Bejelentés - köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Ügytípus megnevezése

Bejelentés–köteles termelő és szolgáltató tevékenység

 

Az ügy leírása:

A rendelet hatálya alá tartozó termelő és szolgáltató tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység a megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható.

Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

 • ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, vagy
 • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel, vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a tevékenység végezhető, a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi. A jegyző a bejelentés-köteles tevékenységről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
 • Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 12/ 2019 (VII.2.) rendelete
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

 

Ügyintéző: Juranovics Eszter tel.: 06-22/353-633 108. mell.

Illetékességi terület:

Etyek közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő telep.

A kérelem kötelező tartalma:

A bejelentést az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

A bejelentés benyújtásának a módja:

Elektronikusan, cégkapun keresztül

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Csatolandó melléklet:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, pl. bérleti szerződés (a tul. lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ill. végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartásba vétel másolata
 • aláírási címpéldány
 • a telepen végzett ipari tevékenység(ek) technológiai ismertetése

Elektronikus elérhetőség:

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID: 602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A telep tulajdoni lapja

Az eljárás díja:

illetékmentes

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség  Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal

 

Bejelentés-köteles tevékenységek

(1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelethez)

 

 1. alsóruházat gyártása
 2. acél tárolóeszköz gyártása
 3. ágybetét gyártása
 4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 5. bányászati, építőipari gép gyártása
 6. bőr, szőrme kikészítése
 7. bőrruházat gyártása
 8. csap, szelep gyártása
 9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
 10. csiszolótermék gyártása
 11. csomagolás-
 12. egészségügyi kerámia gyártása
 13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 14. egyéb bútor gyártása
 15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
 16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 17. egyéb kerámiatermék gyártása
 18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
 19. egyéb műanyagtermék gyártása
 20. egyéb nem vas fém gyártása
 21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
 22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
 25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
 27. előre kevert beton gyártása
 28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
 29. evőeszköz gyártása
 30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 31. építési betontermék gyártása
 32. építési gipsztermék gyártása
 33. épületasztalos-ipari termék gyártása
 34. falemezgyártás
 35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 36. fém épületelem gyártása
 37. fémmegmunkálás
 38. fémszerkezet gyártása
 39. fémtartály gyártása
 40. fűrészáru-gyártás
 41. fűtőberendezés, kemence gyártása
 42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
 43. gépjárműjavítás, -karbantartás
 44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 45. gőzkazán gyártása
 46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
 47. hangszergyártás
 48. háztartási kerámia gyártása
 49. háztartási villamos készülék gyártása
 50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 51. hidegen hajlított acélidom gyártása
 52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
 54. hidegen húzott acélrúd gyártása
 55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 56. kohászati gép gyártása
 57. kötőelem, csavar gyártása
 58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 60. huzaltermék gyártása
 61. illóolajgyártás
 62. irodabútor gyártása
 63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 64. irodai papíráru gyártása
 65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
 66. játékgyártás
 67. kerámiacsempe, -lap gyártása
 68. kerámia szigetelő gyártása
 69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
 70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 71. konyhabútorgyártás
 72. kőmegmunkálás
 73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
 74. kötéláru gyártása
 75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
 76. kötött, hurkolt kelme gyártása
 77. lábbeligyártás
 78. lakat-, zárgyártás
 79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
 81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
 82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
 84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 85. motorkerékpár gyártása
 86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
 87. munkaruházat gyártása
 88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
 89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 90. műszaki kerámia gyártása
 91. műszaki textiláru gyártása
 92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
 93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 94. nem villamos háztartási készülék gyártása
 95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
 96. orvosi eszköz gyártása
 97. papíripari gép gyártása
 98. parkettagyártás
 99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
 100. síküveg továbbfeldolgozás
 101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
 102. száloptikai kábel gyártása
 103. számítógép, perifériás egység gyártása
 104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
 105. szerszámgyártás
 106. szőnyeggyártás
 107. szőrmecikk gyártása
 108. tároló fatermék gyártása
 109. testápolási cikk gyártása
 110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 111. táskafélék, szíjazat gyártása
 112. textilszálak fonása
 113. textilszövés
 114. textil, szőrme mosása, tisztítása
 115. tűzálló termék gyártása
 116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
 117. villamos világítóeszköz gyártása
 118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása