Elérhetőség, ügyfélszolgálat

Etyek Nagyközség Önkormányzata
székhely/postai cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
telefon: 22/353-633
e-mail: hivatal@etyek.hu
honlap: www.etyek.hu

Etyeki Polgármesteri Hivatal

székhely/postai cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
telefon: 22/353-633
e-mail: hivatal@etyek.hu
honlap: www.etyek.hu

Ügyfélfogadás:

hétfőn 13:00 órától 16:00 óráig,

szerdán: 8:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:30 óráig

 

Etyeki Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (mellékek, e-mail címek)

 

1. Zólyomi Tamás Polgármester - polgarmester@etyek.hu

a)  Főépítész

Wittek Krisztina főépítész 

Előzetes bejelentkezés szükséges. 06 20 976 9391 - foepitesz@etyek.hu

I) Településrendezési tervek

II) Településképi eljárások (településképi vélemény és bejelentés, szakmai konzultáció)

III) Örökségvédelem


2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Jegyző - jegyzo@etyek.hu - 22/353-633

a) Bihari Viktória - Titkársági és Önkormányzati referens – 102 - titkarsag@etyek.hu

I) Kapcsolattartás

II) Anyakönyvi ügyek, házassági szándék bejelentése - Házasságkötési kisokos

III) Általános igazgatási ügyek

b) Dr. Jeney-Hudák Mariann – Jogi referens - 114 – hudak.mariann@etyek.hu

I) Jogi ügyekkel kapcsolatos feladatok

II) Szerződések

c) Bartha Ferenc – közterület-felügyelő – hivatal@etyek.hu

I) Közterület-felügyelői feladat- és hatáskör ellátása

d) Herczeg Edit Krisztina - Szociális és hagyatéki ügyintéző - 108 - herczeg.krisztina@etyek.hu

I) BURSA ösztöndíj

II) Pénzbeli szoc. ellátások

III) Természetben nyújtott szoc. ellátás

IV) Hagyatéki ügyek

e) Juranovics Eszter - Hatósági ügyintéző – 108 – juranovics.eszter@etyek.hu

I) Hatósági ügyek

II) Működési engedélyek

III) Intézmények felügyelete

f) Hidasi-Nagy Adrienn - Ügyviteli ügyintéző - 105 - ugyfelszolg@etyek.hu

I) Iktatás

II) Lakcímbejelentés

g) Somogyi Bence - Pályázati ügyintéző – 104 - palyazat@etyek.hu

 I) Pályázatok

II) Közútkezelői hozzájárulások

III) Településfejlesztési ügyek

IV) Műszaki ügyek

h) Ladányi-Halász Mónika - Személyzeti- és közfoglalkoztatás-szervezési feladatok – 106 – halasz.monika@etyek.hu

I)Személyezti ügyekkel kapcsolatos feladatok

II) Képviselőtestületi ügyek

III) Bizottsági ügyek

 

3. Önkormányzati  Hatósági  csoport

Dr. Szlávik Melinda, Csoportvezető – 114 - szlavikmelinda@etyek.hu

I) Képviselőtestületi ügyek

II) Bizottsági ügyek

III) Nemzetiségek

IV) ) Birtokvédelmi feladatok

V) Földforgalmi tv-ben előírt feladatok

a)  Polacsek-Dobozi Margit - Adóügyi ügyintéző – 113 - ado@etyek.hu

I) helyi adókkal kapcsolatos feladatok

 

4. Pénzügyi csoport

Sávai Rita - Csoportvezető – 109 - penzugyvez@etyek.hu

I) Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok

a) Bartos Mónika - Költségvetési ügyintéző – 110 – bartos.monika@etyek.hu

I) Könyvelés

II) Adó- és értékbizonyítvány

III) Pénztár

 

A hivatal általános munkarendje:

a)    hétfőn, kedden, csütörtökön 7:30 órától 16:00 óráig,
b)    szerdán 7:30 órától 17:00 óráig,
c)    pénteken 7:30 órától 12:30 óráig tart.

 

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

a)    hétfőn 13:00 órától 16:00 óráig,
b)    szerdán: 8:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:30 óráig tart.

 

A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a fenti általános munkarendtől eltérően eseti munkarendet, egyedi esetben rugalmas munkaidőt állapíthat meg.

A hivatali pénztár nyitva tartása:

a)    hétfőn 13:00 órától 15:30 óráig,
 

Adatvédelmi Tisztviselő 

Neve: Simplexion Kft. - Kovács Vilmos Levente
Elérhetősége: kovacs.vilmos@simplexion.hu