Ebnyilvántartás

Az ügy leírása

A települési önkormányzatok a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:
•    új eb beszerzését,
•    a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


Az eljárás jogi alapja

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról

Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva Tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek

A bejelentő lap tartalmi eleme

Új eb tartása bejelenthető az erre rendszeresített „Adatlap Ebösszeíráshoz”.
Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető, az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de teljesíthető az adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni.

Az eljárás illetéke

AZ eljárás illetékmentes.

A bejelentő lap benyújtásának módja
  • személyesen ügyfélfogadási időben),
  • postai úton, valamint
  • elektronikusan

Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Elektronikus elérhetőség

Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A bejelentésre nyitva álló határidő

Új eb szerzését, illetve az adatváltozást követő 8 nap.
 

 

 

Dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Formanyomtatvány ebösszeíráshoz321.66 KB