Elérhetőség, ügyfélszolgálat

Etyek Nagyközség Önkormányzata
székhely/postai cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
telefon: 22/353-633
e-mail: hivatal@etyek.hu
honlap: www.etyek.hu

Etyeki Polgármesteri Hivatal

székhely/postai cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
telefon: 22/353-633
e-mail: hivatal@etyek.hu
honlap: www.etyek.hu

Ügyfélfogadás:

hétfőn 13:00 órától 16:00 óráig,

szerdán: 8:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:30 óráig

 

Etyeki Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (mellékek, e-mail címek)


1. Zólyomi Tamás Polgármester - polgarmester@etyek.hu

a)  Főépítész

Wittek Krisztina főépítész 

Előzetes bejelentkezés szükséges. 06 20 976 9391 - foepitesz@etyek.hu

I) Településrendezési tervek

II) Településképi eljárások (véleményezés, bejelentés, szakmai konzultáció)

III) Örökségvédelem


2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Jegyző - jegyzo@etyek.hu

3. Önkormányzati  Önkormányzati, Településfejlesztési és Igazgatási csoport

a) Dr. Szlávik Melinda - Csoportvezető – 114 – szlavikmelinda@etyek.hu

I) Társulások

II) Szerződések

III) Nemzetiségek

IV) Képviselőtestületi ügyek

V) Bizottsági ügyek

b) Somogyi Bence Településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző – 104 - palyazat@etyek.hu

 I) Pályázatok

II) Bérleti ügyek

III) Közterületi ügyek

IV) Közútkezelői engedélyek

V) Műszaki ügyek

VI) Ingatlan ügyek

VII) Rendezési terv

c)  Bihari Viktória - Titkársági és Önkormányzati referens – 102 - titkarsag@etyek.hu

I) Kapcsolattartás

II) Anyakönyvi ügyek, házassági szándék bejelentése - Házasságkötési kisokos

d) Herczeg Edit Krisztina - Szociális ügyintéző és hagyatéki ügyintéző – 108 – herczeg.krisztina@etyek.hu

I) BURSA ösztöndíj

II) Pénzbeli szoc. ellátások

III) Természetben nyújtott szoc. ellátás

IV) Hagyatéki ügyek

e) Juranovics Eszter - Hatósági ügyintéző – 108 – juranovics.eszter@etyek.hu

I) Hatósági ügyek

II) Működési engedélyek

III) Intézmények

f) Magyar-Kratancsik Gitta -Titkársági és ügyviteli ügyintéző - 105 - ugyfelszolg@etyek.hu

I) Iktatás

II) Ügyfélszolgálat

4. Pénzügyi csoport

a) Sávai Rita - Csoportvezető – 109 - penzugyvez@etyek.hu

I) Költségvetés

II) Pénzügyi beszámolók

b) Lukács Éva - Költségvetési ügyintéző – 110 - lukacs.eva@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó- és értékbizonyítvány

III) Pénztáros

IV) Számlázás

c)  Polacsek-Dobozi Margit - Adóügyi ügyintéző – 113 - ado@etyek.hu

I) Adóigazolások

II) Adókivetés

d) Bíró Zsófi - költségvetési ügyintéző ?- 110 - biro.zsofi@etyek.hu
I) Könyvelés
II) Adó-és értékbizonyítvány
III) Pénztáros
IV) Számlázás

A hivatal általános munkarendje:

a)    hétfőn, kedden, csütörtökön 7:30 órától 16:00 óráig,
b)    szerdán 7:30 órától 17:00 óráig,
c)    pénteken 7:30 órától 12:30 óráig tart.

 

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

a)    hétfőn 13:00 órától 16:00 óráig,
b)    szerdán: 8:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:30 óráig tart.

 

A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a fenti általános munkarendtől eltérően eseti munkarendet, egyedi esetben rugalmas munkaidőt állapíthat meg.

A hivatali pénztár nyitva tartása:

a)    hétfőn 13:00 órától 15:30 óráig,
 

Adatvédelmi Tisztviselő 

Neve: Simplexion Kft. - Kovács Vilmos Levente
Elérhetősége: kovacs.vilmos@simplexion.hu