Tisztelt Etyeki Polgár!
 
Szeretném felhívni figyelmét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére ismételten pályázatot hirdet a 2022-es évre. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének- hagyomány, érték, minőség- való megfelelő hangsúlyozása. 
Pályázat csak a termék előállítója által nyújtható be.
 
A pályázat benyújtási határideje: 2021. december 31.
 
Pályázattal kapcsolatos információk.
Pályázati adatlap
 
További kérdés felmerülése estén érdeklődni lehet a   e-mail címen vagy a 22/312-144-es telefonszámon.
 
Munkájához további sok sikert kívánok!
 
Etyek, 2021. december 1.
 

Felhívás egyéb szálláshely szolgáltatók részére!
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely - üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján, a 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre• vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

FELHÍVÁS HÁZSZÁMTÁBLA KIHELYEZÉS
Tisztelt Etyeki Ingatlantulajdonosok!

 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2021. szeptember 30-i ülésén Reszegi Imre, az Országos Mentőszolgálat Fejér Megyei Mentőszervezetének vezető mentőtisztje előterjesztésében jelezte, hogy megyénkben hatalmas probléma az ingatlanokon lévő házszámok pontatlansága, illetve azok hiánya. Ezzel a problémával szembesülnek napi szinten a mentők mellett az ügyeletes orvosok, a rendőrök és a tűzoltók is.

PÁLYÁZAT ÁLLÁS
Etyek Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  Etyek Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Településfejlesztési és Igazgatási Csoport 
Településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

T Á J É K O Z T A T Á S
A vendéglátó üzletek regisztrációjáról és adatszolgáltatásáról
Tisztelt Vendéglátó Üzletet Működtetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezések értelmében minden hazai vendéglátó üzletet működtető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen regisztrálni,  az adatszolgáltatásra is kötelezett vendéglátó üzletek pedig ezen túlmenően - vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni a következők szerint:

Tisztelt Etyekiek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kelet-Európa irányából érkezö és hazánkban 2018 áprilisában vaddisznókban megjelenö afrikai sertéspestis betegség természetes úton történő terjedésével újabb területek váltak érintetté. Fejér megye már korábban fertőzötté nyilvánított területének szélén is megállapításra került elhullott vaddisznóban a betegség. A betegség az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Komárom-Esztergom megye szigorúan korlátozott területéről.

Felhívás Kereskedők részére!
Tisztelt Kereskedők!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet hatályos változása szerint, a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

HIRDETMÉNY - ÁLLÁS
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 
állást hirdet Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtáros munkakör ellátására.
 
Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony.
Munkakör megnevezése: Könyvtáros
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 2091 Etyek, Alcsúti út 1.

Tájékoztatás kóborló állatok bejelentéséről
 
Megkérjük a tisztelt etyeki lakosokat, hogy a település közterületén gazdátlan, kóbor állat bejelentése esetén a helyi gyepmestert hívják az alábbi telefonszámon:
06 30 390 1045
 

H I R D E T M É N Y - AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Az oldal tetejére