Képviselő-testület

Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás polgármester

T: 06 20 449-5551

Fogadóóra


Dr. Bálint Attila

Dr. Bálint Attila

alpolgármester

T: 06 20 809-7477

Fogadóóra

Tátrai Tamás

alpolgármester

T: 06 20 910 7526

Fogadóóra

dr. Horváth Gábor

alpolgármester

Fogadóóra

 


Debreceni Csaba Attila

képviselő

T: 06 20 937-5655

Kattra Judit

képviselő

T: 06 30 203-9826

Morvayné dr. Sárközi Tünde 

képviselő

T: 06 30 311-5401

dr. Zsoldos Renáta

képviselő

T: 06 30 242-2060

Palotai Zoltán

képviselő

T: 06 30 231-9699

Határozatok

Dokumentum:
Határozat neve:
A TOP-1.4.1.19-FE1-2019-00019, Bölcsőde építése Etyeken projekthez szükséges eszközök, termékek kifizetéséhez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosításról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A TOP-1.4.1.19-FE1-2019-00019, Bölcsőde építése Etyeken projektben a vállalkozási szerződés módosításához szükséges önerő bevonásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A 2023. évi igazgatási szünetről szóló 22/2023. (II.15.) számú határozat módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Eseti támogatási kérelem elbírálásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Etyek Nagyközség Önkormányzatának a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrészének értékesítéséről
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Pályázat kiírásáról az Etyek, 454/1 hrsz.-ú kivett tűzoltóság önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Alapító okiratának módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Határozat éve:
2023

Oldalak

Archívum