Tisztelt pácienseink!

A koronavírus elleni védőoltás nagyon szigorú sorrendben történik. Azon a prioritási listán, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapounk csak nagyon-nagyon nyomós indokkal változtathatunk.
Azt szeretnénk kérni, ne hívjanak fel telefonon, illetve ne írjanak se emailt, se sms-t, hogy mikor következik Ön vagy kedves Hozzátartozója!

Aki nem krónikus beteg és nem töltötte be 60. életévét, azon páciensek oltási időpontjáról még semmilyen információval nem rendelkezünk!

Miközben akut infarktusból, mindenféle rákos megbetegedésből, mindenféle mozgásszervi betegségből ugyanannyit vagy többet látunk el, mint tavaly, vagy tavalyelőtt, amellett, napi 5-30 páciens Covid-19 tesztelését heti 6-50 páciens Covid-19 oltását végezzük, vagy szervezzük (5-6-szor ugyanazokat az adatokat, csak másik felülvizsgálati szervnek megadván).

Minden olyan páciensünket, akinek oltóanyaga érkezett, akár a rendelőnkbe, akár más oltópontra, a regisztrációkor megadott telefonszámán értesíteni fogjuk. 
 
Ezen a héten is folytatódnak a Covid oltások.
   02.23-án került sor ismét 10 beteg oltására a 18-60 éves krónikus beteg csoportból az Astra-Zeneca vakcinával.
 02.25-én ismét 10 krónikus beteg kap Pfizer oltást a Csákvári oltóközpontban. Őket az orvosok már értesítették telefonon.
Aki nem tudja megoldani az utazást a Családsegítő ismét rendelkezésünkre bocsájtja a buszt, mely 17.00-kor indul a rendelő elől.
 
 02.28-
án kerül sor a 02.04-én és 02.07-én már Pfizer vakcinával oltott legidősebb páciensek 2. oltására Székesfehérváron. A busz 12.00-kor indul a rendelő elől.
 
Dr. Sárközi Tünde praxisában 60 beteg számára elérhető az oltás. Az érintetteket már telefonon értesítettük. 
    
   Az oltásra 02.26-án pénteki napon kerül sor. Reggel 8.30-14.30-ig, az előre meghatározott sorrendben.

Kérjük, hogy ezen a napon csak sürgős esetben, betegség miatt keressenek. 

                Szépen kérjük, hogy 02.26-án gyógyszerfelírásért, beutaló írásáért, egyéb betegségekkel

NE ZAVARJÁK MEG AZ OLTÁST!

 
Megértésüket és türelmüket köszönve:
Dr. Bárdosy Balázs Zénó
Dr. Sárközi Tünde

 

F E L H Í V Á S !
Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-jéig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot töltse ki, majd legkésőbb 2021. március 31. napjáig elektronikus úton, e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu) juttassa vissza hivatalunkba.

Kedves Etyekiek!

Covid-19 elleni védőoltás megkezdődött. Ezen a héten (február 4-7-ig) a legidősebbeket oltjuk. Oltást csak azok kaphatnak, akik a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztráltak.
Nekünk az oltás sorrendjébe nincs beleszólásunk. TAJ számmal megkapjuk, hogy kiket kell oltanunk. Minden oltandót személyesen vagy telefonon, esetleg családon keresztül keresünk fel, és tájékoztatjuk az oltás helyéről és idejéről.
 
Kérek minden polgárt, hogy regisztráljon! A késői regisztrálók nem biztos, hogy bekerülnek az oltandók listájába!

  
dr. Sárközi Tünde

Felhívás és tájékoztatás a helyi építési szabályzat kerékpárút építéséhez kapcsolódó módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről

Tisztelt Partnereink!
 
Etyek hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek település helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019 (VII.2.) önkormányzati rendelet

A Budapest – Balaton kerékpárút megvalósításának beruházója a NIF Zrt. A beruházás során a Biatorbágy – Etyek közötti szakaszán a tervezett nyomvonal módosítása vált szükségessé a Családfasor védelmének érdekében. Az új nyomvonal miatt pótkisajátítási eljárás lefolytatása is szükséges. A hatályos helyi építési szabályzat szabályozási terv melléklete a Budapest – Balaton kerékpárosút terveinek figyelembevételével készült, ez a nyomvonalkorrekció azonban később merült fel a platánfasor teljes megtartása érdekében. Az ehhez szükséges szabályozási vonalat Etyek hatályos szabályozási terve nem tartalmazza, ezért a projekt megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzatot módosítani szükséges. A kisajátítás a 0109/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú területet érinti, a kisajátítás tárgya 451 m2 nagyságú terület.

Felhívás 2020.évre vonatkozó adatszolgáltatásra

Teljesítési határidő:2021.01.31.
 
Felhívjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
 
Letölthető nyomtatvány:

T Á J É K O Z T A T Ó
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
Tisztelt Etyeki Lakosok!

 
A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében:
  • este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges;
  • minden gyülekezés tilos;
  • az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak;
  • a üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett;
 

Tisztelt Ügyfeleink!
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus biológiai humánjárvány második hulláma ellenei összehangolt járványügyi védekezés keretében, a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. szeptember 18. napjától az Etyeki Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása –az alábbi kivétellel – határozatlan időtartamig szünetel.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal Budapest – Etyek 16+578 – 20+999 km sz. közötti szakaszának megépítése
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében valósul meg a Budapest –Balaton kerékpáros útvonal, Budapest – Etyek közötti szakasza a 16+578 – 20+999 km szelvények között.

H I R D E T M É N Y - AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.

 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!