Tájékoztató az új koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről
(a bejegyzés folyamatosan frissítésre kerül)

SEGÍTSÜNK EGYMÁSON!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítványa adománygyűjtést indít, hogy segíteni tudjunk azokon az időseken és rászoruló családokon, akik a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány ideje alatt krízishelyzetbe kerülnek és ellátásukról saját erőből nem képesek gondoskodni.
Adományaikat a Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány 12001008-00396329-00100009 bankszámlaszámára várjuk „Együtt Etyekért” jeligével.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy felajánlásával segítse a járvány idején különösen veszélyeztetett helyzetben lévő idős embereket és rászoruló családokat!

Köszönettel,

Zólyomi Tamás
Etyek Nagyközség
polgármestere
Vida János
Kulturált, Egészséges Etyekért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

 

A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének előírásai

(A Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete értelmében a kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad)
Általános védelmi intézkedések

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok, játszóterek is látogathatóak.
Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán és zárt terében a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A belső zárt térben az ott dolgozók kötelesek szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. A védőtávolság betartása kötelező. 
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a fentebb megjelölt intézmény üzemeltetője gondoskodik.
 • A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
 • 2020. június 1. napjától a temetés, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
 • 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
 • A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés, valamint az ezzel kapcsolatos családi rendezvények során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
 • A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
 • A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.
 • Szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.
Szabálysértési rendelkezések
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.
 • A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.
 
 
I. Alapvető elvek a koronavírussal kapcsolatban:
1. A vírus terjedésének lassítása, hogy a rendelkezésre álló orvosi kapacitást ne terheljük túl!
2. Az idősekre kell a legjobban figyelnünk!
3. Az egyes emberek közötti biztonságos távolság betartása!
4. A higiéniai előírások szigorú gyakorlati alkalmazása!
A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓI A KORONAVÍRUSRÓL
 
II. Etyek Nagyközségben bevezetett intézkedések:

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A diákok étkeztetése igény esetén egyszer használatos edényekben, házhoz szállítással történik. Amennyiben igényli gyermekének az étkeztetést, kérem az ovoda@etyek.hu e-mail címen jelezze. Az iskolák – 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
Sajnos több olyan család él településünkön, akiknek alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem áll rendelkezésére olyan technikai eszköz (számítógép), mellyel biztosítani lehetne a gyermekek digitális otthoni oktatását.
Etyek Nagyközség Önkormányzata arra kéri a településen élő magánszemélyeket, cégeket, hogy akinek működőképes, internet kapcsolat elérésére alkalmas számítógépe, laptopja, tabletje van, és azt fel tudná ajánlani rászoruló gyermekek számára, jelezze az alábbi elérhetőségen:
Nyeste Ferenc iskolaigazgató
+36207704005
isketyek@gmail.com

2. A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
az ügyfelek személyes fogadása határozatlan időtartamig szünetel. Kizárólag házasságkötési szándék bejelentése, haláleset anyakönyvezése, valamint apai elismerő nyilatkozat ügyintézése céljából előzetes telefonos egyeztetést követően fogadja ügyfeleit a hivatal. Az ügyintézés menete telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik. Ügyeik intézése során lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges). Kérésükre az elektronikusan intézhető ügyekkel és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a hivatal kollégái segítséget nyújtanak telefonon vagy e-mailben Önöknek.

3. A SEGÍTŐ KÉZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY:

 • A családi bölcsőde továbbra is ellátja feladatát. Az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.
 • Házi segítségnyújtás: Ápolási feladatokat igénylő ellátottjainknál fokozott elővigyázatossággal (fertőtlenítő, szájmaszk használata) óvjuk az idős emberek és kollégáink egészségét. Bevásárlást, gyógyszer felíratást és kiváltást, postai ügyintézést továbbra is ellátunk, befogadjuk az új igényeket annak érdekében, hogy az idős lakosság ne hagyja el otthonát.
 • Szociális étkeztetés: Szerződött konyhánk üzemel, meleg étkezést biztosítunk továbbra is , továbbá vásároltunk készétel konzerveket, tasakos levesporokat arra az esetre, ha a szerződött konyha bezárna. Vannak olyan ellátottjaink, akiknél nem számolhatunk családtagok segítségével, így egy hirtelen kialakult helyzet kapcsán sem maradhatnak ellátatlanok.
 • Család- és gyermekjóléti szolgálat: március 16-tól kizárólag krízis helyzetben lévő gyermek vagy felnőtt veheti igénybe személyes ügyfélfogadásunkat a biztonsági előírások betartása mellett. Biztonságos kapcsolattartás elektronikus úton történjen (csaladsegitoetyek@gmail.com, Soósné Kurucz Ágnes intézményvezető: +36303511043)!
Csapatot szerveztünk az alábbi feladatok ellátására (az igényeket kérem Mezőhegyi Évának +36706752267 jelezzék):
 • Rászorultaknak gyógyszervásárlás segítése, kiszállítással.
 • Rászorultaknak élelmiszer és egyéb cikkek bevásárlása, kiszállítása.
 • Karanténban lévő személyek élelmezése házhozszállítással.
 • Közterületen felügyelet nélkül lévő gyermekek segítése.
A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el és ha a 70. életévét betöltött személy az ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

4. Az etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2020. május 25-én megnyitja kapuit, s visszatér a normál működési rendbe. A gyermekek és dolgozók biztonsága és egészségének védelme érdekében az intézmény területén tartózkodó szülőknek és egyéb hozzátartozóknak szájmaszk és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! Kérem, ez ne kerülje el figyelmüket és haladéktalanul tartsák be kérésünket! A rendkívüli szünet alatt biztosított ételkihordás az óvodás gyermekek számára az óvodai élet beindulásával 2020. május 25. napjával megszűnik.

5. AZ ORVOSI RENDELŐ:
A járvány gyors terjedésének gátat a kontaktusok elkerülése és a higiénés szabályok fokozott betartása szabhat! Kérjük próbálják elektronikus úton panaszaikat orvosainkkal megbeszélni! Előre egyeztetett időpontban, rendelési időben, a háziorvosok bármilyen egészségügyi problémával várják Önöket.
Szakorvosi javaslatok és közgyógyellátási igazolványok lejárata 90 nappal automatikusan meghosszabbodott.
Szakorvosi vizsgálatokra csak előzetes háziorvosi egyeztetés után lehet menni, illetve időpontot kérni. Azon személyek részére, akik indokolatlanul előre időpontot egyeztetnek szakorvosi rendelésre, a háziorvosoknak nem áll módjában beutalót utólag kiállítani.
Jogosítványok is érvényben maradnak a vészhelyzet vége után 15 napig
A Laboratórium nem fogad mintákat, a hétfői vérvételek bizonytalan ideig szünetelnek.
Rendelési időben telefonon, vagy bármikor e-mailben, a háziorvosnak sms-ben írt recept igényeket szintén 24 órán belül a felhőbe feltöltjük. E-receptet bárki ismerős kiválthat, ha tudja magát igazolni, és tudja annak a TAJ számát akinek az e-receptet kiírták.
A receptigényeket, esetleges halasztható problémákat SMS-ben jelezzék, a telefonvonalakat hagyják meg a sürgős eseteknek!
Minden problémás beteg visszahívásra kerül.
•             Dr. Bárdossy Balázs Zénó háziorvos, +36 20 481 4739 bardosybalazs@freemail.hu
Szikora Kinga asszisztens: +36 70 560 6494
•             Dr. Sárközi Tünde háziorvos, +36 22 223 005, +36 30 311 5401 drstundi@gmail.com
Babics Andrea asszisztens: +36 70 248 82 73
•             Dr. Juhász Katalin gyermekorvos, +36 22 223 070, +36 20 987 2144 nebulo.doki@gmail.com
•             Dr. Kecskés Katalin fogorvos, +36 22 223 932 fogetyek@gmail.com
A veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi ellátást kizárólag sürgősségi esetben lehet igénybe venni. Sürgősségi fogorvosi ellátás:
•             a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
•             a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
•             a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
•             a szájüregen belüli tályog megnyitása,
•             a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
•             a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
•             állkapocs-ficam visszahelyezése,
•             a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
•             a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
•             bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).
Fogászati kezelés kizárólag (a fentiekben megjelölt telefonon, vagy e-mailen történő) előzetes konzultáció és időpont egyeztetés után lehetséges.
      Kötelező az időpont betartása és a váróban a maszk viselése!
      Fogászati rendelési idő:
•             hétfő, szerda, péntek:   10 – 13 óra
•             kedd, csütörtök :           15 – 18 óra
 
Védőnői ellátás
Szűrővizsgálatok:
-              a szülőkkel interneten keresztül történik a kérdőívek kitöltése a fejlettségi szint megítélése érdekében, telefonon, skype-on történik a kapcsolattartás, csak szükség esetén kerül sor személyes tanácsadásra
-              látás-hallásvizsgálat, súlymérés, egyéb egészségügyi vizsgálatok később kerülnek elvégzésre
-              az iskolai szűrővizsgálatokra egyelőre nem kerül sor
Várandósgondozás:
-              szükség esetén előre egyeztetett időpontban történik, főként veszélyeztetett (diabetes, toxaemia stb.) várandós esetén.
Látogatás:
-              elsősorban interneten, skype-on keresztül keresik fel a családokat, kivételt képeznek az újszülöttek és ahol a szülő kéri a látogatást, illetve ahol szükséges
Védőoltások:
-              kötelező védőoltások beadásra kerülnek
-              Iskolai kampányoltás, szűrés bizonytalan ideig szünetel
-              Tanácsadásra csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek a gondozottak, egyszerre egy gyermekkel csak egy kísérő
-              Mivel a gyermekorvossal közös lépcsőházban jönnek fel a gondozottak ezért csak és kizárólag tanácsadási időben (Péterné Staudt Rita, +36302787263 Etyek I. körzet: Kedd 12-16; Horváthné Gyura Alexandra, +36203271140  Hétfő: 14-16 ) fogadjuk az időpontra érkezőket.
A védőnői tanácsadóba belépéskor hőmérsékletmérés szükséges.
6. KÖNYVTÁR: személyes kölcsönzés szünetel, elektronikus úton (konyvtar@etyek.hu) történő bejelentkezés alapján megszervezzük a kiszállítást. Deák Józsefné Emília, +36 30 438 4768
7. EGYHÁZAK:

 • Római Katolikus Egyházközösség előírásai: www.szfvar.katolikus.hu, Mészáros Péter Főtisztelendő Úr: +36 30 645 4611,
  Mészáros Péter Főtisztelendő Úr tájékoztatása szerint a nyilvános liturgiák a vonatkozó egészségügyi előírások figyelembevételével megtartásra kerülnek hétfőn, csütörtökön és vasárnap.
 • Református Egyházközösség: Sipos Dániel Nagytiszteletű Lelkész Úr: +36 20 216 7844, sipos.daniel@reformatus.hu ; www.reformatus.hu ;
  Sipos Dániel Nagytiszteletű Lelkész Úr tájékoztatása szerint a református istentiszteletek nem kerülnek megtartásra.

9. JÁTSZÓTEREK, SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK
A játszóterek, a szabadtéri sportpályák használata engedélyezett.

Tisztelettel,

Zólyomi Tamás
polgármester
+36 20 449 5551

 
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
- Etyek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálta családsegítő munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
- Etyek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató intézmény Tanyagondnoki szolgálata Tanyagondnok munkakör betöltésére.

 

F E L H Í V Á S
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IIl.21.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről. A rendelet célja, hogy méltó elismerésben részesülhessenek a helyi közösség, a település szolgálatában és fejlődésében, a helyi érdekek előmozdításában és az emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet végző személyek, szervezetek.
Sajtóközlemény – Budapest, 2020. május 22.
 
BURKOLAT- ÉS DILATÁCIÓJAVÍTÁSI MUNKÁK MIATT KORLÁTOZÁSOK LESZNEK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA TÖBB SZAKASZÁN
 
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Rába-híd dilatációjavítási munkálatait, a Budapest felé vezető oldalon pedig több szakaszon burkolatjavítási munkálatokat végez a következő napokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt 2020. május 24-e, vasárnap és május 29-e, péntek között az M1-es autópálya több szakaszán kell sávlezárásra és forgalomkorlátozásra számítania a közlekedőknek.
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
 

TÁJÉKOZTATÓ - ÓVODAI FELVÉTELI
Az óvodai felvételi eljárásrend megváltozott!
A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat (a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról) előírásainak megfelelően az óvodai beiratkozás a következőképpen történik:
1. A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre való óvodai beiratkozás nem személyesen történik. Az óvoda 2020. április 21-ig felveszi a fenntartótól kapott lista alapján a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket. (Aki 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti.) A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal postán is értesíti az érintett gyermekek szüleit.
2. Aki nem a körzetes (másik) óvodába kívánja gyermekét beíratni, azok az óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők írásos formában benyújtott beiratkozási szándéknyilatkozatait. Ebben az esetben fel kell tüntetni a kötelező felvételt biztosító óvoda adatait is!
3. Az óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőket.
FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
 
TÁLÉYKOZTATÓ - IDEGENFORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSRÓL
 
Tisztelt Szállásadók!
 
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 2019. november 27. napján 18/2019 (XI.28) önkormányzati rendeletében döntött az idegenforgalmi adó mértékének növeléséről. A rendeletmódosítás az idegenforgalmi adót a 270 Ft/fő/vendégéjszaka adómértékről 2020. január 1. napjától 400 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre módosította.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
 
TÁJÉKOZTATÁS - KÖRNYEZETI ZAJ
  
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
HATÁROZAT - SERTÉS PESTIS
A Fejér Megyei Kormányhivatal élelm iszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elsőfokú hatósági jogkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/264/20 19 iktatószámú iratára tekintettel:
07-403150-510 07-403160-512 07-403260-510 07-404250-512 07-404550-511  
07-404560-511 07-405450-510 07-405550-51 1 07-405650-511 07-406450-401 07-407050-510

kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes ter ületét afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánítom és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala által biztosítandó hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket

TÁJÉKOZTATÁS - Bursa Hungarica
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
F E L H Í V Á S - Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítania házi sertésállománya védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
H I R D E T M É N Y - település fejlesztés
Elfogadásra kerültek Etyek új településfejlesztési és településrendezési eszközei

A képviselő-testület 2019. július 2-i ülésén elfogadásra került Etyek nagyközség új településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és helyi építés szabályzata.
Az elfogadott dokumentumok itt elérhetőek.
 

HIRDETMÉNY - Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Etyek Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  módosítása a 945/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan. Településrendezési eszköz tervezete,  partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentáció 
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!