Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető - a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes - mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, továbbá lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről (a szükséges dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).

A mobilizált kormányablakokban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat újraindításának menetrendje Etyek településen az alábbiak szerint alakul:
 
2021. 05.19. szerda       10:00 - 14:00 Etyek Ötház utca 2/A

Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elem tanulmánytervének bemutatása

Tisztelt Etyekiek!
 
Elkészült a Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elem tanulmányterve. A mellékelt tanulmánytervben bemutatott nyomvonalváltozatra 2021. május 5. és 2021. május 15-e között várjuk észrevételeiket, javaslataikat!
Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat, észrevételeiket írásban az e-mail címre, vagy postai úton a 2091 Etyek, Körpince köz 4. címre megküldve tegyék meg a pontos és szakszerű válaszok megadása érdekében.
Minden megküldött észrevételre rövid időn belül választ fogunk adni.

 
Köszönettel,
 
Zólyomi Tamás
polgármester

Kedves Etyeki Lakosok!
A Magyar Falu Program frissen kiírt pályázata az 5000 főnél kisebb településeken élő macskák és ebek ivartalanításához nyújt támogatást, melyet a helyi önkormányzat igényelhet a település lakóinak tulajdonában lévő állatok számára.

A pályázat célja az kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni védőoltással és microchippel való ellátása és ez által a nem kívánt szaporulat, valamint a felelős állattartás népszerűsítése.

A pályázat keretösszege összesen 500 000 000 Ft, ebből 1,5 millió forint igénylésére van lehetőségünk. A pályázat benyújtásának határideje 2021. június 19., azonban a benyújtást megelőzően igényfelmérést kívánunk tartani.

A fentiek alapján tisztelettel megkérek minden településünkön élő állattartót, hogy amennyiben élni szeretne ezzel a lehetőséggel a email címen jelezze igényét a szolgáltatásokra.

Az igény benyújtása során kérem adják meg az állattartó nevét, címét, telefonos elérhetőségét, az igényelt szolgáltatást (microchip, veszettség elleni védőoltás, ivartalanítás), valamint az állat faját és életkorát.

Az igények benyújtásának határideje: 2021. május 31. hétfő 16 óra.

Az igényfelmérést követően minden állattartóval felvesszük a kapcsolatot a további teendőkről. Fontos tudnivaló, hogy csak olyan eb oltható, illetve ivartalanítható, amely rendelkezik microchippel.

HIRDETMÉNY - ÁLLÁS
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 
állást hirdet Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtáros munkakör ellátására.
 
Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony.
Munkakör megnevezése: Könyvtáros
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 2091 Etyek, Alcsúti út 1.

JELENTKEZZEN ÖN IS ISKOLAŐRNEK!
 
Ki az iskolaőr és mi a feladata?
 
Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

Tájékoztatás kóborló állatok bejelentéséről
 
Megkérjük a tisztelt etyeki lakosokat, hogy a település közterületén gazdátlan, kóbor állat bejelentése esetén a helyi gyepmestert hívják az alábbi telefonszámon:
06 30 390 1045
 

T Á J É K O Z T A T Ó
KORONAVÍRUS OLTÁS - ETYEK
  
Az Országos Kórházi Főparancsnokság és az NNK közös szervezésében 2021. április 26-28. között online foglalási rendszeren keresztül lakossági Sinopharm oltás kerül megszervezésre. A lakosság, a háziorvosoktól függetlenül az EESZT erre kialakított rendszerén keresztül bejelentkezhetnek székesfehérvári és dunaújvárosi oltópontokra Sinopharm vakcinával történő oltásra. Minden olyan állampolgár, aki regisztrálta magát, TAJ száma segítségével regisztrálhat, lakóhelytől függetlenül az oltásra.

A foglalási lehetőség várhatóan 2021. április 22-től lesz elérhető az állampolgárok számára.

Ez azt jelenti, hogy bárki, kortól, lakhelytől függetlenül foglalhat magának oltási időpontot Sinopharm oltásra, aki előzőleg már regisztrált és van ügyfélkapuja. Az ügyfélkapun keresztül az EESZT rendszerén belül lehet időpontokat foglalni Székesfehérvárra vagy Dunaújvárosba az alábbi linken:

 https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes

ISMÉTELT FELHÍVÁS!

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)Korm. rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-jéig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot töltse ki, majd legkésőbb 2021. március 31. napjáig elektronikus úton, e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu) juttassa vissza hivatalunkba.
Azok az üzemeltetők, akik 2021. 03. 31-ig nyilatkozati kötelezettségüknek nem tettek eleget,  021.04.16. napjáig a fentiekben megjelölt módon kötelesek azt megtenni. A benyújtás elmaradása bírság kiszabását vonhatja maga után.

T Á J É K O Z T A T Ó
 
Tisztelt Etyeki Lakosok!
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. április 1-jén kihirdetésre került Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelete a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről.
 
A rendelet ideiglenesen lehetőséget biztosít a kerti hulladékok (háztartási tevékenységgel összefüggésben keletkezett falevél, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok)
 
2021. április 6-tól  május 21-ig,
hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren történő elégetésére.
Kérjük, hogy a rendeletben foglalt szabályok betartására mindenki fokozottan ügyeljen!

Az egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybe vételére.
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ZÖLDHULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
TERVEZETT INTÉZKEDÉSEIRŐL

 
Etyek Nagyközség Önkormányzata tervezi, hogy ingyenesen elérhető komposztáló edényzettel támogatja a házi komposztálást azért, hogy tegyünk együtt a környezetünk és egészségünk védelméért! Amennyiben Ön is szeretne kertjébe ingyenes komposztálóedényt, akkor jelezze igényét a  e-mail címre!
Zöldhulladék elszállítása: A Depónia Kft. díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatott el minden hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfél részére, mely 2021. évben használható fel.
Égetés: A jogszabályok előírásaira figyelemmel Önkormányzatunk a háztartásokban keletkező zöldhulladék elégetése érdekében a veszélyhelyzeti intézkedések hatályának végéig tartó hatállyal rendeletet alkot a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről, melynek alapján 2021. május 23-ig a kerti hulladékok nyílt téren elégethetők lesznek. 

Tisztelt Etyekiek!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében - a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (IIl.5.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel - az Etyeki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás kizárólag anyakönyvi ügyekben (házasságkötési szándék bejelentése, haláleset anyakönyvezése, apai elismerő nyilatkozat ügyintézése) van lehetőség.

Tisztelt Ügyfeleink!
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus biológiai humánjárvány második hulláma ellenei összehangolt járványügyi védekezés keretében, a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. szeptember 18. napjától az Etyeki Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása –az alábbi kivétellel – határozatlan időtartamig szünetel.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal Budapest – Etyek 16+578 – 20+999 km sz. közötti szakaszának megépítése
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében valósul meg a Budapest –Balaton kerékpáros útvonal, Budapest – Etyek közötti szakasza a 16+578 – 20+999 km szelvények között.

H I R D E T M É N Y - AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.