Programok
Etyeki programok / rendezvények.
Október 16. Idősek napja »
Október 19. Nemzeti Ünnep »
Október 26. Borostyán Nyugdíjas Klub havi összejövetele »
Október 27. Könyvszellemek éjszakája »
November 10. Versmondó Est »
A teljes 2018. évi programnaptár megtekintése itt »

 

TÁJÉKOZTATÓ A MEKH ÁLTAL ELŐÍRT, A FEJÉRVÍZ ZRt. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT
2018. ÉVI FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATRÓL

M E G H Í V Ó

Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 10. 18. napján 16:00-kor kezdődő nyílt ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2018. 10. 15. napján  17.00 órakor kezdődő ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális, És Egészségügyi Bizottsága 2018. 10. 16. napján 17:00 órakor kezdődő bizottsági nyílt ülésére.

Meghívó
Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága 2018. 10. 17. napján 17:00 órakor kezdődő ülésére

Meghívó
Előterjesztések

Pályázati felhívás
Etyek Nagyközség Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Etyek Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pályázati felhívás
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok és felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázati felhívás
 
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Etyek Nagyközség Önkormányzat kezelésében lévő útjainak téli síkosságmentesítési feladatainak ellátására 2018. november 1.- 2019. március 15. közötti időtartamra.
Á L L Á S
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálat gyermek pszichológus munkakör betöltésére.
F E L H Í V Á S !
Tisztelt etyeki Lakosok! 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
 
Ezen igénybejelentés határideje az Önkormányzat irányába:
 
2018. október 15.
 
Az igénybejelentő lapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben illetve letölthetők a www.webetyek.hu honlapról.

T Á J É K O Z T A T Á S 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Fejér Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2018. 07.01. napjától érvényes intézményi térítési díjakról elérhető itt (1. sz. melléklet), valamint a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fejer.hu).
 
Etyek 2029
Tisztelt Etyeki Polgár!
Kedves Lakótársunk!

Elérkezett a pillanat, amikor a jövőbe kell tekintenünk, közösen kell meghatároznunk településünk fejlődését, megfogalmazni azokat a gondolatokat, elvárásokat és feladatokat, amelyeket elvégezvén Etyek mindannyiunk számára még inkább kedvelt, jól élhető településsé válik. Etyek 2029 című programunkat azért fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év feladatait, munkálatait meg tudjuk határozni.
Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse Önkormányzatunk munkáját, hogy Etyek ne csak országos hírű legyen, hiszen mindenhol ismernek bennünket, hanem mi magunk is sajátunknak tekintsük, és jól érezzük magunkat településünkön. Mi közösen jövőt építünk és ezt gyermekeinknek, unokáinknak ajánljuk használatra és továbbgondolásra.
A kérdőív kitöltése anonim, mindössze néhány percet vesz igénybe.
Segítő közreműködését köszönve Önkormányzatunk nevében:

Garaguly Tibor
Polgármester

A kérdőív kitöltése »

tuz

TÁJÉKOZTATÁS kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Önkormányzatok a nemek közti nagyobb egyenlőségért - MANORKA 2.-tanulmányút
 
Idős hozzátartozót ápol?

Kérjük, szánjon időt egy kérdőív  - http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103 - kitöltésére!

Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!

Tisztelt Etyeki Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkarend átcsoportosítás miatti szombati munkanapokon a Bicskei Egészségügyi Központ szakrendelései nem fogadnak beteget.
Ezen napokra előjegyzést nem veszünk fel.
Az alapellátás Bicskén biztosított lesz, az ügyelet, vagy a háziorvosi szolgálatok által, hasonlóképpen, mint minden településen.

Az érintett napok 2018-ban a következők:

2018. március 10. szombat,

2018. április 21. szombat,

2018. október 13. szombat,

2018. november 10. szombat,

2018. december 1. szombat,

2018. december 15. szombat.

Bicske, 2018. február. 6.

Tisztelettel:

Dr. Balogh Gyula sk. Bicskei Egészségügyi Központ ügyvezető

Tisztelt Látogatók!
Hivatalosan is átadták Etyek felújított borászati központjait a nagyközönségnek.

Garaguly Tibor, Tessely Zoltán, Dr. Molnár Krisztián

A Gasztrosétány néven országosan ismert Újhegy mellett Öreghegyen, a Körpincénél és a Kecskegödörben is hiányzó közművek épültek, kockakő burkolatot kaptak az utak és a településképbe illeszkedő, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek ki. A kormányzati beruházás a Pannónia Szíve fejlesztési program első megvalósult részlete.

A témával kapcsolatban bővebb információt a csatolt sajtóközleményben talál.

Üdvözlettel,

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

SPH

Sportfejlesztési program »

Tisztelt Etyeki Lakosok!

Etyek Nagyközséget az a megtiszteltetés érte, hogy elismerve a közelmúltban településünk lakosságát sújtotta megpróbáltatásokat és tragédiákat, egy új múzeumot, a Kitelepítettek Házát indíthatja el és működtetheti Önkormányzatunk az Óvoda utcában. Ennek létrejötte mindannyiunk közös ügye.

Tisztelt Polgárok!

Kérem Önöket, akiknek birtokában vannak olyan tárgyak, iratok, fotók, visszaemlékezések, amelyek családtagjaik elszenvedett sérelmeit bizonyítják, jutassák el jövendő múzeumunk számára. Ezzel szeretnénk mementót állítani egy felfoghatatlan korszak borzalmainak, hogy soha ne merüljenek feledésbe az igazságtalanul elszenvedett tettek, megaláztatások, hogy lehetővé tegyük ezzel minden nemzedéknek e vészkorszak megismerését.

Bővebb információt a  +36-30-971-1854-es telefonszámon nyújtunk.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Garaguly Tibor

polgármester

fak

T Á J É K O Z T A T Á S 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti intézmény esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve, egyéb esetben a megyei, fővárosi kirendeltség állapítja meg.

Tovább »

Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »

pannonia_szive_nyitounnepseg_2_0.jpgPannónia Szíve: turisztikai fejlesztések Fejér megyében

Útépítés, közműfejlesztés, igényes tájépítészeti megoldások, valamint Budapesttel és Béccsel is közvetlen kapcsolatot biztosító kerékpárút – ezek a legfontosabb elemei az etyeki Gasztrosétány nemrég elindult korszerűsítésének. A beruházás Fejér megye északi részének több települését összefogó Pannónia Szíve fejlesztési program első lépcsője.

Tovább »