 2. felének megfizetése
 • iparűzési adó:  adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
December 20.
 • iparűzési adó: adóelőleg kiegészítéséről (a várható éves fizetendő adó összegére) szóló bevallás benyújtása és annak megfizetése
Beszedést követő hónap 15. napjáig
 • Idegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó bevallása és megfizetése
Változás időpontjától számított 15 napon belül
 • adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)
Tulajdonszerzést követő 15 napon belül
 • pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése