TISZTELT ETYEKIEK!
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatalának vezetője FE-06/NEO/8016-4/2020.sz. határozatában a 2020. november 23-án elvégzett SARS-CoV2 Ag gyorstesztek alapján az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola valamennyi tanulóját és tanítóját a COVID-19 megbetegedés tüneteit mutató koronavírus fertőzött szoros kontaktjaiként
 
2020. november 24-től 2020. december 4-ig járványügyi megfigyelés alá helyezte.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy:

 • a zárlat időtartama alatt az otthonát nem hagyhatja el,
 • másokkal csak orvosi engedéllyel és ellenőrzés mellett, a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhet,
 • köteles betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a megvalósításában, melyeket az egészségügyi hatóság és az egészségügyi szolgáltató a járvány esetleges megakadályozása érdekében ír elő és tesz meg.
 • amennyiben a megfigyelési idő alatt észlelik a koronavírus fertőzés tüneteit (légúti tünetek, láz, ízületi és izomfájdalom, íz és szagérzékelés zavara, fejfájás) vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal telefonon keresztül.

Etyeken a polgármester vezetésével munkacsoport működik, amely heti rendszerességgel figyelemmel kíséri a településünkön segítségre szorulók ellátási igényeit, úgymint:

 • rászorultaknak gyógyszervásárlás segítése, kiszállítással;
 • rászorultaknak élelmiszer és egyéb cikkek bevásárlása, kiszállítása;
 • karanténban lévő személyek élelmezése házhozszállítással;
 • közterületen felügyelet nélkül lévő gyermekek segítése.

A munkacsoport tagjai: Debreceni Csaba alpolgármester, Tátrai Tamás alpolgármester, dr. Bálint Attila képviselő, Morvayné dr. Sárközi Tünde, Palotai Zoltán, Kattra Judit, dr. Zsoldos Renáta, dr. Horváth Gábor Károly. Az igényeket kérem Mezőhegyi Évának (+36706752267) jelezzék.
Tisztelettel,
                                                                                                                   Zólyomi Tamás
                                                                                                                     polgármester
                                                                                                                  06-20-449-55-51
                                                                                                             polgarmester@etyek.hu

T Á J É K O Z T A T Ó
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
Tisztelt Etyeki Lakosok!

 
A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében:
 • este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges;
 • minden gyülekezés tilos;
 • az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak;
 • a üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett;
 

E.ON

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Etyek
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Gesztenyés út     1  
2020-11-30 08:30 13:00  
Kolumbusz utca Egész utca      
2020-11-30 08:30 13:00  
Szilas Egész utca      
2020-11-30 08:30 13:00  

Pályázati felhívás a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására
 
Etyek Nagyközség Önkormányzata
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5.§-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet a
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására.

Felhívás minden szálláshely-szolgáltató részére!
Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!
Tájékoztatjuk, hogy a szálláshelyek egyedi NT AK regisztrációs számának felépítése 2020. október l-jétől megváltozik, ami azt jelenti, hogy ettől a naptól minden, korábban regisztrált szálláshely is új NT AK regisztrációs számot kap. 2020. október l-jétől kizárólag úgy hirdethető egy szálláshely bármely online szállásközvetítő felületen, ha feltüntetik annak NT AK regisztrációs számát és típusát.

Tisztelt Ügyfeleink!
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus biológiai humánjárvány második hulláma ellenei összehangolt járványügyi védekezés keretében, a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. szeptember 18. napjától az Etyeki Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása –az alábbi kivétellel – határozatlan időtartamig szünetel.

MEZŐGAZDASÁGRÓL A MEZŐGAZDASÁGÉRT

 

2020. szeptember 19. és november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. 

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában.
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában, ezért a pontos válaszadás közös érdekünk. 

 

AZ ADATSZOLGÁLATÁS KÖTELEZŐ!
 

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!
Dr. Balogh Gyula a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a munkarend átcsoportosítás miatti szombati munkanapokon a Bicskei Egészségügyi Központ szakrendelései nem fogadnak beteget. Ezen napokra előjegyzést nem vesznek fel.
Az érintett napok 2020-ban a következők lesznek:

2020. augusztus 29. (szombat)
2020. december (12. szombat)

Etyek, 2020. augusztus 26.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal Budapest – Etyek 16+578 – 20+999 km sz. közötti szakaszának megépítése
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében valósul meg a Budapest –Balaton kerékpáros útvonal, Budapest – Etyek közötti szakasza a 16+578 – 20+999 km szelvények között.

H I R D E T M É N Y - AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.

 

TÁJÉKOZTATÁS - KÖRNYEZETI ZAJ
  
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!