Impresszum

A honlap neve: etyek.hu
A honlap célja: Etyek Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapja
 

Elérhetõségek

Tárhelyszolgáltató: http://maxer.hu

Webszerkesztő: E-mail


Jogi nyilatkozat

Általános szabály

Jelen jogi nyilatkozat a tulajdonos által üzemeltetett webetyek.hu portálon közzétett tartalom igénybevevõje általi használatának feltételeit tartalmazza.
A honlapra történõ belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

 

Szerzõi jog

A tartalom elérésével, az olvasó elfogadja az alábbiakban részletezett feltételeket:

A webetyek.hu portálon található tartalom az impresszumban megjelölt tartalomgazdák tulajdonát képezi. A tulajdonos fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A kiadó elõzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek felhasználása. A lap tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történõ tárolása, letölthetõvé tétele szigorúan tilos. A jogosulatlan vagy törvénysértõ felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az honlap tartalmát kizárólag egyértelmû, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni. A honlapon szereplõ fotókat, cikkeket, videókat a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A honlap tartalma

A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató céllal kerülnek fel.

A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a Tartalomgazdákkal kezdeményezendõ jogvitára.

A Webetyek.hu nem vállal felelõsséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért
A Szerkesztõség fenttartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, elõzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Kapcsolódó honlapok

A webetyek.hu tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetõséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a webetyek.hu csupán hozzáférést közvetít, azonban a szerkesztõk nem vállalnak semmilyen természetû kötelezettséget, felelõsséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

 

Az információk biztonsága
Minden ésszerû intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelõzzük. Viszont kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elõ nekünk.

 

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Webetyek Szerkesztõsége saját hatáskörében eszközöl, de errõl minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ »