Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy településünkön térfigyelő kamerarendszer működik.

 

A térfigyelő rendszer a közterületek nappali és éjszaki időszakban történő folyamatos megfigyelésére; valamint a keletkezett képfelvételek rögzítésére alkalmas. Az adatkezelés időtartama 8 nap. A térfigyelő rendszer csak képfelvételt rögzít, hangfelvételt nem készít.

Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége:

Etyek Nagyközség Jegyzője, jegyzo@etyek.hu, az adatkezelést Etyek Nagyközség közterület-felügyelője végzi.

 A közterület-felügyelő neve, elérhetősége: Bartha Ferenc, hivatal@etyek.hu

Az Adatkezelő a rendszer és a kamerák karbantartására Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozó megnevezése: Nagy László ev., Elérhetősége: nagy.laszlo15@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Simplexion Kft., Kovács Vilmos, kovacs.vilmos@simplexion.hu

Az adatkezelés célja, jogalapja:

Az adatkezelésre közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból kerül sor, az adatkezelés jogalapját a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése teremti meg, miszerint: „A felügyelet (felügyelő) közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.”

 

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztató, amely tartalmazza  az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését is, elérhető itt.

A kamerák által megfigyelt területek listája pedig itt.