Szervezeti felépítés, feladatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 
 


Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzat
 

Etyeki Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (mellékek, e-mail címek)
 

1. Zólyomi Tamás Polgármester - polgarmester@etyek.hu

a)  Főépítész

Wittek Krisztina főépítész 

Előzetes bejelentkezés szükséges. 06 20 976 9391 - foepitesz@etyek.hu

I) Településrendezési tervek

II) Településképi eljárások (településképi vélemény és bejelentés, szakmai konzultáció)

III) Örökségvédelem


2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Jegyző - jegyzo@etyek.hu - 22/353-633

a) Bihari Viktória - Titkársági és Önkormányzati referens – 102 - titkarsag@etyek.hu

I) Kapcsolattartás

II) Anyakönyvi ügyek, házassági szándék bejelentése - Házasságkötési kisokos

III) Általános igazgatási ügyek

b) Dr. Jeney-Hudák Mariann – Jogi referens - 114 – hudak.mariann@etyek.hu

I) Jogi ügyekkel kapcsolatos feladatok

II) Szerződések

c) Bartha Ferenc – közterület-felügyelő – hivatal@etyek.hu

I) Közterület-felügyelői feladat- és hatáskör ellátása

d) Herczeg Edit Krisztina - Szociális és hagyatéki ügyintéző - 108 - herczeg.krisztina@etyek.hu

I) BURSA ösztöndíj

II) Pénzbeli szoc. ellátások

III) Természetben nyújtott szoc. ellátás

IV) Hagyatéki ügyek

e) Juranovics Eszter - Hatósági ügyintéző – 108 – juranovics.eszter@etyek.hu

I) Hatósági ügyek

II) Működési engedélyek

III) Intézmények felügyelete

f) Hidasi-Nagy Adrienn - Ügyviteli ügyintéző - 105 - ugyfelszolg@etyek.hu

I) Iktatás

II) Lakcímbejelentés

g) Somogyi Bence - Pályázati ügyintéző – 104 - palyazat@etyek.hu

 I) Pályázatok

II) Közútkezelői hozzájárulások

III) Településfejlesztési ügyek

IV) Műszaki ügyek

h) Ladányi-Halász Mónika - Személyzeti- és közfoglalkoztatás-szervezési feladatok – 106 – halasz.monika@etyek.hu

I)Személyezti ügyekkel kapcsolatos feladatok

II) Képviselőtestületi ügyek

III) Bizottsági ügyek

 

3. Önkormányzati  Hatósági  csoport

Dr. Szlávik Melinda, Csoportvezető – 114 - szlavikmelinda@etyek.hu

I) Képviselőtestületi ügyek

II) Bizottsági ügyek

III) Nemzetiségek

IV) ) Birtokvédelmi feladatok

V) Földforgalmi tv-ben előírt feladatok

a)  Polacsek-Dobozi Margit - Adóügyi ügyintéző – 113 - ado@etyek.hu

I) helyi adókkal kapcsolatos feladatok

 

4. Pénzügyi csoport

Sávai Rita - Csoportvezető – 109 - penzugyvez@etyek.hu

I) Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok

a) Bartos Mónika - Költségvetési ügyintéző – 110 – bartos.monika@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó- és értékbizonyítvány

III) Pénztár