Képviselő testületi ülés 2022-10-26

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyeki Polgármesteri Hivatalban (2091 Etyek, Körpince köz 4.) tartja soros nyílt ülését

Ülés időpontja: 
2022, október 26 - 16:00
Előterjesztés: 
CsatolmányMéret
PDF ikon 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról901.75 KB
PDF ikon 2. Javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felülvizsgálatára6.3 MB
PDF ikon 3. Az Etyek elkerülő út lehatárolási tervéről támogatói nyilatkozat kiadása1.32 MB
PDF ikon 4. A Javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására1.04 MB
PDF ikon 6. Javaslat közbeszerzési eljárás indítására a 2023. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia felhasználás biztosítása érdekébe3.88 MB
PDF ikon 7. Javaslat az Egészségház kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás indítására, valamínt az Etyek Nagyközség Önkormányzata 21.4 MB
PDF ikon 8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának helyi szabályaival kapcsolatos kérdésekről5.87 MB
PDF ikon 9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység közszolgáltatójának kij5.87 MB
PDF ikon 10. Javaslat forgalomtechnikai szakfelülvizsgálatok elvégzésére Etyek Nagyközség területén489.78 KB
PDF ikon 11. A védőnői feladatellátással összefüggő kérdésekről2.18 MB
PDF ikon 12. Beszámoló a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2021. évi munkájáról3.61 MB
PDF ikon 14. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos fe4.24 MB
PDF ikon 15. Beszámoló Etyek település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről6.6 MB
PDF ikon 16. Beszámoló a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési szakmai tevékenységének bemutat?sáról559.44 KB