Szervezeti felépítés, feladatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 
 


Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzat
 

Etyeki Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (mellékek, e-mail címek)

1. Zólyomi Tamás Polgármester - polgarmester@etyek.hu

a)  Főépítész

Wittek Krisztina főépítész 

Előzetes bejelentkezés szükséges. 06 20 976 9391 - foepitesz@etyek.hu

I) Településrendezési tervek

II) Településképi eljárások (véleményezés, bejelentés, szakmai konzultáció)

III) Örökségvédelem


2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Jegyző - jegyzo@etyek.hu

3. Önkormányzati  Önkormányzati, Településfejlesztési és Igazgatási csoport

a) Dr. Révész Zoltán - Aljegyző, Csoportvezető – 114 - revesz.zoltan@etyek.hu

I) Társulások

II) Szerződések

III) Nemzetiségek

IV) Intézmények

b) Településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző – 104 - palyazat@etyek.hu

 I) Pályázatok

II) Bérleti ügyek

III) Közterületi ügyek

IV) Közútkezelői engedélyek

V) Műszaki ügyek

VI) Ingatlan ügyek

VII) Rendezési terv

c)  Bihari Viktória - Titkársági és Önkormányzati referens – 102 - titkarsag@etyek.hu

I) Képviselőtestületi ügyek

II) Bizottsági ügyek

III) Kapcsolattartás

IV) Anyakönyvi ügyek, házassági szándék bejelentése - Házasságkötési kisokos

e) Herczeg Edit Krisztina - Szociális ügyintéző - 108 - herczeg.krisztina@etyek.hu

I) BURSA ösztöndíj

II) Pénzbeli szoc. ellátások

III) Természetben nyújtott szoc. ellátás

f) Porkoláb Éva - Hatósági és hagyatéki ügyintéző – 108 - porkolab.eva@etyek.hu

I) Hagyatéki ügyek

II) Hatósági ügyek

III) Működési engedélyek

g) Titkársági és ügyviteli ügyintéző - 105 - ugyfelszolg@etyek.hu

I) Iktatás

II) Lakcímbejelentés

4. Pénzügyi csoport

a) Sávai Rita - Csoportvezető – 109 - penzugyvez@etyek.hu

I) Költségvetés

II) Pénzügyi beszámolók

b) Lukács Éva - Költségvetési ügyintéző – 110 - lukacs.eva@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó- és értékbizonyítvány

III) Pénztáros

IV) Számlázás

c)  Polacsek-Dobozi Margit - Adóügyi ügyintéző – 113 - ado@etyek.hu

I) Adóigazolások

II) Adókivetés

d) Bíró Zsófia - költségvetési ügyintéző ?- 110 - biro.zsofi@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó-és értékbizonyítvány

III) Pénztáros

IV) Számlázás