Nyomtatványok

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
 
2021 -megállapodási nyomtatvány + kitöltési útmutató Letöltés »
2021_bejelentkezés_változásbejelentés_nyomtatvány + kitöltési útmutató Letöltés »
2021_Építményadó_nyomtatvány + kitöltési útmutató Letöltés »
2021_Ifa_nyomtatvány + kitöltési útmutató Letöltés »
2021_Telekadó_nyomtatvány + kitöltési útmutató Letöltés »
Átvezetési kérelem Letöltés »
Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu

 

Település ügyintézési nyomtatványok
Tájékoztató kutak Letöltés »
Etyek_Kérelem és műszaki dokumentáció talajvízkút fennmaradásához Letöltés »
Etyek_Kérelem és műszaki dokumentáció talajvízkút létesítéséhez Letöltés »
Etyek_Kérelem és műszaki dokumentáció talajvízkút megszüntetéséhez Letöltés »
Köztemetés Letöltés »
Rendkívüli települési támogatás Letöltés »
Települési gyermekvédelmi támogatás Letöltés »
Települési gyógyszervásárlási támogatás Letöltés »
Településielepülési lakásfenntartási támogatás Letöltés »
Települési tűzifa támogatás   Letöltés »
Óvoda-iskolakezdési támogatás Letöltés »
Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem Letöltés »
Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Letöltés »
Formanyomtatvány közerdekű bejelentéshez állattartásra vonatkozóan Letöltés »
Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról Letöltés »
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez Letöltés »
Kérelem póthagyatéki eljáráshoz Letöltés »
Ebösszeírásos adatlap Letöltés »
Közterület használat kérelem Letöltés »
Lakossági bejelentések Letöltés »
Közzétételi kérelem adásvételi szerződés nyomtatvány Letöltés »
Adásvételi szerződés közzétételi kérelem PÓTLAP Letöltés »
Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződés nyomtatvány Letöltés »
Haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem PÓTLAP Letöltés »
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés -közlemény -nyomtatvány Letöltés »
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés közlemény PÓTLAP Letöltés »
Kútfúrási kérelem Letöltés »
Fakivágási engedély Letöltés »
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelem  Letöltés »
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2022 Letöltés »
Üzletköteles kereskedelmi tevékenység (működési engedély kérelem) Letöltés »
Bejelentés szálláshely -üzemeltetéshez Letöltés »
Bejelentés üzlet nyitvatartásának változásról Letöltés »
Kérelem birtokvédelmi eljáráshoz Letöltés »
Kérelem hatósági bizonyítványhoz Letöltés »
Kérelem gépjármű-tárolására alkalmas telephely igazolásához Letöltés »