Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bekezdése értelmében:

Kerti hulladék április 6-tól május 21-ig és október 1-től november 30-ig, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki munkanapokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2023. (III.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. i) pontja értelmében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegi.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.