Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

 

 

Ügytípus megnevezése

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Az ügy leírása:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a jegyző igazolást ad ki. A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

 Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

 A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

 A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Etyek közigazgatási területén lévő szálláshelyek.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 •  haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 •  közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló c okiratot,
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.
   

Az eljárás illetéke:

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen ügyfélfogadási időben
 • postai úton
 • elektronikusan

Elektronikus ügyintézés:

 • Az ügyintézés gazdálkodó szervezetek, állami szervezetek, jogi képviselők részére kizárólagosan elektronikus formában lehetséges.
 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője.

II. fokon döntést hozó szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal.

  

Dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon szallashely_nyomtatvany.pdf475.43 KB