Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Nemzetközi kapcsolatok ápolása
Egyházak támogatása
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer
Gyermekvállalási települési támogatás
Óvoda- és iskolakezdési települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Gyermekek rászorultsága okán nyújtott támogatás
Együttműködés térségi, megyei fejlesztések, beruházások végrehajtásában
Hozzájárulás az iskola köznevelési alapfeltételeinek biztosításához
Köztemetés
Tüzifa támogatás
Kitüntetések adományozása
Civil szervezetek támogatása
Szolgálati lakások biztosítása
Képviselők tiszteletdíjának biztosítása
Rendőrség számára gépjármű, szolgálati lakás biztosítása
Polgárőrség számára gépjármű biztosítása
Közművelődési, kulturális programok támogatása
Rendezvények, közösségi programok szervezése
Tanyagondnoki szolgálat