Hatósági bizonyítvány kiállítása

Az ügy leírása

A hatóság a jogszabályban meghatározott estekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány kiállítása azon alapul, hogy a hatóság egyes adatokat, tényeket és körülményeket mindenki számára közhitelesen tud igazolni.
A kérelem teljesítésének eljárási feltétele az adat feletti hatósági rendelkezés.
Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

Az eljárás jogi alapja

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény (Ákr).

Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző a kérelmező családi nevének kezdőbetűje szerint  szerint:
Porkoláb Éva: A-K
Juranovics Eszter: L-Zs
tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területe.

Az eljárás illetéke

3000 Ft, szociális ügyekben az eljárás illetékmentes.

Az eljárás megindítása

Etyeki Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy elektronikus úton.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Ügyintézési határidő

8 nap


I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Jegyzője