Képviselő-testület

Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás polgármester

T: 06 20 449-5551

Fogadóóra


Dr. Bálint Attila

Dr. Bálint Attila

alpolgármester

T: 06 20 809-7477

Fogadóóra

Tátrai Tamás

alpolgármester

T: 06 20 910 7526

Fogadóóra

dr. Horváth Gábor

alpolgármester

Fogadóóra

 


Debreceni Csaba Attila

képviselő

T: 06 20 937-5655

Kattra Judit

képviselő

T: 06 30 203-9826

Morvayné dr. Sárközi Tünde 

képviselő

T: 06 30 311-5401

dr. Zsoldos Renáta

képviselő

T: 06 30 242-2060

Palotai Zoltán

képviselő

T: 06 30 231-9699

Határozatok

Dokumentum:
Határozat neve:
Etyek Nagyközség környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
A fogorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Az Etyek, 0416 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérletéről
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Önkormányzati szolgálati lakás bérbeadásáról
Határozat éve:
2023
Dokumentum:
Határozat neve:
Az Etyek, Körpince köz 4. szám alatti üzemi konyha és ebédlő hasznosítása
Határozat éve:
2023

Oldalak

Pénzügyi és Stratégiai Bizottság


Elnök:

Debreceni Csaba Attila

Tagok: 

Kattra Judit

Morvayné dr. Sárközi Tünde

Palotai Zoltán

Dr. Zsoldos Renáta

Nem képviselő tagok:

Deák Józsefné

Horváth János

Molnár Zoltán

Rezesné Ferenc Dominika

Archívum

Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság